Påmelding
Meny

Deltakarar

Rensefiskkonferansen 2018

Firma Deltakar
Alsaker Fjordbruk AS Gavril Bujita
Alsaker Fjordbruk AS Jan Sigve Eike
Alsaker Fjordbruk AS Johannes Johannesson
AqKva Vidar Onarheim
AquaGen AS Vibeke Emilsen
AS Bolaks Florian Sprater
Bremnes Seashore Lena Geitung
Bremnes Seashore AS Christian Hope
EWA Consulting AS Erlend Waatevik
Fiskeridirektoratet Anne Marie Abotnes
Havforskningsinstituttet Anne-Berit Skiftesvik
Havforskningsinstituttet Ørjan Karlsen
KF Oppdrett AS Daniel Oksnes
KF Oppdrett AS Eirik Matre
KF Oppdrett AS Rebecca Djuvsland
Lingalaks AS Siri Frafjord Ørstavik
Mattilsynet Hulda Bysheim
Multiconsult ASA Kjell Arne Møklebust
NorseAqua AS John Åge Rønning
NorseAqua AS Lars Berg-Hansen
PatoGen Morten Lund
Patogen Tore Hovland
privat Antje Krieger
ProAqua AS Audun Oddekalv
ProAqua AS Terje Grytting
Sjømat Norge Hans Inge Algrøy
Steinvik Fiskefarm AS Arne Runde
UNI Research AS Tor Solberg
Vaxxinova Norway AS Eivind Isdal
Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA

Nettløysing levert av Digitalbyrået Arego