Jorunn Skåden

Ordføraren i Sveio kommune, Jorunn Skåden, er inne i sin andre periode som ordførar. Ho er busett på Fjellstad i Sveio sentrum. Er utdanna ved Distriktshøgskulen i Stavanger og ved Stavanger Lærarhøgskule. Etter dette arbeidd som adjunkt i skulen. Sveio kommune ligg midt i ein sterk region. Mottoet for ordføraren er å gjere kommunen til ein attraktiv og spennande kommune, der trivsel og utvikling står i høgsetet.

Last ned foredrag med Jorunn Skåden

Svein A. Iversen

Svein A. Iversen (63 år) er cand real i fiskeribiologi fra Universitetet i Bergen 1973 og har siden vært ansatt som forsker ved Havforskningsinstituttet. Har hovedsakelig arbeidet med pelagisk fisk som makrell og taggmakrell i hjemlige farvann og med ansjos og fiskeressursene i Gulehavet og Østkinahavet gjennom 20 år i et prosjekt med Kina (Bei Dou prosjektet). Har siden 2004 vært norsk representant i vitenskapskomiteen i CCAMLR (formann i 2009) og ledet AKES (Antarctic Krill and Ecosytem Study) ekspedisjonen med G. O. Sars til Sørishavet i 2008. Lang erfaring med arbeid innenfor det internasjonale havforskningsrådet, ICES, og har vært leder for pelagisk seksjon og større forskningsprogram ved instituttet og er for tiden forsker i forskningsgruppen Pelagisk fisk.

Last ned foredrag med Svein A. Iversen

Roald Vaage

Vaage er regiondirektør for Mattilsynet region Hordaland og Sogn og Fjordane. Han er utdanna mikrobiolog og plantefysiolog fra Universitetet i Bergen. Vaage har vore direktør ved Havforskningsinstituttet, Norges· Fiskeriforskningsråd og statssekretær i Fiskeridepartementet.

Last ned foredrag med Roald Vaage

Cato Lyngøy

Cato Lyngøy jobber til dagen som Teknologidirektør i Marine Harvest Norway med særlig ansvar for fiskehelse, dyrevelferd og bærkraft. Cato Lyngøy er utdannet veterinær fra NVH i Oslo 1987 og har jobbet mestedelen av sitt yrkesaktive liv innen lakseoppdrett.· Lyngøy er nå styreleder for PDfri og Lusalaus prosjektet på Vestlandet som samler oppdretterne mellom Rogaland og Hustadvika i et felles krafttak for å bekjempe PD og lus. Gruppen har mellom annet utarbeidet en Generalplan mot PD som er et strategisk dokument hvordan en ønsker å drive oppdrett på Vestlandet i fremtiden.

Last ned foredrag med Cato Lyngøy

Are Nylund

Are Nylund, Professor og leder for Fiskesykdomsgruppen ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. Arbeidar med karakterisering av fiskepatogene agens og studier av spredning av agens.

Last ned foredrag med Are Nylund

Tor Solberg

Tor Solberg, cand. real fiskefysiologi. Forskningsleder Uni Miljø. Har bakgrunn fra oppdrettsnæring og oljeindustri innen områder som marin yngelproduksjon, fiskefôr, miljøtesting og miljøvurderinger. Arbeider for tiden med spørsmål knyttet til bærekraftig sameksistens villfisk/oppdrettsfisk, miljøovervåking og ny miljøteknologi knyttet til oljeutvinning til havs, samt kompetansemegling næring/FoU gjennom NFRs VRI program.

Last ned foredrag med Tor Solberg

Stephen Harris

Stephan Harris er 32 år gammal - utdanna på Curtin University i Perth, Western Australia Bch. Aquaculture og Seafood Technology - 1999) Han har jobba med Kongereke oppdrett i Australia (i marineklekkeri) og for MH sida 2001 innan matfisk og settefisk av laks, Han har også jobba med torskyngelproduksjon (sjøbasert i Rogaland og på CCN i Hordaland) for Marine Harvest. Han begynte på Onsite Harvest Prosjektet i 2007 med overføring av kjente teknologi frå Marine Harvest Canada. Forprosjektet i 2007 på MS Sørfold i Rogaland og Nordland ga bra resultat og grunnlag til å bygge om en tradisjonelle brønnbåt i 2008 (MS Tauranga). MS Tauranga bli ombygd i polen og satt i drift des. 2008 - Han har hatt ansvar for drift og utvikling under prosessen. Båten har levert 20 000 tonn til MHRS og en ny båt er under planlegging til å sette i drift 2011.

Last ned foredrag med Stephen Harris

Magnus Skretting, adm dir, Sterling White Halibut AS

Magnus Skretting leder Marine Harvest sin satsning på kveiteoppdrett som adm dir i det heleide datterselskapet Sterling White Halibut AS. Han har siden 1995 vært involvert i Marine Harvest selskaper deriblant som leder av Marine Harvest Rogaland AS og som leder av Marine Harvest sin satsning på torskeoppdrett.

Joachim Stoss

Joachim Stoss har sin utdannelse fra universitetet I Göttingen (dr scient) med bl.a. bakgrunn innen reproduksjonsbiologi i fisk. Siden 1985 har han arbeidet med kommersiell produksjon og FoU av marin fisk i Norge, hovedsakelig med piggvar og kveite. Han har ledet oppdrettsbedriften Tinfos Aqua AS i Kvinesdal siden 1993 som senere ble til Stolt Sea Farm Turbot Norway AS. Bedriften har utviklet og drevet et marint klekkeri og et landbasert matfiskanlegg for piggvar under utnyttelse av industriell spillvarme. Virksomheten har vært stabil i mange år og er idag den eneste kommersielle produsenten av piggvar i Norge. Videre har en deltatt i utviklingen av tilsvarende oppdrettsvirksomhet for konsernet i Syd-Europa.

Last ned foredrag med Joachim Stoss

Arne Berge

Arne Berge jobber som rådgiver i Rogaland Fylkeskommune. Der har han ansvar for havbruk på næringsseksjonen. Han begynte i smoltoppdrett, før han arbeidet med forskning på fisk og fôr på Lerang Forskningsstasjon.· De siste 10 åren har han arbeidet med nye arter i oppdrett. Av utdanning er han ingeniør i akvakultur og nesten ferdig sivil økonom.

Last ned foredrag med Arne Berge

Håkon Tombre

Last ned foredrag med Håkon Tombre

Jan H. Dahl

Last ned foredrag med Jan H. Dahl

Fride Solbakken

Last ned foredrag med Fride Solbakken

Frank Nilsen

Last ned foredrag med Frank Nilsen

Kenneth Brandal

Last ned foredrag med Kenneth Brandal

Go to top