Foredragshaldarane på årets Aqkva-konferanse 2015:

 

 Liv Kari Eskeland 01-liv kari eskeland(H,)   er ordførar i Stord kommune, leiar av Hordaland Høgre, og utdanna sivilarkitekt. Ho ynskjer velkommen til den årvisse havbrukskonferansen på Stord

 

 

 Amund Drønen Ringdal,    er statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Han er frå Austevoll, og har blant anna utdanning innan Miljø- og havbruksteknologi.

 

 

 

 Frank Aarebrot,    03-frank aarebraater professor i samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen. Han er kjent som ein kommentator og samfunnsengasjert valforskar. Han vil gje oss eit skråblikk på forvaltninga av havbruksnæringa.

 

 

 Hans Wilhelm Stenfeld,  - 04-hans-wilhelm steinfelder ein av NRK sine mest kjende utanriksreportarar, og er no tilsett ved Corporate Communications. Med hans kunnskaper om Russland og russisk kultur skal han sei noko om klimaet i forhaldet mellom Norge/Russland sett i eit forvaltningsperspektiv.

 

 Geir Ove Ystmark, 05-geir ove ystmark er administrerande direktør i FHL, og har bakgrunn som fiskerirettleiar, ordførar og regionsjef for NFF.

 

 

 

 Roald Gulbrandsen,  06-roar gulbrandsenleder NHOs Brusselkontor. Gulbrandsen var tidlegare direktør for næringspolitikk i NHO Mat og drikke, og skal foredra om Norges posisjon i eit Europa i endring.

 

 

Christen A. Mordal, 07-christen a mordal daglig leder CA Mordal Consulting – Mordal er utdannet som historiker, og har tidlegare vore fiskeriråd ved ambassaden i Moskva.

 

 

 

 Randi Grøntvedt,    08-randi grontvedtforsker ved Veterinærinstituttet, og har jobba mykje med ulike tiltak mot lakselus. Ho er også prisbelønt for si forskingsformidling

 

 

 

 Tor Einar Horsberg, 09-tor einar horsberg professor Norges Veterinærhøyskole, Institutt for mattrygghet og infeksjonbiologi. Han skal fordra om når lusemidlene kan slutta å virka

 


 Albert Kjartanson Imsland, 10-albert kjartanson imsland Manager Aquaculture R&D Akvaplan-niva AS og vil foredra om effektiv bruk av rognkjeks til avlusing    

 

 

 John A. Breivik, [Last ned foredrag] - 11-john arne breivikStingray Marine Solutions AS skal presentera optisk avlusing. Metoden har fått Aqua Nor’s oppfinnarpris, og ein er no igong med eit storskalaforsøk saman med SalMar og Lerøy.

 

 

 Tore Laastad, 12-tore laastad  er marknadsansvarlig hos Ocea AS og skal presentera termisk avlusing

 

 

 

 Bjørn Olav Rosseland, 13-bjorn olav rosseland[Last ned foredrag] - professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, institutt for naturforvaltning

 

 

 


 Håvard Bakke,    14-haavard bakkeer genetikkansvarlig Salmo Breed. Han har tidlegare vore produksjonssjef hos Marine Farms.

 

 


15-hege hellberg  Hege Hellberg,  Fiskepatolog v/ Fish Vet Group Norge AS. Ho er veterinær og har jobba med akvakultur sidan 1990. Hovedsakleg med diagnostikk av fiskesjukdommar, men har óg erfaring frå fiskehelseteneste, forvaltning og undervisning.

 

16-tore hovland2  Tore Hovland,   fiskehelsebiolog og teknisk sjef hos MSD Animal Health, påviste for første gong ILA viruset og dette sine målceller i laks ved hjelp av elektronmikroskopi. Han har lang erfaring frå førebyggjande fiskehelsearbeid frå Nord- Norge og på Vestlandet og følgjer i dag PD utviklinga på nært hald.

 

Go to top