Meny

Foredragsholdere

 • AqKva konferansen
  • Ingvard Wilhelmsen

   Sjef i eget liv. Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstilling?

   Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han har i 21 år drive Hypokonderklinikken. Han har skrive 5 bøker, bl.a. "Livet er et usikkert prosjekt", "Sjef i eget liv", "Kongen anbefaler" og "Det er ikke mer synd på deg enn andre".

   På aqKva-konferansen skal han blant anna foredra om det å takle press og stress på ein underfundig og god måte som får deg til å tenkja...

  • Marte Mjøs Persen

   Marte Mjøs Persen (A) ble 28.oktober 2015 valgt til ordfører i Bergen for perioden 2015-2019.

   Marte er eldst av tre søstre og levde sine første måneder i Skedsmo kommune i Akershus, men familien flyttet tilbake til Bergen før hun fylte ett år og hun er oppvokst delvis på Stord og delvis i Sandviken. Hun bor nå på Flaktveit i Åsane bydel. Marte ble første gang valgt inn i Bergen bystyre i 2003. I 2010 ble hun valgt som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Bergen og fra 2011 – 2015 har hun ledet komité for helse og sosial. Marte har vært leder av Arbeiderpartiet i Bergen fra 2011 – 2015.

  • Øyvind Lie, Havbruksdirektør, Fiskeridirektoratet

   Øyvind Lie er i den nye direktøren for kyst- og havbruksavdelinga i Fiskeridirektoratet . Han begynte som forskar på dåverande Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt og var direktør der då instituttet i 2004 vart skilt ut frå direktoratet og etablert som sjølvstendig forskningsinstitusjon. Han kom frå jobben som forskningsdirektør ved Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning – Nifes, der han også var direktør fram til 2016.

   øyvind-lie-kyst-havbruk-fiskeridirektoratet.pdf
  • Åse Åtland

   Åse Åtland er forskningsleder ved Seksjon for Akvakultur og regionleder ved NIVA vest i Bergen. Hun har Dr. grad fra Universitetet i Bergen innenfor temaet vannkvalitet og fiskeadferd. Åtland arbeider særlig med problemstillinger knyttet til vannkvalitet, metallgiftighet og utvikling av vannbehandlingsmetoder for å forbedre fiskevelferd og -helse. Arbeidserfaringen hennes omfatter både prosjekter knyttet til både vill laksefisk og akvakultur. Hun var også ansvarlig for NIVAs etablering i Chile i 2008, og har et stort nettverk innen oppdrettsnæringen både i Norge, Chile og Skottland/UK. Åtland har ledet flere prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd – både bruker- og forskerstyrte prosjekter, og også vært involvert i flere EU prosjekter.

  • Livar Frøyland

   Min bakgrunn er innen biologi/fysiologi og jeg avla i 1992 hovedfagseksamen i Celle og utviklingsbiologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). Jeg fortsatte med doktorgrad og disputerte i 1996 for graden dr.philos innen klinisk biokjemi ved det medisinske fakultet, UiB. I min doktorgrad studerte jeg blant annet virkningsmekanismene til de marine omega-3 fettsyrene (EPA og DHA) i fettomsetningen.

   I 1997 begynte jeg som forsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) – tidligere Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.

   Fra 2001-2010 har jeg vært forskningssjef for sjømat og helse og fra 2011 og frem til oktober 2012 var jeg forskningsdirektør for trygg og sunn sjømat. I dag er jeg forskningsdirektør og jobber opp mot virkemiddelapparatet, forskningsrådet og EU innen våre kjerneområder. I tillegg representerer jeg NIFES i en rekke sammenhenger. Eksempler er referansegrupper oppnevnt av forskningsrådet for Bionær/JPI og horisont 2002 samt at jeg er med i arbeidsutvalget til Bergen marine Forskningsklynge (BMF).

   Jeg er også professor i medisin (ernæringsfysiologi) ved Institutt for biomedisin, UiB og underviser i ernæring for medisinere, odontologer, realister og farmasi studenter ved UiB. Jeg var også med i arbeidsgruppen og kjernegruppen for etablering av bachelor og master i ernæring ved UiB.

   Jeg har vært medlem av arbeidsgruppe 7 i vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) siden oppstarten i 2004 og er medforfatter av rapportene: ”Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold” (2006) og «Nytte – og risikovurdering av fisk i norsk kosthold – en oppdatering» (2014). I tillegg har jeg vært leder av ad hoc gruppen for vurdering av negative og positive helseeffekter fra omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og beriket mat som kom ut i 2011.

   Livar Frøyland.pdf
  • Carl-Erik Arnesen

   Carl-Erik Arnesen, adm.direktør, Hav Line Gruppen AS

   Drevet med produksjon, salg og ledelse innen fiskeoppdrett siden 1982 både i Norge og utlandet. Jobbet mest med laks og ørret, men også med kveite, havabbor og skjell. Har også fartstid i Fiskeriseksjonen i Den norske Bank.  Etter 16 år som adm.dir. i Firda Seafood-konsernet var Arnesen salgs-og markedsdirektør i Alsaker Fjordbruk AS før han tiltrådte i Hav Line-gruppen 1 desember 2017.

  • Einar Wathne

   Einar er Group Leader i Cargill Aqua Nutrition og har en lang karriere i EWOS-systemet. Han startet i 1986 som konsulent innen fiskefôr ved Norsk Landbrukskjemi, og har vært forsker i EWOS Innovation, fungerende adm. dir. i EWOS Skottland og EWOS Norge, konsernsjef i EWOS Group og leder nå Cargill Aqua Nutrition.

   I tillegg er han styreleiar i NCE Seafood.

  • Inge Forseth
  • Knut Senstad

   Knut Senstad er Manager og har deltatt samt ledet flere innkjøpsanalyser i offentlig- og privat- sektor. Han har vært utplassert i lengre perioder hos offentlige kunder som kontraktsansvarlig og Cost Manager. Han har bidratt innen kostnadskontroll og belyst ulike risikoforhold ved forskjellige anskaffelser. Han har 26 års erfaring fra ledende stillinger innen nasjonal- og internasjonal- fiskeoppdrett, med ansvar for produksjonen av marinfisk og laks for store regioner i Norge og for innkjøp av fiskefôr for hele Stolt Sea Farm AS og Marine Harvest ASA. Senstad har bred erfaring innen analyse av produksjonsdata fra oppdrettsanlegg og innen råvarekostnader for tilvirkning av fiskefôr nasjonalt og internasjonalt.


   Senstad har Cand. Scient. grad i marinbiologi fra Universitet i Bergen med tilleggsfag som matematikk og kjemi.

  • Are Nylund

   Are er professor ved institutt for biologi ved Universitetet i Bergen og har 30 års erfaring med forskning på fiskesykdommer. Han er leder for Fiskesykdomsgruppen (FDRG) ved Universitetet i Bergen, og har arbeidet siden 1990 med problemstillinger knyttet til ILA virus.

  • Sissel Susort

   Sissel Susort er Skrettings globale sjef for vekstfôr til laks. Susort har de siste 17 årene vært med på å utvikle dagens høy-ytelsesfôr og kunnskapen som gir oss muligheten til å erstatte sårbare marine ressurser.  Sissel Susort har en master i ernæring fra Universitetet i Bergen.

    

   «Et innblikk i hvordan storskalaforsøk påvirker fisken din»

   Hva storskala-«lab’en» kan lære oss om vitenskapen og bruken av gjennombrudd og oppfinnelser innen havbruk.

   Centre for Aquaculture Competence (CAC) i Rogaland er en av de få plassene i verden som gjør storskalaforsøk. Der blir funn og oppdagelser fra fôrforskning og utstyrsinnovasjoner prøvd ut i et ekte oppdrettsanlegg. Her tester Akva Group, Marine Harvest, Skretting og andre aktører det de har sett i lab’en og sjekker i stor skala at vi kan være trygge på at nye løsninger ikke går ut over ytelse, helse og kvalitet. Dette er stedet som skal sikre vår felles kunnskap og trygghet og sørge for effektiv produksjon av fisk.

    

   Resultatene fra CAC har ikke bare lagt grunnlaget for bærekraftig fôr, men også for den beste praksisen og de prosedyrene som Marine Harvest bruker globalt. Her får du høre om resultater angående fisketetthet, sulteprosedyrer og dypfôring. I tillegg har CAC bidratt, og bidrar, til grunnleggende forskning for oppdrettet rensefisk, storskala utprøving av steril laks, avdekke årsaksforholdene bak dannelsen av melanin i laksefileten og den faktiske verdien av å benytte nye fôr, vaksiner eller fôringsutstyr.

  • Gunnar Steinn Gunarsson

   Gunnar har lang erfaring fra oppdrettsnæringa, både i Norge, Irland og ikkje minst Island. Her til lands er han kanskje best kjent som produksjonssjef for Lerøy Vest og prosjektleiar for FoU i same konsern.

