Last ned

Halfdan Mellbye - Foredrag 2017: Last ned PDF
Roy Angelvik - Foredrag 2017: Last ned PDF
Odd Magne Rørseth - Foredrag 2017 - Last ned PDF
Harald Sveier - Foredrag 2017 - Last ned PDF
Mari S Aksnes - Foredrag 2017 - Last ned PDF
Pelle Kvenseth - Foredrag 2017 - Last ned PDF

 

Foredragshaldarane på AqKva-konferansen 2017:


wenche tislevollWenche Tislevoll (H), ordførar i Fitjar kommune. Ho er styreleiar i Samarbeidsrådet for Sunnhordland.

 

 

 

 


geir lasse tarangerGeir Lasse Taranger, forskningsdirektør for akvakultur, miljø og teknologi på Havforskningsinstituttet. Han har jobba med akvakulturforskning i rundt 30 år, og har vore med på å utvikla kunnskapsgrunnlaget for det foreslåtte trafikklyssystemet for å regulera vekst innan havbruk av laks og regnbogeaure

 

 


per sandbergPer Sandberg (Frp), Fiskeriminister i Regjeringa Solberg. Han har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelsar for sjømathandel og marknadsadgong for norsk sjømat.

 

 

 


halfdan mellbyeHalfdan Mellbye, advokat med møterett i Høgsterett og partner i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Han har i 30 år arbeidd med spørsmål knytta  til reguleringa av havbruksnæringa. Han bistår ulike aktørar i næringa som advokat og har skrive ei lang rekke artiklar i fiskeripressa.

 

 

 


Odd Magne Rødseth, utdanna biolog og har sidan 1983 vore tilknytta havbruksnæringa i ulike stillingar. Dei første åra  som lakseoppdrettar og forskar,   dei siste 20 åra  som utviklar og leverandør av vaksiner og genetikk.  Sidan 2013 har Rødseth leia akvakulturdivisjonen i det tyske Agri-biotek konsernet EW Group som blant anna eig AquaGen og Vaxxinova.

Foredrag 2017: Last ned PDF

 


fredric haugeFredric Hauge, grunnla Bellona som tjueåring i 1986. Gjennom fagleg arbeid, juridiske søksmål og ikkje-valdeleg aktivisme har Bellona forandra nordmenns syn på miljøvern. Miljøstiftelsens arbeid har ført til konkrete endringar i miljøpolitikk og bevissthet blant både politiske leiarar og bedriftsleiarar, både i Norge og internasjonalt.

 

 


blankAnne Osland, Seksjonssjef hos Fiskeridirektoratet. (info følger).

 

 

 

 


per gunnar kvensethPer Gunnar Kvenseth, dagleg leiar i Smøla Klekkeri- og Settefiskanlegg, der han har vore sidan 2014. Kvenseth er biolog av utdanning. Han har vore involvert i ei lang rekkje prosjekt og stillingar knytt opp mot utvikling av oppdrett av både marin fisk og laksefisk, samt økologisk og sertifisert miljøvenleg oppdrett.  

 

 


bjorgulfurBjörgólfur Hávarðsson, Forsknings og Utviklingssjef i sjømatklyngen NCE Seafood Innovation Cluster

Hávarðsson har lang fartstid i havbruksnæringen og har ulike stillinger i leverandør industrien knyttet til produksjonskontroll, smoltkvalitet, fôring og antifouling. Hávarðsson er utdannet fiskeribiolog fra Universitetet i Bergen. 


blankErlend Haugarvoll, dagleg leiar for Lingalaks AS

Erlend Haugarvoll er deleigar og leiar av Lingalaks AS, utdanna veterinær og doktorgrad på sjukdomsforsvar på laks. Har vakse opp med oppdrett og arbeidd i fôringrediensindustrien.

 

 


even softelandEven Søfteland, dagleg leiar i rådgivingsselskapet CapMare AS, og har brei og lang erfaring frå havbruksnæringa i Norge og god innsikt i forvaltning og politikk knytta til næringen.

 

 

 


madsMads Martinsen, produktsjef i Skretting med ansvar for vekstfôr. Utdanna fiskerikandidat frå universitetet i Tromsø. Har jobba i Skretting sidan 2011, blant anna som leiar for Lerang Forskningsstasjon. Har jobba praktisk med fisk som forsøkskoordinator og som akvatekniker på merdkanten.

 

 


tor oyvind skeiseidOrdstyrar Tor Øyvind Skeiseid er glad i å snakka i forsamlingar. 42-åringen er utdanna journalist og jobba 7 år i NRK Rogaland som programleiar, reporter og fotballkommentator i Radiosporten. Flytta heim til Finnøy og starta Ryfylke Livsgnist i 2003. Driv der som prosjektleiar, konferansier, vert, guide, historieforteljar, skodespelar og oppviglar.

 

 

 

 

 

 

Go to top