Påmelding
Meny

Påmelding

  Sjøsikkerhet i havbruk 2018

  Sjøsikkerhet i havbruk er ein ny konferanse arrangert i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet. Konferansen vert avhalden dagen før deira Sjøsikkerhetskonferanse - me anbefalar alle å sjekka deira program og arrangement.

  På Sjøsikkerhet i havbruk får du læra om siste nytt innan regelverk, tilsynspraksis, sikkerhetsstyringssystem, ny teknologi og erfaringar frå andre maritime næringar for å nemna noko.

  Konferansen rettar seg mot oppdrettarar, servicebåtrederi, mannskap, offentleg mynde, verftsindustri og øvrig leverandørindustri, og skal vera ein årleg, nasjonal konferanse for næringa.

  Det vert ein felles, 3-rettars festmiddag om kvelden for alle deltakarar.

   

  Set av dagen - meld deg på no !

   

  Sjekk gjerne også sidene til Sjøsikkerhetskonferansen til Sjøfartsdirektoratet for info

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA

Nettløysing levert av Digitalbyrået Arego