   Gunnar er Cand. scient i akvakultur og held no på med ein Ph.d i fiskehelse. Prosjektet hans omhandler epidemiologi hos oppdrettslaks med spesiell vekt på gjellebetennelse.

   Gunnar Steinn Gunnarsson - Fyrirlestur um island_18 Januar 2018retting 5.pdf
  • Roy Angelvik

   Roy Angelvik ble utnevnt til statssekretær for fiskeriministeren i mai 2016, etter at han ble politisk rådgiver i desember 2015. Han arbeider primært med havbruk, bioøkonomi og forskning. Angelvik tok fagbrev som kokk i 1994, og arbeidet som kokk frem til 2001. Han var redaktør for kokeboken «Matgleder fra Trøndelag», som kom ut i 2002. Han har vært selvstendig næringsdrivende og drevet med catering og kantinevirksomhet i nærmere ti år. Ved siden av jobb har han vært aktivt involvert i Fremskrittspartiet i Sør-Trøndelag som lokallagsleder, fylkesleder og deretter kommunestyrerepresentant. 

  • Frode Skaar

   Westcon Power & Automation (WPA) har de siste årene benyttet mye ressurser på å utvikle hybrid- og batteriløsninger til maritimt område, og både har både oppdrett, skips- og riggredere på kundelisten. Frode Skaar er leder for Salg og markedsutvikling hos WPA og har lang fartstid innen automasjon, forskning, shipping og olje/gass.

   WPA er nå i gang med å se på løsninger for fornybar energiforsyning på eksponerte oppdrettsanlegg, uten tilgang på elkraft fra strømnettet. Prosjektet skal også undersøke mulighet for energioverføring til elektriske servicefartøy. Prosjektet vil i stor grad anvende kjent teknologi energilagringsteknologier og energistyringssystemer) på et nytt markedsområde og på en ny sammensetning. En sentral utfordring ved full fornybar kraftproduksjon er oppetid.

  • Albert K D Imsland

   Albert K. D. Imsland er forskningsleder i havbruk hos Akvaplan-niva AS i tillegg til å være Professor II i havbruk ved Universitetet i Bergen. Imsland er styreleder i SalmonTracking 2020 prosjektet som inkluderer sentrale havbruksaktører og forskningsmiljø i PO3

   A K Imsland - AqKva, SALT2020 - Imsland.pdf
  • Karin Boxaspen

   Karin er forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet. Karin startet sin forskning på lakselus i 1990 og har vært med i utviklingen av «trafikklyssystemet». Hun har ledet den departementsoppnevnte «styringsgruppen for effekter av lakselus på vill laksefisk». Karin er utdannet siv.ing innen bioteknologi og har dr. grad i kjemisk behandling av lakselus fra UiB

  • Frank Nilsen

   Frank Nilsen er professor ved UiB og leder av Sea Lice Research Center, et senter for forskningsbasert innovasjon etablert av Norges forskningsråd. Hovedfokus er forskning på lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og molekylærbiologi / funksjonell genomikk innen denne arten for å forstå vekst, utvikling, reproduksjon og hvordan parasitten manipulerer verten (Salmo salar). Et viktig område er resistensutvikling mot lusemiddel hos lakselus, og identifisering av genetiske endringer i resistente lus, og vurdering av kostnadene som resistensutviklingen medfører.

  • Line Ellingsen

   Line Ellingsen er utdannet fiskeriøkonom og siviløkonom fra høgskolen i Bodø. Hun tredje generasjon leder i selskapet som ble etablert i 1947 av bestefar Karsten Johan Ellingsen i Skrova, og som startet med salg av kvalkjøtt, sild og kvitfisk. I 1976 startet Ellingsen Seafood med oppdrett av laks som etter hvert har overtatt som hovedgeskjeft, og i 2017 var driftsinntekten 750 mill. NOK.

  • Grunde Bruland

   Grunde Bruland er partner ved Wikborg Reins Bergen-kontor. Bruland er leder for kompetansegruppen for Fiskeri og havbruk og har særlig spesialisert seg på havbruksrett og bistår klienter innenfor akvakulturnæringen med privatrettslige og offentligrettslige spørsmål.

   Grunde Bruland.pdf
  • Paul Birger Torgnes

   Torgnes er en godt kjent skikkelse i norsk oppdrettsnæring. Han er i dag adm dir i Fjord Marin Holding AS, ordfører i Sjømat Norge og styreleder i flere oppdrettsselskap.

   Han har jobbet i ulike posisjoner i Havbruksnæringen i mer enn 40 år;

   • Konsernsjef under oppbyggingen av  Fjord Seafood ASA som i dag er en del av Marine Harvest ASA,
   • adm. dir i Felleskjøpet Aqua/NorAqua AS,  som kjøpte og endret navn til EWOS (nå en del av Cargill)
   • generalsekretær i Norske Fiskeoppdretteres Forening, og internasjonale verv som president i den internasjonale lakseorganisasjonen (ISFA) og visepresident i den europeiske oppdretterorganisasjonen (FEAP)
   • til sammen 10 år i Fiskeridirektoratet og politisk ledelse i Fiskeridepartementet på 1970 – 80-tallet.
  • Kari Attramadal
  • Ragnar Joenssen
  • Ragnar Tvedterås
  • Kenneth Bruvik

   Kenneth Bruvik underviser barn og ungdom i skoleprosjektet TAM ( trygghet, ansvar og mestring). 

   Der tar han med elever ut i naturen for å lære dem fiske og friluftsliv.

   Han er sterkt engasjert i å ta vare på naturen og  er irritert over at likegyldighet,  profitt og kortsiktige løsninger ødelegge havet vårt. 

   I kampen for å få ryddet kysten for plast dukker det opp nye problemstillinger han undrer seg over. 

   Kenneth Bruvik.pdf
  • Karin Pittman

   Karin Pittman er professor i biologi og akvakultur ved UiB og CSO hos selskapet Quantidoc AS. Hun er mest kjent for sin forskning innen fiskeriøkologi og havbruk, men har også mottatt priser for fremragende undervisning og innovasjon. Hun er opptatt av formidling og kommersialisering av forskningsresultater, og er en av gründerne bak Quantidoc AS. Selskapet er et resultat av flere års fiskehelseforskning ved UiB.

  • Åsa Espmark

   Dr Åsa Maria Espmark (seniorforsker ved Nofima, Sunndalsøra) har de siste 17 årene jobbet med velferd, velferdsindikatorer og stress hos oppdrettslaks og rensefiskartene rognkjeks og berggylt. De siste årene har fokuset vært rettet mot ny oppdrettsteknologi. Espmark har ledet og deltatt i store norske og internasjonale prosjekter, så som OrAqua, FutureEUAqua, AQUAEXCEL og AQUAEXCEL2020. Siden oktober 2017 har Espmark jobbet som senterleder for CtrlAQUA. CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon, støttet av Norges forskningsråd og har som mål å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi.

   CtrlAQUA Aqkva konferansen 2019_Åsa Espmark_for publisering.pdf
  • Hans V. Bjelland
  • Therese Log Bergjord

   Therese Log Bergjord er utdannet økonom fra Universitetet i Stavanger og har en MMA grad i Business Administration and Management fra Handelshøyskolen BI. Hun har mange års erfaring fra div. lederverv i Nutreco/Skretting konsernet, pluss ledelse og styreverv fra andre selskap. Hun er oppnevnt som styremedlem i SeaBOS

 • Rensefiskkonferansen
  • Hans Inge Algrøy

   Hans Inge Algrøy er regionsjef for Sør-Norge i bransjeforeningen Sjømat Norge som er landets største bransjeforening for sjømatnæringene, og han har blant annet ansvaret for foreningens arbeid med rensefisk.

   Sjømat Norges  oppgave er å arbeide for best mulige rammebetingelser for produksjon av sjømat i Norge, informere om og kommunisere med omgivelsene om bransjen, samt drive med vanlig arbeidsgiverassistanse til medlemsbedriftene.

   Han har tidligere vært banksjef med bransjeansvar for fiskeri og havbruk  i Sparebanken Vest og har også en fortid  fra økonomisk – og juridisk avdeling i Fiskeridirektoratet.

   Hans Inge Algrøy er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med tilleggsutdannelse i jus og pedagogikk.

   Last ned foredraget her
  • Erlend Waatevik
  • Anne Marie Abotnes

   Anne-Marie er Seniorrådgjevar hos Fiskeridirektoratet. Meir utfyllande tekst om foredragshaldaren kjem

  • Ingrid Torstensnes

   Meir utfyllande tekst om foredragshaldaren kjem her

  • Foredragshaldar vert publisert snart
  • Andreas Lindholm
  • Anne Berit Skiftesvik

   Anne Berit Skiftesvik er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, og har sitt arbeidssted ved Forskningsstasjonen på Austevoll hvor hun har vært siden 1984. I en årrekke var arbeidet konsentrert om problemstillinger knyttet til oppdrett av marine arter. Fra midten av 90 tallet ble leppefisk, ville bestander og oppdrett av berggylte, en stadig større del av arbeidet hennes. Hun er nå bestandsansvarlig for leppefiskartene  ved Havforskningsinstituttet.

