Påmelding
Meny

Program

Her ligg programmet for AqKva 2018 - håpar det kan freista!

Klikk på programpostane for å få meir info.

 • 09:30
  Velkommen! - Marte Mjøs Persen, Ordførar i Bergen

  Aqkva-konferansen vert i år arrangert for 15.de gong, men for første gong i Bergen. Me har i år fått sjølvaste Ordføraren i Bergen til å ønskja deg velkommen!

   

  Marte Mjøs Persen (A) ble 28.oktober 2015 valgt til ordfører i Bergen for perioden 2015-2019.

  Marte er eldst av tre søstre og levde sine første måneder i Skedsmo kommune i Akershus, men familien flyttet tilbake til Bergen før hun fylte ett år og hun er oppvokst delvis på Stord og delvis i Sandviken. Hun bor nå på Flaktveit i Åsane bydel. Marte ble første gang valgt inn i Bergen bystyre i 2003. I 2010 ble hun valgt som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Bergen og fra 2011 – 2015 har hun ledet komité for helse og sosial. Marte har vært leder av Arbeiderpartiet i Bergen fra 2011 – 2015.

 • 10:05
  Universitetet ruster seg for fremtidens havbruksforskning og høyere utdanning - Dag Rune Olsen, rektor, UIB

  Rektor er universitetsstyrets leder og har på universitetsstyrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av virksomheten ved Universitetet i Bergen. Rektor er institusjonens rettslige representant og talsperson ovenfor allmennheten og offentlige myndigheter samt universitetets representant utad.

  Dag Rune Olsen er i 2017 inne i sin andre periode som valgt rektor ved UiB. Han var dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen fra 2010, og fram til han tiltrådte som rektor i 2013. Olsen var tidligere forskningssjef ved Radiumhospitalet i Oslo og er professor i medisinsk fysikk. Hans forskningsfelt er strålebehandling og kreft. Olsen har publisert over 120 vitenskapelige artikler i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrifter, i tillegg til bokkapitler og populærvitenskapelige arbeider.

 • 10:25
  Fiskeridirektoratet: Livet i havet, vårt felles ansvar – tilrettelegging og tilsyn - Øyvind Lie, Havbruksdirektør, Fiskeridirektoratet

  Øyvind Lie er i den nye direktøren for kyst- og havbruksavdelinga i Fiskeridirektoratet . Han begynte som forskar på dåverande Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt og var direktør der då instituttet i 2004 vart skilt ut frå direktoratet og etablert som sjølvstendig forskningsinstitusjon. Han kom frå jobben som forskningsdirektør ved Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning – Nifes, der han også var direktør fram til 2016.

  øyvind-lie-kyst-havbruk-fiskeridirektoratet.pdf
 • 10:50
  Vekst i havbruk – hvordan skal vi få det til innen bærekraftige rammer? - Statssekretær Roy Angelvik (Frp), Nærings- og Fiskeridepartementet

  Roy Angelvik ble utnevnt til statssekretær for fiskeriministeren i mai 2016, etter at han ble politisk rådgiver i desember 2015. Han arbeider primært med havbruk, bioøkonomi og forskning. Angelvik tok fagbrev som kokk i 1994, og arbeidet som kokk frem til 2001. Han var redaktør for kokeboken «Matgleder fra Trøndelag», som kom ut i 2002. Han har vært selvstendig næringsdrivende og drevet med catering og kantinevirksomhet i nærmere ti år. Ved siden av jobb har han vært aktivt involvert i Fremskrittspartiet i Sør-Trøndelag som lokallagsleder, fylkesleder og deretter kommunestyrerepresentant. 

 • 11:10
  PAUSE -med noko attåt

  30 minuttars kaffipause med noko godt å bita i. Det vert god anledning til å besøka utstillarar, drøsa med kjentfolk eller berre slappa av...

 • 11:40
  Bærekraftig fôr og fôring som grunnlag for vekst i havbruksproduksjonen - Fredrik Witte, adm dir Cargill Aqua Nutrition
 • 12:00
  Hvor trygg og sunn er norsk sjømat – status og risikofaktorer? - Livar Frøyland, NIFES

  Min bakgrunn er innen biologi/fysiologi og jeg avla i 1992 hovedfagseksamen i Celle og utviklingsbiologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). Jeg fortsatte med doktorgrad og disputerte i 1996 for graden dr.philos innen klinisk biokjemi ved det medisinske fakultet, UiB. I min doktorgrad studerte jeg blant annet virkningsmekanismene til de marine omega-3 fettsyrene (EPA og DHA) i fettomsetningen.

  I 1997 begynte jeg som forsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) – tidligere Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.

