Påmelding
Meny

Utstillarar

Utstillarar

Utstillingslokaler

Det vil verta utstillingsarealer like utanfor konferansesalen.

Konferansen startar kl 09:00 (registrering) / 10:00 (start) og varer til kl 17.00. I foajeen / vrimlearealet like utanfor konferansesalen vert det laga til utstillingar, her vil og kaffi/kaffimat verta servert i kaffipausane.   Det vert lagt opp til standbesøk slik: 1 t registrering (med kaffiservering og standbesøk), deretter undervegs i konferansen: 30 min kaffipause, 1 time lunsj, 30 min kaffipause og deretter etter avslutninga av konferansen.

 På grunn av tilbakemeldingar frå forrige år, har me i år valgt å differensiera prisane etter plassering.

Me har laga til følgande variantar som utstillar/stand:

Foajeen:

2x4m stand:                  -Fullt

 1. 2x2m stand:                  -Fullt
 2. Utstillarsalen:

  1. 2x4m stand:                  -Fullt
  2. 2x2m stand:                  -Fullt
 3. Rollup - plassert i samråd med arrangør i konferansesal, utstillarsal og evt foajè
  1. Rollup, pris pr stk:           -Fullt
  .

 

Plassering som utstillar vert gjort etter førstemann-til-møllla-prinsippet, dei som melder seg på først får velga plass. Det vert satt fram bord med duk,  og straumkontakt. Ellers må ein ta med seg det ein treng. Salen er alminneleg belyst, men ta gjerne med egne spotlights.

 Liste over utstillarar under:


 

Påmeldte utstillarar:

Ahlsell tilbyr profesjonelle brukere et bredt spekter produkter og tjenester innen VVS, VA, Elektro, Verktøy og Personlig verneutstyr. 

Ahlsell er Nordens ledende distributør innen vårt virkeområde med en årlig omsetning på cirka 25 milliarder SEK og om lag 5000 ansatte.

Link til Ahlsell her

AKVA group er tilstede i alle markeder med kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Hellas, Iran, Island, Canada, Australia og Tyrkia. Vi jobber hardt for å være en foretrukket samarbeidspartner for våre kunder og tilbyr komplette tekniske løsninger og service både innenfor merdbasert og landbasert oppdrett.  

Link til AkvaGroup her

Konkurranse! (for deg som har en flytekrage)

Kom innom stand nummer 7 på Aqkva Havbrukskonferansen og bli med i trekningen av en NOFI redningsleider tilpasset din flytekrage.Dette inkluderer tilpasning og montering på lokalitet.

 

AllMaritim i samarbeid med NOFI Tromsø leverer produkter til havbruksnæringen.

Noen av produktene er: NOFI Gjenfangstsystem, integrert redningsleider til flytekrager, smittesikker løft- og transportbag til nøter, flytebrygger og større kailøsninger, miljøsikring og absorbenter.

Møt AllMaritim på stand nummer 7. Her vil vi blant annet ha NOFI redningsleider og NOFI Gjenfangstsystem utstilt.

Link til Allmaritim her

Akvakultur møter Maskinlæring

Vårt smarte kamerasystem leverer automatisk lusetelling og nøyaktige biomassemålinger i sanntid.

Link til Aquabyte her

Aquafarm Equipment AS is the world's leading designer and producer of floating closed fish cage systems.
The Neptun Cage has proven to give many advantages; no chemicals required for delousing, improved Feed Factor (FCR), reduced mortality, no escapes, controlled water flow and oxygen saturation, etc.

Link til Aquafarm Equipment her

Aqualine har levert merde-systemer til oppdrettsnæringen i verdens tøffeste og mest krevende havområder i mer enn 38 år. Utgangspunktet for alt vi leverer er at de lokale forholdene bestemmer sammensetningen av elementene i et sikkert anlegg. Derfor har analyse og produktutvikling i samarbeid med kundene alltid vært en del av vår måte å jobbe på.

Link til Aqualine her

Aquality er et ungt selskap som spesialiserer seg på innovative produkter for akvakulturindustrien. Vårt kjerneprodukt er systemer for automatisk foring av fisk. Vi tilbyr også tjenester som produktdesign, produksjon, montering og testing på bestilling for kunde

Link til Aquality her

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne løsninger på flere spennende utfordringer som fortsatt ligger foran oss:  Fornybar energi, dypvannsteknologi, offshore havbruk, tauede systemer og marine operasjoner. 

Innovasjonsprosjekter, fullskala prototyper og «upløyd terreng» er vår hverdag.

Link til Aquastructures her

Bergen Group Sjøsterk (Endúr Sjøsterk fra medio februar 2019) har over flere tiår levert en rekke betongflåter til oppdrettsnæringen, både fôrflåter, arbeidsflåter og andre flytende betongkonstruksjoner. Selskapet tilbyr robuste betongflåter med minimum 50 års levetid og en beskjeden lav vedlikeholdskostnad. Dette gir deg som kunde en fleksibel fôrflåte og en fremtidsrettet investering.