  • Maren Mommens
  • Kjartan Sverre Wiik og Arne Runde
  • Mari Skuggedal Myksvoll
  • Florian Sprater
  • Christian Hope
  • Siri Ørstavik
  • Arne Runde
  • Frode Oppedal

   Frode Oppedal har jobbet som akvakulturforsker ved Havforskningsinstituttet i over 20 år. Forskningsfokus er på hvordan oppdrettsmiljøet bør baseres på dyrenes biologi for å sikre fiskens velferd (og produksjonseffektivitet). Både det naturlige og menneskeskapte merdmiljøet er dokumentert i detalj og dyrenes atferd- og fysiologiske responser samt grenseverdier er definert for en rekke parametere.

    Sjå her for meir informasjon om han og hans publikasjonar

   Oppedal_rensefisk_grenseverdier_webver_.pdf
  • Bernhard Østebøvik
  • Renate Johansen

   Renate Johansen har jobbet i oppdrettsnæringen siden 1995 først som fiskeveterinær på mærkanten, og så mange år med fiskediagnostikk og forskning ved Veterinærintstituttet. Hun har doktorgrad på nodavirus hos kveite og post-doc på vintersår hos laks.  I 2014 startet hun opp histologi-gruppa i Pharmaq Analytiq og gruppen består i dag at 6 histologer. Hun var med og fant Flavivirus på rognkjeks i 2015, og vil bruke dette som eksempel i foredraget på hvordan vi sammen kan få kontroll på helseutfordringer på rensefisk.

   Meir om Renate her

    

   08 - Renate Johansen HelsestatusRK_juni2019_RJ2WIDE.pdf
  • Jan Giebichenstein

   Dr. Jan Giebichenstein is a Biologist at C-Feed AS (Norway), doing a PhD in Aquaculture at the University of Kiel (Germany). His work focuses on larval culture of different marine species, using the Copepod Acartia tonsa as start feed. In the past year Jan was involved in two industrial big scale trials and one scientific trial on Ballan Wrasse (Labrus bergylta) which he will present during this conference.

  • Nils Egil Tokle

   Nils Tokle, PhD. CTO, Planktonic AS. Tidligere erfaring som forsker fra NTNU. Startet Planktonic med det formål å høste plankton som fôr til fiskelarver. Skiftet fokus til høsting/oppdrett av rur som fôr til fiskelarver. Kompetanse på planktonorganismer, kryopreservering og startfôring.   

   Nils Egil Tokle Rensefiskkonferanse Stord 06.06.19 Planktonic.pdf
  • Ragnhild Malkenes

   Ragnhild Haaland Malkenes er ansatt i Fomas - Fiskehelse og Miljø AS der hun blant annet er engasjert i lakselusarbeidet på Vestlandet.

   Hun fullførte akvakulturstudie ved høgskulen i Sogndal i 1986, og har lang fartstid knyttet til sjømatnæringa med: variert erfaring fra forskningsstasjon, settefisk og leverandør industri, før hun ”hilste på” lakselus for første gang, midt på 90-tallet, som sekretær i et lakselusprosjekt i Hardangerfjorden.

   Siden 1997 har hun vært ansatt i Fomas, der hun de siste 12-15 årene for en stor del har vært engasjert i arbeidet i fiskehelsenettverkene i Hordaland og Rogaland, og deres kamp mot lusa.

   Malkenes 190606.pdf
  • Eivind Isdal

   Eivind Isdal er utdannet Fiskehelsebiolog og leder for salg- og markeds avdelingen i Vaxxinova Norway AS.

   Vaxxinova er et legemiddelselskap som ble etablert i 2010 med hovedkontor i Bergen, og jobber med diagnostikk og vaksineutvikling for å bidra til god fiskevelferd.

  • Else Marie Stenevik Djupevåg

   Friede er seksjonssjef på hovedkontoret i Mattilsynet på seksjon fiskehelse og fiskevelferd. Else Marie jobber på samme seksjon med å koordinere arbeidet med lakselus.

   De vilblant annet snakke om lakselus og verktøykassen. Si litt om hvordan vi ser for oss at næring, forvaltning og forskning bør jobbe sammen i det forebyggende arbeidet med å bekjempe lakselus. Her vil vi komme inn på regelverket, oppsummere status på noe av det Mattilsynet arbeider med, si litt om hva vi mener er utfordringer og litt om hva vi mener er viktig i videre arbeid.  Vi håper også at vi kan få i gang en diskusjon som gir oss innspill, tanker og ideer som vi kan ta med oss videre i arbeidet vårt.

   Friede Andersen,

   Seksjonssjef, Hovedkontoret i Mattilsynet, Seksjon fiskehelse og fiskevelferd

   05 - Mattilsynet Aquakonferansen 05.06.19.pdf
  • Harry Båtvik
 • Sjøsikkerhetskonferansen
  • Inger Staveland og Jack-Arild Andersen
  • Arild Rød

   Rød er Fagsjef Maritim hos Sjømat Norge. Han har bakgrunn fra ulike rederier og i tillegg solid kunnskap om tariffavtaler og reguleringer på sjøfartsområdet. Arild Rød har tidligere vært tilknyttet NHO Sjøfart, både som ansatt og som næringsrepresentant i flere utvalg, og har inngående kjennskap til fagfeltet. Rød kommer fra stillingen som maritim personalsjef i Redningsselskapet, og har før den tid også jobbet innenfor ulike rederier, Kystdirektoratet og Kystvakten.

   Arild Rød - Fra røkter til sjømann.pdf
  • Arne-Christian Mohn

   Ordfører Arne-Christian Mohn er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han ble valgt inn som ordfører i Haugesund kommune den 14. oktober 2015. Han har vært fast medlem av Haugesund bystyre siden 2004, og var Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2011. Arne-Christian Mohn er kirurg og jobber ved Haugesund sjukehus (Helse Fonna).

  • Tor Arne Borge

   Tor Arne er administrerende direktør i Kystrederiene og har tidligere hatt lederjobber innen både luftfart, industri og skipsfart. Har variert utdanning med fagbrev som flyteknikker og ingeniørhøyskole. Har i tillegg en Executive MBA i Strategisk ledelse fra NHH. og lederprogram fra INSEAD i Frankrike.

   Tor Arne Borge - AqKva-Sjøsikkerhet for utsending.pdf
  • Mats Martinsen
  • Njål Tengs Abrahamsen

   Abrahamsen er utdannet innen IT og matematikk, og har arbeidet i det private næringsliv i 20 år. Han ha arbeidet i Statens Kartverk Sjø siden 2012 som produksjonsdirektør og siden 2016 som direktør for Marin Infrastruktur.

    

   Han seier i ei kommentar at "jeg brenner for å skape samarbeidsarenaer mellom statlige etater, kommunal forvaltning, næringsliv og akademia da jeg fullt og helt mener at denne konstellasjonen er nøkkelen til suksess for å skape mulighetsrommet for Norges fremtid."

  • Tor Øyvind Skeiseid

   Tor Øyvind Skeiseid er glad i å snakka i forsamlingar. 44-åringen er utdanna journalist og jobba 7 år i NRK Rogaland som programleiar, reporter og fotballkommentator i Radiosporten. Flytta heim til Finnøy og starta Ryfylke Livsgnist i 2003. Driv der som prosjektleiar, konferansier, vert, guide, historieforteljar, skodespelar og oppviglar. Motto: Grundig er gøy! 

  • Per Christian Munkhaug

   Per Christian er Salgssjef hos Moen Marin AS.

    

   Han er utdanna vedlikehaldsingeniør, og har i fleire år jobba med sikkerhet og vedlikehald i ulike næringar både i inn- og utland. Han har også gjennomført det omfattande kurset "Worldclass Maintenance" arrangert av Norsk forening for vedlikehold.

  • Cato Esperø

   Cato Esperø er salgsdirektør for Wärtsilä i Norge, og leder av Wärtsilä Service sin salgsorganisasjon i Norden og Baltikum. I denne rollen leder han et salgsteam på 60 selgere som dekker nye produkter, utvikling, salg av servicetjenester og reservedeler. Cato Esperø er medlem av ledergruppen i Wärtsilä Norway, og i Service Norden og Baltikum. Før Esperø ble ansatt i Wartsila var han ledet ulike avdelinger i serviceselskapet Goltens, stasjonert i Dubai og USA. Tidligere har han også arbeidet som skipsmegler, og hatt ulike posisjoner innen salg og maritim finans i inn- og utland.  Cato Esperø har også vært prosjektleder for byggingen av en fullautomatisert slaktefabrikk for laks på Bømlo

  • Carl-Erik Arnesen

   Carl-Erik Arnesen, adm.direktør, Hav Line Gruppen AS

   Drevet med produksjon, salg og ledelse innen fiskeoppdrett siden 1982 både i Norge og utlandet. Jobbet mest med laks og ørret, men også med kveite, havabbor og skjell. Har også fartstid i Fiskeriseksjonen i Den norske Bank.  Etter 16 år som adm.dir. i Firda Seafood-konsernet var Arnesen salgs-og markedsdirektør i Alsaker Fjordbruk AS før han tiltrådte i Hav Line-gruppen 1 desember 2017.