  Fra 2001-2010 har jeg vært forskningssjef for sjømat og helse og fra 2011 og frem til oktober 2012 var jeg forskningsdirektør for trygg og sunn sjømat. I dag er jeg forskningsdirektør og jobber opp mot virkemiddelapparatet, forskningsrådet og EU innen våre kjerneområder. I tillegg representerer jeg NIFES i en rekke sammenhenger. Eksempler er referansegrupper oppnevnt av forskningsrådet for Bionær/JPI og horisont 2002 samt at jeg er med i arbeidsutvalget til Bergen marine Forskningsklynge (BMF).

  Jeg er også professor i medisin (ernæringsfysiologi) ved Institutt for biomedisin, UiB og underviser i ernæring for medisinere, odontologer, realister og farmasi studenter ved UiB. Jeg var også med i arbeidsgruppen og kjernegruppen for etablering av bachelor og master i ernæring ved UiB.

  Jeg har vært medlem av arbeidsgruppe 7 i vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) siden oppstarten i 2004 og er medforfatter av rapportene: ”Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold” (2006) og «Nytte – og risikovurdering av fisk i norsk kosthold – en oppdatering» (2014). I tillegg har jeg vært leder av ad hoc gruppen for vurdering av negative og positive helseeffekter fra omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og beriket mat som kom ut i 2011.

  Livar Frøyland.pdf
 • 12:25
  Ny storsatsing på lakseoppdrett på Island - en ny konkurrent? - Gunnar Steinn Gunnarsson, Laxar

   

   

  Gunnar har lang erfaring fra oppdrettsnæringa, både i Norge, Irland og ikkje minst Island. Her til lands er han kanskje best kjent som produksjonssjef for Lerøy Vest og prosjektleiar for FoU i same konsern.

  Gunnar er Cand. scient i akvakultur og held no på med ein Ph.d i fiskehelse. Prosjektet hans omhandler epidemiologi hos oppdrettslaks med spesiell vekt på gjellebetennelse.

  Gunnar Steinn Gunnarsson - Fyrirlestur um island_18 Januar 2018retting 5.pdf
 • 12:50
  Sjef i eget liv: stress ned! - Ingvard Wilhelmsen, Hypokonderklinikken

  Sjef i eget liv. Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstilling?

  Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han har i 21 år drive Hypokonderklinikken. Han har skrive 5 bøker, bl.a. "Livet er et usikkert prosjekt", "Sjef i eget liv", "Kongen anbefaler" og "Det er ikke mer synd på deg enn andre".

  På aqKva-konferansen skal han blant anna foredra om det å takle press og stress på ein underfundig og god måte som får deg til å tenkja...

 • 13:20
  L U N S J

  Nyt ein velfortent lunsj. Her kan du velge mellom kalde og varme retter fra buffet.

  Benytt gjerne tida etter lunsj til å besøke utstillarane.

 • 14:20
  Kan antallet nye ILA utbrudd reduseres eller unngås? - Are Nylund, Professor, Universitetet i Bergen

  Are er professor ved institutt for biologi ved Universitetet i Bergen og har 30 års erfaring med forskning på fiskesykdommer. Han er leder for Fiskesykdomsgruppen (FDRG) ved Universitetet i Bergen, og har arbeidet siden 1990 med problemstillinger knyttet til ILA virus.

 • 14:45
  15 år med storskala FOU hos CAC, Marine Harvest - hva har det gitt av kunnskap for næringen? - Sissel Susort, Skretting

  Sissel Susort er Skrettings globale sjef for vekstfôr til laks. Susort har de siste 17 årene vært med på å utvikle dagens høy-ytelsesfôr og kunnskapen som gir oss muligheten til å erstatte sårbare marine ressurser.  Sissel Susort har en master i ernæring fra Universitetet i Bergen.

   

  «Et innblikk i hvordan storskalaforsøk påvirker fisken din»

  Hva storskala-«lab’en» kan lære oss om vitenskapen og bruken av gjennombrudd og oppfinnelser innen havbruk.

  Centre for Aquaculture Competence (CAC) i Rogaland er en av de få plassene i verden som gjør storskalaforsøk. Der blir funn og oppdagelser fra fôrforskning og utstyrsinnovasjoner prøvd ut i et ekte oppdrettsanlegg. Her tester Akva Group, Marine Harvest, Skretting og andre aktører det de har sett i lab’en og sjekker i stor skala at vi kan være trygge på at nye løsninger ikke går ut over ytelse, helse og kvalitet. Dette er stedet som skal sikre vår felles kunnskap og trygghet og sørge for effektiv produksjon av fisk.

