Foredragshaldarane på årets Aqkva-konferanse 2016:


01 harry herstadHarry Herstad (Ap) er ordførar i Stord kommune, og har tidlegare vore blant anna rådmann i Stord og Fitjar, fylkesrådmann i Hordaland og direktør i Sportsklubben Brann. Han ynskjer velkommen til den årvisse havbrukskonferansen på Stord.

 


 02 jim roger nordlyJim Roger Nordly, meir kjem.

 

 

 

 

 


03 oyvind oalandØyvind Oaland, konserndirektør v/ Forskning & Utvikling, Marine Harvest. Oaland har vore i Marine Harvest sidan 2000 og har hatt ulike stillingar knytta til områda fiskehelse, mattryggleik og produktkvalitet. Oaland er utdanna veterinær frå Norges Veterinærhøgskole.

 


04 elisabeth aspakerElisabeth Aspaker (H) er Fiskeriminster i Erna Solberg si regjering. Ho har  ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelsar for sjømathandel og markedsadgong for norsk sjømat.

 

 


05 ingebrigt steen jensenIngebrigt Steen Jensen, Reklamemann, forfattar, foredragshaldar og fotballleiar. Initiativtaker til aksjonen «Nei til salg av Norge» vinteren 2015.

 

 

 


 07 helge singelstadHelge Singelstad, meir kjem.

 

 

 

 

 


 Harald Sveier, meir kjem.

 

 

 

 

 


08 torleif lotheTorleif Lothe, Seniorforsker, Uni Research Polytec. Lothe har delteke på fleire ekspedisjonar til Arktis og Antarktis. Han er langt over middels interessert i hav, bølgjer, dykking og segling. Torleif Lothe er utdanna ved Universitetet i Bergen . Han har jobba med forskning, utvikling og oppdrag innan Industriell meteorologi og oseanografi for oljeselskap, Kystverket, oppdrettsindustrien og rederier.  

 


Geir Løvik, meir kjem.

 

 

 

 

 


10 nils inge hitlandNils Inge Hitland, Dagleg leiar Salmon Group. Hitland har vore fiskefôrseljar i Ewos i 30 år og kjenner næringa og aktørar særs godt.

 

 

 


NN, meir kjem.

 

 

 

 


12 eva kathrine tauleEva Katrine Taule er seniorrådgjevar og jobbar i planseksjonen hos Hordaland fylkeskommune. Arbeidsfelt er regional planlegging og rettleiing for kommunal planlegging. Taule er utdanna naturforvaltar frå NMBU og er no prosjektleiar for arbeidet med regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger.

 


13 jan arve gjovikJan Arve Gjøvik er biolog av utdanning. Han har sidan 1981 hatt mange stillingar innan oppdrettsnæringa i Norge og andre land. Gjøvik er i dag rådgjevar til næringa, og kjent som forfattar av rapporten ”Lakselus og rømt oppdrettslaks bør ikke begrense produksjonen av oppdrettslaks i Hardanger”.

 


 14 orjan karlsenØrjan Karlsen, forskar ved Havforskningsinstituttet, leiar Overvåking av lakselus ved instituttet.

 

 

 

 


15 borghild hillestadBorhild Hillestad, Genetics and Genomics Manager, SalmoBreed. Hillestad har ein doktorgrad innan avl og genetikk fra NMBU, med genomisk innavl som spesialområde. Denne sesongen har SalmoBreed tatt i bruk genomisk seleksjon i kampen mot lus, og ho vil difor presentera deira genetiske arbeid rundt luseresistens.

 


16 nina santiNina Santi, Teknisk direktør, AquaGen. Santi er utdanna veterinær frå Norges Veterinærhøgskole og har doktorgrad. Ho har vore sentral i arbeidet med implementering av QTL-seleksjon for sykdomsresistens i AquaGens rognproduksjon. Dei siste åra har fokus i utviklingsarbeidet vore å auka laksens resistens mot lakselus.

 


 

Go to top