Program AqKva 2017: FORVALTNING OG TEKNOLOGIUTVIKLING FOR VIDARE VEKST

 

 

 

Tid

Ordstyrar: Tor Øyvind Skeiseid

 

0930-0940

Wenche Tislevoll, styreleiar Samarbeidsrådet i Sunnhordland

Velkommen!

 

1005-1030

Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet

Kunnskapsstatus for trafikklyssystemet med lus som miljøindikator

 

1035-1105

Halfdan Mellbye, partner, Steenstrup Stordrange

Juridiske utfordringer i trafikklys-reguleringen

 

1110-1130

Roy Angelvik, Statssekretær NFD

Havbruksnæringen, nytt system, nye muligheter

 

1130-1200

Pause med noko attåt

 

1200-1220

Odd Magne Rødseth, styreleiar AquaGen

DNA-revolusjonen har nådd havbruksnæringa - hva betyr dette for miljøavtrykket?

 

1225-1255

Fredric Hauge, Bellona

Et hav av muligheter

 

1300-1330

Harald Sveier,Lerøy Seafood Group ASA

Hvorfor jobber Lerøy med integrert multitrofisk havbruk (IMTA) ?
 

1330-1430

L U N S J

 

1430-1450

Mari S. Aksnes og Pål A. Fossan, Fiskeridirektoratet

Andre året med utviklingstillatelser - status, fremdrift og utfordringer

 

1455-1515

Per Gunnar Kvenseth, Smøla Klekkeri og Settefisk

Postsmolt - nøkkelen til vidare vekst?

 

1520-1540

Björgulfur Hávardsson, R & D manager, NCE Seafood Innovation Cluster

Klynge for innovasjon, vekst og vidare verdiskaping

 

1540-1610

Pause med noko attåt

 

1610-1630

Erlend Haugarvoll, dagleg leiar Lingalaks AS

Med Lingalaks inn i framtida

 

1635-1655

Even Søfteland, dagleg leiar, Capmare

Beveger vi oss fremover - eller har vi mistet gangsynet?

 

1700-1720

Mads Martinsen, Produktsjef, Skretting

Mikroalgen - liten hjelper med stor framtid

 

1730

Konferanseslutt

 

 

Go to top