Påmelding
Meny

Foredragshaldarar

 • Sjøsikkerhetskonferansen
  • Inger Staveland og Jack-Arild Andersen
  • Arild Rød

   Rød er Fagsjef Maritim hos Sjømat Norge. Han har bakgrunn fra ulike rederier og i tillegg solid kunnskap om tariffavtaler og reguleringer på sjøfartsområdet. Arild Rød har tidligere vært tilknyttet NHO Sjøfart, både som ansatt og som næringsrepresentant i flere utvalg, og har inngående kjennskap til fagfeltet. Rød kommer fra stillingen som maritim personalsjef i Redningsselskapet, og har før den tid også jobbet innenfor ulike rederier, Kystdirektoratet og Kystvakten.

   Arild Rød - Fra røkter til sjømann.pdf
  • Arne-Christian Mohn

   Ordfører Arne-Christian Mohn er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han ble valgt inn som ordfører i Haugesund kommune den 14. oktober 2015. Han har vært fast medlem av Haugesund bystyre siden 2004, og var Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2011. Arne-Christian Mohn er kirurg og jobber ved Haugesund sjukehus (Helse Fonna).

  • Tor Arne Borge

   Tor Arne er administrerende direktør i Kystrederiene og har tidligere hatt lederjobber innen både luftfart, industri og skipsfart. Har variert utdanning med fagbrev som flyteknikker og ingeniørhøyskole. Har i tillegg en Executive MBA i Strategisk ledelse fra NHH. og lederprogram fra INSEAD i Frankrike.

   Tor Arne Borge - AqKva-Sjøsikkerhet for utsending.pdf
  • Mats Martinsen
  • Njål Tengs Abrahamsen

   Abrahamsen er utdannet innen IT og matematikk, og har arbeidet i det private næringsliv i 20 år. Han ha arbeidet i Statens Kartverk Sjø siden 2012 som produksjonsdirektør og siden 2016 som direktør for Marin Infrastruktur.

    

   Han seier i ei kommentar at "jeg brenner for å skape samarbeidsarenaer mellom statlige etater, kommunal forvaltning, næringsliv og akademia da jeg fullt og helt mener at denne konstellasjonen er nøkkelen til suksess for å skape mulighetsrommet for Norges fremtid."

  • Tor Øyvind Skeiseid

   Tor Øyvind Skeiseid er glad i å snakka i forsamlingar. 44-åringen er utdanna journalist og jobba 7 år i NRK Rogaland som programleiar, reporter og fotballkommentator i Radiosporten. Flytta heim til Finnøy og starta Ryfylke Livsgnist i 2003. Driv der som prosjektleiar, konferansier, vert, guide, historieforteljar, skodespelar og oppviglar. Motto: Grundig er gøy! 

  • Per Christian Munkhaug

   Per Christian er Salgssjef hos Moen Marin AS.

    

   Han er utdanna vedlikehaldsingeniør, og har i fleire år jobba med sikkerhet og vedlikehald i ulike næringar både i inn- og utland. Han har også gjennomført det omfattande kurset "Worldclass Maintenance" arrangert av Norsk forening for vedlikehold.

  • Cato Esperø

   Cato Esperø er salgsdirektør for Wärtsilä i Norge, og leder av Wärtsilä Service sin salgsorganisasjon i Norden og Baltikum. I denne rollen leder han et salgsteam på 60 selgere som dekker nye produkter, utvikling, salg av servicetjenester og reservedeler. Cato Esperø er medlem av ledergruppen i Wärtsilä Norway, og i Service Norden og Baltikum. Før Esperø ble ansatt i Wartsila var han ledet ulike avdelinger i serviceselskapet Goltens, stasjonert i Dubai og USA. Tidligere har han også arbeidet som skipsmegler, og hatt ulike posisjoner innen salg og maritim finans i inn- og utland.  Cato Esperø har også vært prosjektleder for byggingen av en fullautomatisert slaktefabrikk for laks på Bømlo

  • Carl-Erik Arnesen

   Carl-Erik Arnesen, adm.direktør, Hav Line Gruppen AS

   Drevet med produksjon, salg og ledelse innen fiskeoppdrett siden 1982 både i Norge og utlandet. Jobbet mest med laks og ørret, men også med kveite, havabbor og skjell. Har også fartstid i Fiskeriseksjonen i Den norske Bank.  Etter 16 år som adm.dir. i Firda Seafood-konsernet var Arnesen salgs-og markedsdirektør i Alsaker Fjordbruk AS før han tiltrådte i Hav Line-gruppen 1 desember 2017.

  • Ingunn Marie Holmen

   Ingunn M Holmen er utdannet sivilingeniør og jobber som seniorforsker i SINTEF Ocean. Hun har lang erfaring fra prosjekter innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i marine operasjoner. Ingunn leder forskningsområdet "Sikkerhet og risikostyring i eksponert havbruk" i SFI EXPOSED http://exposedaquaculture.no/. Hun er i gang med et PhD-studium ved NTNU innenfor samme tema. Foredraget oppsummerer resultater fra en kartlegging av risikovurderinger i havbruksoperasjoner som er gjennomført i regi av EXPOSED

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA

Nettløysing levert av Digitalbyrået Arego