  • Ingunn Marie Holmen

   Ingunn M Holmen er utdannet sivilingeniør og jobber som seniorforsker i SINTEF Ocean. Hun har lang erfaring fra prosjekter innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i marine operasjoner. Ingunn leder forskningsområdet "Sikkerhet og risikostyring i eksponert havbruk" i SFI EXPOSED http://exposedaquaculture.no/. Hun er i gang med et PhD-studium ved NTNU innenfor samme tema. Foredraget oppsummerer resultater fra en kartlegging av risikovurderinger i havbruksoperasjoner som er gjennomført i regi av EXPOSED

 • Svanøy-konferansen
  • Hans Inge Algrøy

   Hans Inge Algrøy er regionsjef for Sør-Norge i bransjeforeningen Sjømat Norge som er landets største bransjeforening for sjømatnæringene, og han har blant annet ansvaret for foreningens arbeid med rensefisk.

   Sjømat Norges  oppgave er å arbeide for best mulige rammebetingelser for produksjon av sjømat i Norge, informere om og kommunisere med omgivelsene om bransjen, samt drive med vanlig arbeidsgiverassistanse til medlemsbedriftene.

   Han har tidligere vært banksjef med bransjeansvar for fiskeri og havbruk  i Sparebanken Vest og har også en fortid  fra økonomisk – og juridisk avdeling i Fiskeridirektoratet.

   Hans Inge Algrøy er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med tilleggsutdannelse i jus og pedagogikk.

  • Roy Angelvik (Frp)

   Roy Angelvik er statssekretær for både næringsministeren og fiskeriministeren. Han ble utnevnt til statssekretær for fiskeriministeren i mai 2016, etter at han ble politisk rådgiver i desember 2015. Han arbeider primært med havbruk, bioøkonomi og forskning. Angelvik tok fagbrev som kokk i 1994, og arbeidet som kokk frem til 2001. Han var redaktør for kokeboken «Matgleder fra Trøndelag», som kom ut i 2002. Han har vært selvstendig næringsdrivende og drevet med catering og kantinevirksomhet i nærmere ti år. Ved siden av jobb har han vært aktivt involvert i Fremskrittspartiet i Sør-Trøndelag som lokallagsleder, fylkesleder og deretter kommunestyrerepresentant. 

   Utdanning og arbeidserfaring:

   Jan 2018 - Statssekretær for næringsministeren og fiskeriministeren

   Mai 2016 - Jan 2018 Statssekretær for fiskeriministeren med ansvar for havbruk, bioøkonomi og forskning

   Desember 2015 Politisk rådgiver for fiskeriministeren

   2015 Markedssjef Dolmøy Seafood

   20062015 Selvstendig næringsdrivende – Kantinedrift/catering/fiskebutikk (Hitra)

   20012006 Privat næringsliv, daglig leder, hotell (Hitra)

   2002 Redaktør for kokeboken «Matgleder fra Trøndelag» (Kom forlag)

   19962001 Kokk, Statoil (offshore)

   19941996 Kokk (Trondheim)

   1994 Fagbrev kokk ved Britannia Hotell (Trondheim) 

   Politiske verv:

   20122015 Fylkesleder, Sør Trøndelag FrP

   20112012 Organisatorisk nestleder, Sør-Trøndelag FrP

   20102011 Styremedlem, Sør-Trøndelag Fylkesstyre

   20072014 Kommunestyrerepresentant, Hitra Kommune

   20082014 Leder Hitra FrP

   20062008 Nestleder Hitra FrP

  • Nina Santi

   Santi har arbeidet hos AquaGen siden 2007. Hun kom fra en stilling som førsteamanuensis ved Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun er utdannet veterinær og har en doktorgrad innenfor virussykdommer hos fisk fra samme sted.

   Santi har hatt ansvar for flere ulike fagområder i løpet av sin karriere hos AquaGen. Hun var først ansatt som kvalitets- og fiskehelsesjef frem til 2010. Hun gikk da over til selskapets forsknings- og utviklingsavdeling, og overtok ledelsen av denne avdelingen i 2011. Hun har siden 2013 vært ansatt som teknisk direktør og hatt overordnet ansvar for selskapets avlsprogrammer i tillegg til forskning og utvikling. Hun er nå administrerende direktør i selskapet.

  • Jesper Økland
  • Sven Arild Korsvold

   Korsvoll har arbeidet hos AquaGen siden 1996. Han er utdannet cand. agric innen akvakultur, husdyravl og genetikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

   Korsvoll har hatt ansvar for flere ulike områder relatert til avlsprogrammene for laks og ørret i løpet av sin karriere hos AquaGen. Ansettelsen var avlskonsulent frem til 2004. Han tok så over som avls- og produksjonssjef for all biologisk produksjon i selskapet. Fra 2008 ble ansettelsen så endret til Avlssjef for avlsprogrammene i Norge og Chile. Han har deltatt i mange prosjekt sammen med norske og utenlandske kompetansemiljø. Han har ansvaret for gjennomføringen av avlsarbeidet for laks og regnbueørret.

  • Guttorm Lange
  • Bjørn Helge Kleppe
  • Paul Aandahl

   Aandahl er utdannet fiskerikandidat og har jobbet i Sjømatrådet siden 1994. Han har jobbet med analyser innen alle sjømatbransjer, men hovedsakelig med laks og ørret de siste 15 årene.b

   Han begynte å jobbe i næringen som 14 åring, og hadde blant annet undervisning i Aqvakultur på ungdomskolen, klekkeri i kjelleren og praksis ved forskningsstasjonen på Ekkilsøya i Averøy.

   D2 - 01 - ørretforedrag_florø_final_Paul Aandahl.pdf
  • Roger Hofseth
  • Kjetil Holen
  • Eirik Welde
  • Jakob Soldal

   Soldal er Markedssjef Norge for AquaGen og har vært i havbruksnæringa siden 1985. Vært fiskeoppdretter i Nord Trøndelag og hatt ulike stillinger innen fiskefôr og oppdrettsteknologi, Aqua Smart og Akva Group. 15 år hos AquaGen.

   Jakob Soldal - Sats på regnbueørret.pdf
  • Hege Lysne

   LItt om Hege:

   • Fagspesialist ernæring og vekstfôr i Skretting
   • utdanna fiskehelsebiolog frå Universitetet i Tromsø
   • har jobba med torskeoppdrett (Nasjonal avlsstasjon for torsk i Tromsø og Nordland Marin Yngel på Lovund) og som forskar i Nofima
   • i Skretting sidan 2011, med diverse oppgåver innan fôr og ernæring. Hadde produktansvar for ørretfôr 2012-16.
   2018-08-22 ØrretseminarSvanøyHegeLysne.pdf
  • Raymond Grimstad

   Raymond Haga Grimstad (31) Faglært kokk som blant annet har jobbet på de anerkjente Stavanger-restaurantene Tango og N.B. Sørensen Annen etage. Har i tillegg fartstid fra Norsk Sjømatsenter. Driver nå selskapet Kokken og Konditoren AS, en inspirasjonside med fokus med hverdagslig og sunn mat. Han har deltatt i NM i kokkekunst og Linie Awards, og vant i 2011 Årets Grønne Kokk sammen med Christopher W. Davidsen. De senere årene har han blant annet jobbet som kjøkkensjef i et cateringselskap, holdt kokkekurs og drevet med konsept- og oppskriftsutvikling.

 • Sats Marint
  • Rolf Nordmo

   Nordmo er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole i 1986. Startet sin karriere som veterinærinspektør i Landbruksdepartementet. Ledet deretter oppbygging og drift av forskningsstasjonen VESO Vikan i Namsos fra 1988 – 2001. Har siden jobbet for firma Biotec i Oslo/Tromsø og Biorigin i Brasil med utvikling og salg av immunstimulerende fôringredienser til fisk og landdyr. Er i dag leder for Aquaculture Innovation og Codfarm ved Norsk havbrukssenter på Toft utenfor Brønnøysund.

  • Halvar Hovland
  • Jan Arne Brekke
  • Magnus Skretting
  • Grethe Adoff
  • Ingrid Lein
  • Atle Mortensen
  • Astrid Buran
  • Magnar Hansen
  • Gyda Christophersen
  • Celine Rebours
  • Maren Sæther
  • Margareth Øverland
  • Katerina Kousoulaki
  • Tore Remman
  • Solbjørg Hogstad
 • Vossolauget
 • AqKva konferansen
  • Ingvard Wilhelmsen

   Sjef i eget liv. Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstilling?

   Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han har i 21 år drive Hypokonderklinikken. Han har skrive 5 bøker, bl.a. "Livet er et usikkert prosjekt", "Sjef i eget liv", "Kongen anbefaler" og "Det er ikke mer synd på deg enn andre".

   På aqKva-konferansen skal han blant anna foredra om det å takle press og stress på ein underfundig og god måte som får deg til å tenkja...

  • Marte Mjøs Persen

   Marte Mjøs Persen (A) ble 28.oktober 2015 valgt til ordfører i Bergen for perioden 2015-2019.

   Marte er eldst av tre søstre og levde sine første måneder i Skedsmo kommune i Akershus, men familien flyttet tilbake til Bergen før hun fylte ett år og hun er oppvokst delvis på Stord og delvis i Sandviken. Hun bor nå på Flaktveit i Åsane bydel. Marte ble første gang valgt inn i Bergen bystyre i 2003. I 2010 ble hun valgt som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Bergen og fra 2011 – 2015 har hun ledet komité for helse og sosial. Marte har vært leder av Arbeiderpartiet i Bergen fra 2011 – 2015.

  • Øyvind Lie, Havbruksdirektør, Fiskeridirektoratet

   Øyvind Lie er i den nye direktøren for kyst- og havbruksavdelinga i Fiskeridirektoratet . Han begynte som forskar på dåverande Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt og var direktør der då instituttet i 2004 vart skilt ut frå direktoratet og etablert som sjølvstendig forskningsinstitusjon. Han kom frå jobben som forskningsdirektør ved Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning – Nifes, der han også var direktør fram til 2016.

   øyvind-lie-kyst-havbruk-fiskeridirektoratet.pdf
  • Åse Åtland

   Åse Åtland er forskningsleder ved Seksjon for Akvakultur og regionleder ved NIVA vest i Bergen. Hun har Dr. grad fra Universitetet i Bergen innenfor temaet vannkvalitet og fiskeadferd. Åtland arbeider særlig med problemstillinger knyttet til vannkvalitet, metallgiftighet og utvikling av vannbehandlingsmetoder for å forbedre fiskevelferd og -helse. Arbeidserfaringen hennes omfatter både prosjekter knyttet til både vill laksefisk og akvakultur. Hun var også ansvarlig for NIVAs etablering i Chile i 2008, og har et stort nettverk innen oppdrettsnæringen både i Norge, Chile og Skottland/UK. Åtland har ledet flere prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd – både bruker- og forskerstyrte prosjekter, og også vært involvert i flere EU prosjekter.

  • Livar Frøyland

   Min bakgrunn er innen biologi/fysiologi og jeg avla i 1992 hovedfagseksamen i Celle og utviklingsbiologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). Jeg fortsatte med doktorgrad og disputerte i 1996 for graden dr.philos innen klinisk biokjemi ved det medisinske fakultet, UiB. I min doktorgrad studerte jeg blant annet virkningsmekanismene til de marine omega-3 fettsyrene (EPA og DHA) i fettomsetningen.

   I 1997 begynte jeg som forsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) – tidligere Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.

   Fra 2001-2010 har jeg vært forskningssjef for sjømat og helse og fra 2011 og frem til oktober 2012 var jeg forskningsdirektør for trygg og sunn sjømat. I dag er jeg forskningsdirektør og jobber opp mot virkemiddelapparatet, forskningsrådet og EU innen våre kjerneområder. I tillegg representerer jeg NIFES i en rekke sammenhenger. Eksempler er referansegrupper oppnevnt av forskningsrådet for Bionær/JPI og horisont 2002 samt at jeg er med i arbeidsutvalget til Bergen marine Forskningsklynge (BMF).

   Jeg er også professor i medisin (ernæringsfysiologi) ved Institutt for biomedisin, UiB og underviser i ernæring for medisinere, odontologer, realister og farmasi studenter ved UiB. Jeg var også med i arbeidsgruppen og kjernegruppen for etablering av bachelor og master i ernæring ved UiB.

   Jeg har vært medlem av arbeidsgruppe 7 i vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) siden oppstarten i 2004 og er medforfatter av rapportene: ”Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold” (2006) og «Nytte – og risikovurdering av fisk i norsk kosthold – en oppdatering» (2014). I tillegg har jeg vært leder av ad hoc gruppen for vurdering av negative og positive helseeffekter fra omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og beriket mat som kom ut i 2011.

   Livar Frøyland.pdf
  • Carl-Erik Arnesen

   Carl-Erik Arnesen, adm.direktør, Hav Line Gruppen AS

   Drevet med produksjon, salg og ledelse innen fiskeoppdrett siden 1982 både i Norge og utlandet. Jobbet mest med laks og ørret, men også med kveite, havabbor og skjell. Har også fartstid i Fiskeriseksjonen i Den norske Bank.  Etter 16 år som adm.dir. i Firda Seafood-konsernet var Arnesen salgs-og markedsdirektør i Alsaker Fjordbruk AS før han tiltrådte i Hav Line-gruppen 1 desember 2017.

  • Einar Wathne

   Einar er Group Leader i Cargill Aqua Nutrition og har en lang karriere i EWOS-systemet. Han startet i 1986 som konsulent innen fiskefôr ved Norsk Landbrukskjemi, og har vært forsker i EWOS Innovation, fungerende adm. dir. i EWOS Skottland og EWOS Norge, konsernsjef i EWOS Group og leder nå Cargill Aqua Nutrition.

   I tillegg er han styreleiar i NCE Seafood.

  • Inge Forseth
  • Knut Senstad

   Knut Senstad er Manager og har deltatt samt ledet flere innkjøpsanalyser i offentlig- og privat- sektor. Han har vært utplassert i lengre perioder hos offentlige kunder som kontraktsansvarlig og Cost Manager. Han har bidratt innen kostnadskontroll og belyst ulike risikoforhold ved forskjellige anskaffelser. Han har 26 års erfaring fra ledende stillinger innen nasjonal- og internasjonal- fiskeoppdrett, med ansvar for produksjonen av marinfisk og laks for store regioner i Norge og for innkjøp av fiskefôr for hele Stolt Sea Farm AS og Marine Harvest ASA. Senstad har bred erfaring innen analyse av produksjonsdata fra oppdrettsanlegg og innen råvarekostnader for tilvirkning av fiskefôr nasjonalt og internasjonalt.


   Senstad har Cand. Scient. grad i marinbiologi fra Universitet i Bergen med tilleggsfag som matematikk og kjemi.

  • Are Nylund

   Are er professor ved institutt for biologi ved Universitetet i Bergen og har 30 års erfaring med forskning på fiskesykdommer. Han er leder for Fiskesykdomsgruppen (FDRG) ved Universitetet i Bergen, og har arbeidet siden 1990 med problemstillinger knyttet til ILA virus.

  • Sissel Susort

   Sissel Susort er Skrettings globale sjef for vekstfôr til laks. Susort har de siste 17 årene vært med på å utvikle dagens høy-ytelsesfôr og kunnskapen som gir oss muligheten til å erstatte sårbare marine ressurser.  Sissel Susort har en master i ernæring fra Universitetet i Bergen.

    

   «Et innblikk i hvordan storskalaforsøk påvirker fisken din»

   Hva storskala-«lab’en» kan lære oss om vitenskapen og bruken av gjennombrudd og oppfinnelser innen havbruk.

   Centre for Aquaculture Competence (CAC) i Rogaland er en av de få plassene i verden som gjør storskalaforsøk. Der blir funn og oppdagelser fra fôrforskning og utstyrsinnovasjoner prøvd ut i et ekte oppdrettsanlegg. Her tester Akva Group, Marine Harvest, Skretting og andre aktører det de har sett i lab’en og sjekker i stor skala at vi kan være trygge på at nye løsninger ikke går ut over ytelse, helse og kvalitet. Dette er stedet som skal sikre vår felles kunnskap og trygghet og sørge for effektiv produksjon av fisk.

    

   Resultatene fra CAC har ikke bare lagt grunnlaget for bærekraftig fôr, men også for den beste praksisen og de prosedyrene som Marine Harvest bruker globalt. Her får du høre om resultater angående fisketetthet, sulteprosedyrer og dypfôring. I tillegg har CAC bidratt, og bidrar, til grunnleggende forskning for oppdrettet rensefisk, storskala utprøving av steril laks, avdekke årsaksforholdene bak dannelsen av melanin i laksefileten og den faktiske verdien av å benytte nye fôr, vaksiner eller fôringsutstyr.

  • Gunnar Steinn Gunarsson

   Gunnar har lang erfaring fra oppdrettsnæringa, både i Norge, Irland og ikkje minst Island. Her til lands er han kanskje best kjent som produksjonssjef for Lerøy Vest og prosjektleiar for FoU i same konsern.

