Påmelding
Meny

Foredragsholdere

 • Rensefiskkonferansen
  • Hans Inge Algrøy

   Hans Inge Algrøy er regionsjef for Sør-Norge i bransjeforeningen Sjømat Norge som er landets største bransjeforening for sjømatnæringene, og han har blant annet ansvaret for foreningens arbeid med rensefisk.

   Sjømat Norges  oppgave er å arbeide for best mulige rammebetingelser for produksjon av sjømat i Norge, informere om og kommunisere med omgivelsene om bransjen, samt drive med vanlig arbeidsgiverassistanse til medlemsbedriftene.

   Han har tidligere vært banksjef med bransjeansvar for fiskeri og havbruk  i Sparebanken Vest og har også en fortid  fra økonomisk – og juridisk avdeling i Fiskeridirektoratet.

   Hans Inge Algrøy er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med tilleggsutdannelse i jus og pedagogikk.

   Last ned foredraget her
  • Erlend Waatevik

   Meir utfyllande tekst om foredragshaldaren kjem her

  • Anne Marie Abotnes

   Anne-Marie er Seniorrådgjevar hos Fiskeridirektoratet. Meir utfyllande tekst om foredragshaldaren kjem

  • Ingrid Torstensnes

   Meir utfyllande tekst om foredragshaldaren kjem her

  • Foredragshaldar vert publisert snart
  • Andreas Lindholm
  • Reidun Bjelland

   Info om foredragshaldar vert lagt ut snart

  • Anne Berit Skiftesvik

   Anne Berit Skiftesvik er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, og har sitt arbeidssted ved Forskningsstasjonen på Austevoll hvor hun har vært siden 1984. I en årrekke var arbeidet konsentrert om problemstillinger knyttet til oppdrett av marine arter. Fra midten av 90 tallet ble leppefisk, ville bestander og oppdrett av berggylte, en stadig større del av arbeidet hennes. Hun er nå bestandsansvarlig for leppefiskartene  ved Havforskningsinstituttet.

  • Maren Mommens
  • Kjartan Sverre Wiik og Arne Runde
  • Mari Skuggedal Myksvoll
  • Florian Sprater
  • Christian Hope
  • Siri Ørstavik
  • Arne Runde
Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA

Nettløysing levert av Digitalbyrået Arego