   

  Resultatene fra CAC har ikke bare lagt grunnlaget for bærekraftig fôr, men også for den beste praksisen og de prosedyrene som Marine Harvest bruker globalt. Her får du høre om resultater angående fisketetthet, sulteprosedyrer og dypfôring. I tillegg har CAC bidratt, og bidrar, til grunnleggende forskning for oppdrettet rensefisk, storskala utprøving av steril laks, avdekke årsaksforholdene bak dannelsen av melanin i laksefileten og den faktiske verdien av å benytte nye fôr, vaksiner eller fôringsutstyr.

 • 15:15
  Ny beregningsmodell for de egentlige kostnadene ved lakselusbehandling - Knut Senstad, Inventura AS

  Knut Senstad er Manager og har deltatt samt ledet flere innkjøpsanalyser i offentlig- og privat- sektor. Han har vært utplassert i lengre perioder hos offentlige kunder som kontraktsansvarlig og Cost Manager. Han har bidratt innen kostnadskontroll og belyst ulike risikoforhold ved forskjellige anskaffelser. Han har 26 års erfaring fra ledende stillinger innen nasjonal- og internasjonal- fiskeoppdrett, med ansvar for produksjonen av marinfisk og laks for store regioner i Norge og for innkjøp av fiskefôr for hele Stolt Sea Farm AS og Marine Harvest ASA. Senstad har bred erfaring innen analyse av produksjonsdata fra oppdrettsanlegg og innen råvarekostnader for tilvirkning av fiskefôr nasjonalt og internasjonalt.


  Senstad har Cand. Scient. grad i marinbiologi fra Universitet i Bergen med tilleggsfag som matematikk og kjemi.

 • 15:40
  P A U S E

  30 minuttars kaffipause med noko godt å bita i. Det vert god anledning til å besøka utstillarar, drøsa med kjentfolk eller berre slappa av...

 • 16:10
  Digitalisering av havbruk i eit kortsiktig perspektiv - raske gevinstar?- Inge Forseth, COO Technology and software, AKVAgroup ASA
 • 16:35
  Hav Line Metoden – et nytt konsept innen slakting og distribusjon av laks - Carl-Erik Arnesen, Hav Line AS

  Carl-Erik Arnesen, adm.direktør, Hav Line Gruppen AS

  Drevet med produksjon, salg og ledelse innen fiskeoppdrett siden 1982 både i Norge og utlandet. Jobbet mest med laks og ørret, men også med kveite, havabbor og skjell. Har også fartstid i Fiskeriseksjonen i Den norske Bank.  Etter 16 år som adm.dir. i Firda Seafood-konsernet var Arnesen salgs-og markedsdirektør i Alsaker Fjordbruk AS før han tiltrådte i Hav Line-gruppen 1 desember 2017.

 • 17:00
  Energioptimalisering av servicebåter innen oppdrettsbransjen - Frode Skaar, Leder Salg og Markedsutvikling, Westcon Power & Automation

  Westcon Power & Automation (WPA) har de siste årene benyttet mye ressurser på å utvikle hybrid- og batteriløsninger til maritimt område, og både har både oppdrett, skips- og riggredere på kundelisten. Frode Skaar er leder for Salg og markedsutvikling hos WPA og har lang fartstid innen automasjon, forskning, shipping og olje/gass.

  WPA er nå i gang med å se på løsninger for fornybar energiforsyning på eksponerte oppdrettsanlegg, uten tilgang på elkraft fra strømnettet. Prosjektet skal også undersøke mulighet for energioverføring til elektriske servicefartøy. Prosjektet vil i stor grad anvende kjent teknologi energilagringsteknologier og energistyringssystemer) på et nytt markedsområde og på en ny sammensetning. En sentral utfordring ved full fornybar kraftproduksjon er oppetid.

 • 17:30
  S L U T T
 • 19:30
  Kortreist aperitif servert i foajèen
 • 20:00
  Festmiddag

  Festmenyen for kvelden vert:

  Forrett: Røykt andebryst, mangochutney, urtesalat og ramsløks vierge

  Hovudrett: Kveite frå Sogn, potetpurè, sellerirot, broccollini og regnbuerøter frå Hardanger

  Dessert: Panacotta med kvit sjokolade og rørte bær

   

  Det vert servert vinpakke til maten for dei som ønskjer det, med alkoholfrie alternativ naturlegvis.

   

  Hugs å oppgje eventuelle allergiar ved påmelding

 • Velkommen !

  Påmeldinga er no stengt.

   

  Ta kontakt med oss hvis du vil vera med!

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA

Nettløysing levert av Digitalbyrået Arego