   Gunnar er Cand. scient i akvakultur og held no på med ein Ph.d i fiskehelse. Prosjektet hans omhandler epidemiologi hos oppdrettslaks med spesiell vekt på gjellebetennelse.

   Gunnar Steinn Gunnarsson - Fyrirlestur um island_18 Januar 2018retting 5.pdf
  • Roy Angelvik

   Roy Angelvik ble utnevnt til statssekretær for fiskeriministeren i mai 2016, etter at han ble politisk rådgiver i desember 2015. Han arbeider primært med havbruk, bioøkonomi og forskning. Angelvik tok fagbrev som kokk i 1994, og arbeidet som kokk frem til 2001. Han var redaktør for kokeboken «Matgleder fra Trøndelag», som kom ut i 2002. Han har vært selvstendig næringsdrivende og drevet med catering og kantinevirksomhet i nærmere ti år. Ved siden av jobb har han vært aktivt involvert i Fremskrittspartiet i Sør-Trøndelag som lokallagsleder, fylkesleder og deretter kommunestyrerepresentant. 

  • Frode Skaar

   Westcon Power & Automation (WPA) har de siste årene benyttet mye ressurser på å utvikle hybrid- og batteriløsninger til maritimt område, og både har både oppdrett, skips- og riggredere på kundelisten. Frode Skaar er leder for Salg og markedsutvikling hos WPA og har lang fartstid innen automasjon, forskning, shipping og olje/gass.

   WPA er nå i gang med å se på løsninger for fornybar energiforsyning på eksponerte oppdrettsanlegg, uten tilgang på elkraft fra strømnettet. Prosjektet skal også undersøke mulighet for energioverføring til elektriske servicefartøy. Prosjektet vil i stor grad anvende kjent teknologi energilagringsteknologier og energistyringssystemer) på et nytt markedsområde og på en ny sammensetning. En sentral utfordring ved full fornybar kraftproduksjon er oppetid.

  • Albert K D Imsland

   Albert K. D. Imsland er forskningsleder i havbruk hos Akvaplan-niva AS i tillegg til å være Professor II i havbruk ved Universitetet i Bergen. Imsland er styreleder i SalmonTracking 2020 prosjektet som inkluderer sentrale havbruksaktører og forskningsmiljø i PO3

   A K Imsland - AqKva, SALT2020 - Imsland.pdf
  • Karin Boxaspen

   Karin er forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet. Karin startet sin forskning på lakselus i 1990 og har vært med i utviklingen av «trafikklyssystemet». Hun har ledet den departementsoppnevnte «styringsgruppen for effekter av lakselus på vill laksefisk». Karin er utdannet siv.ing innen bioteknologi og har dr. grad i kjemisk behandling av lakselus fra UiB

  • Frank Nilsen

   Frank Nilsen er professor ved UiB og leder av Sea Lice Research Center, et senter for forskningsbasert innovasjon etablert av Norges forskningsråd. Hovedfokus er forskning på lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og molekylærbiologi / funksjonell genomikk innen denne arten for å forstå vekst, utvikling, reproduksjon og hvordan parasitten manipulerer verten (Salmo salar). Et viktig område er resistensutvikling mot lusemiddel hos lakselus, og identifisering av genetiske endringer i resistente lus, og vurdering av kostnadene som resistensutviklingen medfører.

  • Line Ellingsen

   Line Ellingsen er utdannet fiskeriøkonom og siviløkonom fra høgskolen i Bodø. Hun tredje generasjon leder i selskapet som ble etablert i 1947 av bestefar Karsten Johan Ellingsen i Skrova, og som startet med salg av kvalkjøtt, sild og kvitfisk. I 1976 startet Ellingsen Seafood med oppdrett av laks som etter hvert har overtatt som hovedgeskjeft, og i 2017 var driftsinntekten 750 mill. NOK.

  • Grunde Bruland

   Grunde Bruland er partner ved Wikborg Reins Bergen-kontor. Bruland er leder for kompetansegruppen for Fiskeri og havbruk og har særlig spesialisert seg på havbruksrett og bistår klienter innenfor akvakulturnæringen med privatrettslige og offentligrettslige spørsmål.

   Grunde Bruland.pdf
  • Paul Birger Torgnes

   Torgnes er en godt kjent skikkelse i norsk oppdrettsnæring. Han er i dag adm dir i Fjord Marin Holding AS, ordfører i Sjømat Norge og styreleder i flere oppdrettsselskap.

   Han har jobbet i ulike posisjoner i Havbruksnæringen i mer enn 40 år;

   • Konsernsjef under oppbyggingen av  Fjord Seafood ASA som i dag er en del av Marine Harvest ASA,
   • adm. dir i Felleskjøpet Aqua/NorAqua AS,  som kjøpte og endret navn til EWOS (nå en del av Cargill)
   • generalsekretær i Norske Fiskeoppdretteres Forening, og internasjonale verv som president i den internasjonale lakseorganisasjonen (ISFA) og visepresident i den europeiske oppdretterorganisasjonen (FEAP)
   • til sammen 10 år i Fiskeridirektoratet og politisk ledelse i Fiskeridepartementet på 1970 – 80-tallet.
  • Kari Attramadal
  • Ragnar Joenssen
  • Ragnar Tvedterås
  • Kenneth Bruvik

   Kenneth Bruvik underviser barn og ungdom i skoleprosjektet TAM ( trygghet, ansvar og mestring). 

   Der tar han med elever ut i naturen for å lære dem fiske og friluftsliv.

   Han er sterkt engasjert i å ta vare på naturen og  er irritert over at likegyldighet,  profitt og kortsiktige løsninger ødelegge havet vårt. 

   I kampen for å få ryddet kysten for plast dukker det opp nye problemstillinger han undrer seg over. 

   Kenneth Bruvik.pdf
  • Karin Pittman

   Karin Pittman er professor i biologi og akvakultur ved UiB og CSO hos selskapet Quantidoc AS. Hun er mest kjent for sin forskning innen fiskeriøkologi og havbruk, men har også mottatt priser for fremragende undervisning og innovasjon. Hun er opptatt av formidling og kommersialisering av forskningsresultater, og er en av gründerne bak Quantidoc AS. Selskapet er et resultat av flere års fiskehelseforskning ved UiB.

  • Åsa Espmark

   Dr Åsa Maria Espmark (seniorforsker ved Nofima, Sunndalsøra) har de siste 17 årene jobbet med velferd, velferdsindikatorer og stress hos oppdrettslaks og rensefiskartene rognkjeks og berggylt. De siste årene har fokuset vært rettet mot ny oppdrettsteknologi. Espmark har ledet og deltatt i store norske og internasjonale prosjekter, så som OrAqua, FutureEUAqua, AQUAEXCEL og AQUAEXCEL2020. Siden oktober 2017 har Espmark jobbet som senterleder for CtrlAQUA. CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon, støttet av Norges forskningsråd og har som mål å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi.

   CtrlAQUA Aqkva konferansen 2019_Åsa Espmark_for publisering.pdf
  • Hans V. Bjelland
  • Therese Log Bergjord

   Therese Log Bergjord er utdannet økonom fra Universitetet i Stavanger og har en MMA grad i Business Administration and Management fra Handelshøyskolen BI. Hun har mange års erfaring fra div. lederverv i Nutreco/Skretting konsernet, pluss ledelse og styreverv fra andre selskap. Hun er oppnevnt som styremedlem i SeaBOS

 • Rensefiskkonferansen
  • Hans Inge Algrøy

   Hans Inge Algrøy er regionsjef for Sør-Norge i bransjeforeningen Sjømat Norge som er landets største bransjeforening for sjømatnæringene, og han har blant annet ansvaret for foreningens arbeid med rensefisk.

   Sjømat Norges  oppgave er å arbeide for best mulige rammebetingelser for produksjon av sjømat i Norge, informere om og kommunisere med omgivelsene om bransjen, samt drive med vanlig arbeidsgiverassistanse til medlemsbedriftene.

   Han har tidligere vært banksjef med bransjeansvar for fiskeri og havbruk  i Sparebanken Vest og har også en fortid  fra økonomisk – og juridisk avdeling i Fiskeridirektoratet.

   Hans Inge Algrøy er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med tilleggsutdannelse i jus og pedagogikk.

   Last ned foredraget her
  • Erlend Waatevik
  • Anne Marie Abotnes

   Anne-Marie er Seniorrådgjevar hos Fiskeridirektoratet. Meir utfyllande tekst om foredragshaldaren kjem

  • Ingrid Torstensnes

   Meir utfyllande tekst om foredragshaldaren kjem her

  • Foredragshaldar vert publisert snart
  • Andreas Lindholm
  • Anne Berit Skiftesvik

   Anne Berit Skiftesvik er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, og har sitt arbeidssted ved Forskningsstasjonen på Austevoll hvor hun har vært siden 1984. I en årrekke var arbeidet konsentrert om problemstillinger knyttet til oppdrett av marine arter. Fra midten av 90 tallet ble leppefisk, ville bestander og oppdrett av berggylte, en stadig større del av arbeidet hennes. Hun er nå bestandsansvarlig for leppefiskartene  ved Havforskningsinstituttet.

  • Maren Mommens
  • Kjartan Sverre Wiik og Arne Runde
  • Mari Skuggedal Myksvoll
  • Florian Sprater
  • Christian Hope
  • Siri Ørstavik
  • Arne Runde
  • Frode Oppedal

   Frode Oppedal har jobbet som akvakulturforsker ved Havforskningsinstituttet i over 20 år. Forskningsfokus er på hvordan oppdrettsmiljøet bør baseres på dyrenes biologi for å sikre fiskens velferd (og produksjonseffektivitet). Både det naturlige og menneskeskapte merdmiljøet er dokumentert i detalj og dyrenes atferd- og fysiologiske responser samt grenseverdier er definert for en rekke parametere.

    Sjå her for meir informasjon om han og hans publikasjonar

   Oppedal_rensefisk_grenseverdier_webver_.pdf
  • Bernhard Østebøvik
  • Renate Johansen

   Renate Johansen har jobbet i oppdrettsnæringen siden 1995 først som fiskeveterinær på mærkanten, og så mange år med fiskediagnostikk og forskning ved Veterinærintstituttet. Hun har doktorgrad på nodavirus hos kveite og post-doc på vintersår hos laks.  I 2014 startet hun opp histologi-gruppa i Pharmaq Analytiq og gruppen består i dag at 6 histologer. Hun var med og fant Flavivirus på rognkjeks i 2015, og vil bruke dette som eksempel i foredraget på hvordan vi sammen kan få kontroll på helseutfordringer på rensefisk.

   Meir om Renate her

    

   08 - Renate Johansen HelsestatusRK_juni2019_RJ2WIDE.pdf
  • Jan Giebichenstein

   Dr. Jan Giebichenstein is a Biologist at C-Feed AS (Norway), doing a PhD in Aquaculture at the University of Kiel (Germany). His work focuses on larval culture of different marine species, using the Copepod Acartia tonsa as start feed. In the past year Jan was involved in two industrial big scale trials and one scientific trial on Ballan Wrasse (Labrus bergylta) which he will present during this conference.

  • Nils Egil Tokle

   Nils Tokle, PhD. CTO, Planktonic AS. Tidligere erfaring som forsker fra NTNU. Startet Planktonic med det formål å høste plankton som fôr til fiskelarver. Skiftet fokus til høsting/oppdrett av rur som fôr til fiskelarver. Kompetanse på planktonorganismer, kryopreservering og startfôring.   

   Nils Egil Tokle Rensefiskkonferanse Stord 06.06.19 Planktonic.pdf
  • Ragnhild Malkenes

   Ragnhild Haaland Malkenes er ansatt i Fomas - Fiskehelse og Miljø AS der hun blant annet er engasjert i lakselusarbeidet på Vestlandet.

   Hun fullførte akvakulturstudie ved høgskulen i Sogndal i 1986, og har lang fartstid knyttet til sjømatnæringa med: variert erfaring fra forskningsstasjon, settefisk og leverandør industri, før hun ”hilste på” lakselus for første gang, midt på 90-tallet, som sekretær i et lakselusprosjekt i Hardangerfjorden.

   Siden 1997 har hun vært ansatt i Fomas, der hun de siste 12-15 årene for en stor del har vært engasjert i arbeidet i fiskehelsenettverkene i Hordaland og Rogaland, og deres kamp mot lusa.

   Malkenes 190606.pdf
  • Eivind Isdal

   Eivind Isdal er utdannet Fiskehelsebiolog og leder for salg- og markeds avdelingen i Vaxxinova Norway AS.

   Vaxxinova er et legemiddelselskap som ble etablert i 2010 med hovedkontor i Bergen, og jobber med diagnostikk og vaksineutvikling for å bidra til god fiskevelferd.

  • Else Marie Stenevik Djupevåg

   Friede er seksjonssjef på hovedkontoret i Mattilsynet på seksjon fiskehelse og fiskevelferd. Else Marie jobber på samme seksjon med å koordinere arbeidet med lakselus.

   De vilblant annet snakke om lakselus og verktøykassen. Si litt om hvordan vi ser for oss at næring, forvaltning og forskning bør jobbe sammen i det forebyggende arbeidet med å bekjempe lakselus. Her vil vi komme inn på regelverket, oppsummere status på noe av det Mattilsynet arbeider med, si litt om hva vi mener er utfordringer og litt om hva vi mener er viktig i videre arbeid.  Vi håper også at vi kan få i gang en diskusjon som gir oss innspill, tanker og ideer som vi kan ta med oss videre i arbeidet vårt.

   Friede Andersen,

   Seksjonssjef, Hovedkontoret i Mattilsynet, Seksjon fiskehelse og fiskevelferd

   05 - Mattilsynet Aquakonferansen 05.06.19.pdf
  • Harry Båtvik
 • Sjøsikkerhetskonferansen
  • Inger Staveland og Jack-Arild Andersen
  • Arild Rød

   Rød er Fagsjef Maritim hos Sjømat Norge. Han har bakgrunn fra ulike rederier og i tillegg solid kunnskap om tariffavtaler og reguleringer på sjøfartsområdet. Arild Rød har tidligere vært tilknyttet NHO Sjøfart, både som ansatt og som næringsrepresentant i flere utvalg, og har inngående kjennskap til fagfeltet. Rød kommer fra stillingen som maritim personalsjef i Redningsselskapet, og har før den tid også jobbet innenfor ulike rederier, Kystdirektoratet og Kystvakten.

   Arild Rød - Fra røkter til sjømann.pdf
  • Arne-Christian Mohn

   Ordfører Arne-Christian Mohn er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han ble valgt inn som ordfører i Haugesund kommune den 14. oktober 2015. Han har vært fast medlem av Haugesund bystyre siden 2004, og var Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2011. Arne-Christian Mohn er kirurg og jobber ved Haugesund sjukehus (Helse Fonna).

  • Tor Arne Borge

   Tor Arne er administrerende direktør i Kystrederiene og har tidligere hatt lederjobber innen både luftfart, industri og skipsfart. Har variert utdanning med fagbrev som flyteknikker og ingeniørhøyskole. Har i tillegg en Executive MBA i Strategisk ledelse fra NHH. og lederprogram fra INSEAD i Frankrike.

   Tor Arne Borge - AqKva-Sjøsikkerhet for utsending.pdf
  • Mats Martinsen
  • Njål Tengs Abrahamsen

   Abrahamsen er utdannet innen IT og matematikk, og har arbeidet i det private næringsliv i 20 år. Han ha arbeidet i Statens Kartverk Sjø siden 2012 som produksjonsdirektør og siden 2016 som direktør for Marin Infrastruktur.

    

   Han seier i ei kommentar at "jeg brenner for å skape samarbeidsarenaer mellom statlige etater, kommunal forvaltning, næringsliv og akademia da jeg fullt og helt mener at denne konstellasjonen er nøkkelen til suksess for å skape mulighetsrommet for Norges fremtid."

  • Tor Øyvind Skeiseid

   Tor Øyvind Skeiseid er glad i å snakka i forsamlingar. 44-åringen er utdanna journalist og jobba 7 år i NRK Rogaland som programleiar, reporter og fotballkommentator i Radiosporten. Flytta heim til Finnøy og starta Ryfylke Livsgnist i 2003. Driv der som prosjektleiar, konferansier, vert, guide, historieforteljar, skodespelar og oppviglar. Motto: Grundig er gøy! 

  • Per Christian Munkhaug

   Per Christian er Salgssjef hos Moen Marin AS.

    

   Han er utdanna vedlikehaldsingeniør, og har i fleire år jobba med sikkerhet og vedlikehald i ulike næringar både i inn- og utland. Han har også gjennomført det omfattande kurset "Worldclass Maintenance" arrangert av Norsk forening for vedlikehold.

  • Cato Esperø

   Cato Esperø er salgsdirektør for Wärtsilä i Norge, og leder av Wärtsilä Service sin salgsorganisasjon i Norden og Baltikum. I denne rollen leder han et salgsteam på 60 selgere som dekker nye produkter, utvikling, salg av servicetjenester og reservedeler. Cato Esperø er medlem av ledergruppen i Wärtsilä Norway, og i Service Norden og Baltikum. Før Esperø ble ansatt i Wartsila var han ledet ulike avdelinger i serviceselskapet Goltens, stasjonert i Dubai og USA. Tidligere har han også arbeidet som skipsmegler, og hatt ulike posisjoner innen salg og maritim finans i inn- og utland.  Cato Esperø har også vært prosjektleder for byggingen av en fullautomatisert slaktefabrikk for laks på Bømlo

  • Carl-Erik Arnesen

   Carl-Erik Arnesen, adm.direktør, Hav Line Gruppen AS

   Drevet med produksjon, salg og ledelse innen fiskeoppdrett siden 1982 både i Norge og utlandet. Jobbet mest med laks og ørret, men også med kveite, havabbor og skjell. Har også fartstid i Fiskeriseksjonen i Den norske Bank.  Etter 16 år som adm.dir. i Firda Seafood-konsernet var Arnesen salgs-og markedsdirektør i Alsaker Fjordbruk AS før han tiltrådte i Hav Line-gruppen 1 desember 2017.

  • Ingunn Marie Holmen

   Ingunn M Holmen er utdannet sivilingeniør og jobber som seniorforsker i SINTEF Ocean. Hun har lang erfaring fra prosjekter innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i marine operasjoner. Ingunn leder forskningsområdet "Sikkerhet og risikostyring i eksponert havbruk" i SFI EXPOSED http://exposedaquaculture.no/. Hun er i gang med et PhD-studium ved NTNU innenfor samme tema. Foredraget oppsummerer resultater fra en kartlegging av risikovurderinger i havbruksoperasjoner som er gjennomført i regi av EXPOSED

 • Svanøy-konferansen
  • Hans Inge Algrøy

   Hans Inge Algrøy er regionsjef for Sør-Norge i bransjeforeningen Sjømat Norge som er landets største bransjeforening for sjømatnæringene, og han har blant annet ansvaret for foreningens arbeid med rensefisk.

   Sjømat Norges  oppgave er å arbeide for best mulige rammebetingelser for produksjon av sjømat i Norge, informere om og kommunisere med omgivelsene om bransjen, samt drive med vanlig arbeidsgiverassistanse til medlemsbedriftene.

   Han har tidligere vært banksjef med bransjeansvar for fiskeri og havbruk  i Sparebanken Vest og har også en fortid  fra økonomisk – og juridisk avdeling i Fiskeridirektoratet.

   Hans Inge Algrøy er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med tilleggsutdannelse i jus og pedagogikk.

  • Roy Angelvik (Frp)

   Roy Angelvik er statssekretær for både næringsministeren og fiskeriministeren. Han ble utnevnt til statssekretær for fiskeriministeren i mai 2016, etter at han ble politisk rådgiver i desember 2015. Han arbeider primært med havbruk, bioøkonomi og forskning. Angelvik tok fagbrev som kokk i 1994, og arbeidet som kokk frem til 2001. Han var redaktør for kokeboken «Matgleder fra Trøndelag», som kom ut i 2002. Han har vært selvstendig næringsdrivende og drevet med catering og kantinevirksomhet i nærmere ti år. Ved siden av jobb har han vært aktivt involvert i Fremskrittspartiet i Sør-Trøndelag som lokallagsleder, fylkesleder og deretter kommunestyrerepresentant. 

   Utdanning og arbeidserfaring:

   Jan 2018 - Statssekretær for næringsministeren og fiskeriministeren

   Mai 2016 - Jan 2018 Statssekretær for fiskeriministeren med ansvar for havbruk, bioøkonomi og forskning

   Desember 2015 Politisk rådgiver for fiskeriministeren

   2015 Markedssjef Dolmøy Seafood

   20062015 Selvstendig næringsdrivende – Kantinedrift/catering/fiskebutikk (Hitra)

   20012006 Privat næringsliv, daglig leder, hotell (Hitra)

   2002 Redaktør for kokeboken «Matgleder fra Trøndelag» (Kom forlag)

   19962001 Kokk, Statoil (offshore)

   19941996 Kokk (Trondheim)

   1994 Fagbrev kokk ved Britannia Hotell (Trondheim) 

   Politiske verv:

   20122015 Fylkesleder, Sør Trøndelag FrP

   20112012 Organisatorisk nestleder, Sør-Trøndelag FrP

   20102011 Styremedlem, Sør-Trøndelag Fylkesstyre

   20072014 Kommunestyrerepresentant, Hitra Kommune

   20082014 Leder Hitra FrP

   20062008 Nestleder Hitra FrP

  • Nina Santi

   Santi har arbeidet hos AquaGen siden 2007. Hun kom fra en stilling som førsteamanuensis ved Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun er utdannet veterinær og har en doktorgrad innenfor virussykdommer hos fisk fra samme sted.

   Santi har hatt ansvar for flere ulike fagområder i løpet av sin karriere hos AquaGen. Hun var først ansatt som kvalitets- og fiskehelsesjef frem til 2010. Hun gikk da over til selskapets forsknings- og utviklingsavdeling, og overtok ledelsen av denne avdelingen i 2011. Hun har siden 2013 vært ansatt som teknisk direktør og hatt overordnet ansvar for selskapets avlsprogrammer i tillegg til forskning og utvikling. Hun er nå administrerende direktør i selskapet.

  • Jesper Økland
  • Sven Arild Korsvold

   Korsvoll har arbeidet hos AquaGen siden 1996. Han er utdannet cand. agric innen akvakultur, husdyravl og genetikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

   Korsvoll har hatt ansvar for flere ulike områder relatert til avlsprogrammene for laks og ørret i løpet av sin karriere hos AquaGen. Ansettelsen var avlskonsulent frem til 2004. Han tok så over som avls- og produksjonssjef for all biologisk produksjon i selskapet. Fra 2008 ble ansettelsen så endret til Avlssjef for avlsprogrammene i Norge og Chile. Han har deltatt i mange prosjekt sammen med norske og utenlandske kompetansemiljø. Han har ansvaret for gjennomføringen av avlsarbeidet for laks og regnbueørret.

  • Guttorm Lange
  • Bjørn Helge Kleppe
  • Paul Aandahl

   Aandahl er utdannet fiskerikandidat og har jobbet i Sjømatrådet siden 1994. Han har jobbet med analyser innen alle sjømatbransjer, men hovedsakelig med laks og ørret de siste 15 årene.b

   Han begynte å jobbe i næringen som 14 åring, og hadde blant annet undervisning i Aqvakultur på ungdomskolen, klekkeri i kjelleren og praksis ved forskningsstasjonen på Ekkilsøya i Averøy.

   D2 - 01 - ørretforedrag_florø_final_Paul Aandahl.pdf
  • Roger Hofseth
  • Kjetil Holen
  • Eirik Welde
  • Jakob Soldal

   Soldal er Markedssjef Norge for AquaGen og har vært i havbruksnæringa siden 1985. Vært fiskeoppdretter i Nord Trøndelag og hatt ulike stillinger innen fiskefôr og oppdrettsteknologi, Aqua Smart og Akva Group. 15 år hos AquaGen.

   Jakob Soldal - Sats på regnbueørret.pdf
  • Hege Lysne

   LItt om Hege:

   • Fagspesialist ernæring og vekstfôr i Skretting
   • utdanna fiskehelsebiolog frå Universitetet i Tromsø
   • har jobba med torskeoppdrett (Nasjonal avlsstasjon for torsk i Tromsø og Nordland Marin Yngel på Lovund) og som forskar i Nofima
   • i Skretting sidan 2011, med diverse oppgåver innan fôr og ernæring. Hadde produktansvar for ørretfôr 2012-16.
   2018-08-22 ØrretseminarSvanøyHegeLysne.pdf
  • Raymond Grimstad

   Raymond Haga Grimstad (31) Faglært kokk som blant annet har jobbet på de anerkjente Stavanger-restaurantene Tango og N.B. Sørensen Annen etage. Har i tillegg fartstid fra Norsk Sjømatsenter. Driver nå selskapet Kokken og Konditoren AS, en inspirasjonside med fokus med hverdagslig og sunn mat. Han har deltatt i NM i kokkekunst og Linie Awards, og vant i 2011 Årets Grønne Kokk sammen med Christopher W. Davidsen. De senere årene har han blant annet jobbet som kjøkkensjef i et cateringselskap, holdt kokkekurs og drevet med konsept- og oppskriftsutvikling.

 • Sats Marint
  • Rolf Nordmo

   Nordmo er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole i 1986. Startet sin karriere som veterinærinspektør i Landbruksdepartementet. Ledet deretter oppbygging og drift av forskningsstasjonen VESO Vikan i Namsos fra 1988 – 2001. Har siden jobbet for firma Biotec i Oslo/Tromsø og Biorigin i Brasil med utvikling og salg av immunstimulerende fôringredienser til fisk og landdyr. Er i dag leder for Aquaculture Innovation og Codfarm ved Norsk havbrukssenter på Toft utenfor Brønnøysund.

  • Halvar Hovland
  • Jan Arne Brekke
  • Magnus Skretting
  • Grethe Adoff
  • Ingrid Lein
  • Atle Mortensen
  • Astrid Buran
  • Magnar Hansen
  • Gyda Christophersen
  • Celine Rebours
  • Maren Sæther
  • Margareth Øverland
  • Katerina Kousoulaki
  • Tore Remman
  • Solbjørg Hogstad
 • Vossolauget
Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA

Nettløysing levert av Digitalbyrået Arego