Link til Bergen Group Sjøsterk her

Botngaard AS har befestet sin posisjon som ledende leverandør av presenningsprodukter til oppdrettsbransjen og har bygget nytt produksjonsanlegg med fokus på ny teknologi og økt effektivitet. I løpet av de siste årene har vi forbedret eksisterende produkter og også tatt frem nye løsninger innen ferskvanns-depot og lukket ventemerd.

Link til Botngaard her

Brimer er en av Europas ledende produsenter av tanker, vannbasseng og oppdrettskar av komposittmaterialer. Vi håndterer hele prosessen fra design og styrkeberegning til produksjon av elementer, transport, montering, og ferdigstillelse av komplette basseng og tanker ute hos kunden.

Link til Brimer her

Brødrene Dahl er en trygg og solid samarbeidspartner for norsk havbruksnæring, og vi forenkler og effektiviserer forbindelsen mellom produsent og kunde. Alle våre produktsjefer har inngående kompetanse om materialer innenfor de forskjellige produktområdene.

Vi tilbyr aktuelle produkter til alle ledd i havbruksnæringen fra rogn til mat. De viktigste bruksområdene er settefiskanlegg, matfiskproduksjon og slakteri.

Link til Brødrene Dahl her

BOV utvikler og produserer løsninger til oppdrettsnæringen.
I vår design avdeling ,utvikler og skreddersyr vi løsninger tilpasset behov og ønsker.
Med bakgrunn fra industriell plate og sveis ,behersker vi de fleste materialtyper og løsninger.
Vi implementerer elektro/pneumatikk/hydraulikk osv, der løsningene krever dette.
Montasje og testing utføres via vår montasjeavdeling.
 
BOV kan blant annet tilby:
Senterløsninger i kar for filtrering og fiskeavtapning.
Spesialdesign for siler og rister.
Adkomstløsninger som stiger, repos, gangbaner og trapper.
Ventilasjon og luftbehandling-avtrekk fra tekniske sentraler, trommelfiltre ol.

 

Link til BOV her

 Selskapet startet i 2010 å utvikle et lukket merdsystem for produksjon av Postsmolt. Tanken er å kunne produsere en mer robust smolt, feks. på 1kg to ganger i året, fri for lus og lusebehandlinger. 

 

Link til Ecomerden her

Evoy leverer hel-elektrisk fremdriftssystemer til hurtiggående båter og har som visjon å eliminere utslipp fra båter verden rundt. Typisk system på mellom 100 og 600 hk og en times rekkevidde i marsjfart. Kvalifiserer for Enova støtte på mellom 30 og 50 %. Link til Evoy her

Link til HighComp her

Imenco Havbruk leverer tjenester og produkter til akvakultur.

Vi er opptatt av å levere bransjeledende tjenester og produkter som er av høy kvalitet men som likevel er konkurransedyktige i markedet.

Som en del av en gruppe med selskap har vi med oss lang erfaring og sammensatt kompetanse fra mange ulike bransjer og fra et stort antall prosjekt og produkt. Disse erfaringene tar vi med oss når vi nå utvilker nye produkter til havbruksnæringen.

Link til Imenco her

Landia leverer løsninger for flow making, mixing, MBBR-moving og håndtering av vanskelige medier, som slam og bi-produkter fra oppdrettsnæringen.

Portefølje: Ensilasje tanker, chopper pumper, resirkulasjons pumper, strømningsdannere, belufting, mixere.

Et Landia-produkt er konstruert for å vare i et utfordrende miljø.

Link til Landia her

MarinHelse - kunnskapsbedrift med fokus på regionale helseutfordringer

Vår visjon er å være en innovativ og engasjert kunnskapsbedrift med oppdrettsmiljø, fiskehelse og fiskevelferd i fokus, og gjennom vår kompetanse og erfaring bidra til en bærekraftig oppdrettsnæring.

Link til Marin helse her

MOEN MARIN AS er et konsern solid forankret i det maritime miljøet, med røtter helt tilbake til 1920-tallet. Vi har som ambisjon å utvikle stadig nye konsepter hvor innovasjon og brukerbehov vektlegges høyt. Våre satsningsområder utvides stadig, og består i dag av oppdrettskatamaraner, ulike typer servicefartøyer, havbruksplattformer, samt relatert utstyr til bruk i oppdrettsnæringen. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre alle våre prosesser i alle ledd og styrke kvaliteten på sluttproduktene. I juni 2017 ble vårt kvalitetssystem sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001: 2015 av DNV GL.

 

Link til Moen Marin AS her

Mohn Drilling AS er et lite teknologiselskap som har lang erfaring med undervannsoperasjoner og utstyr. Vi jobber med en rekke systemer for havbruksnæringen, blant annet kamerabasert fiskehelsemonitorering som inkluderer lus og sårskader, samt automatiske vaskesystemer for merden. Systemene våre gjør det enklere å være oppdretter og bedre å være fisk

Multiconsult tilbyr flerfaglig rådgivning og prosjektering til kunder innen fiskeri- og havbruksnæringen. Gjennom 100 års erfaring med industrirådgivning og over 40 års erfaring med fiskeri og havbruk, har vi svært god kjennskap til bransjen.

Fiskeri- og havbruksnæringen er en sammensatt industri med virksomhet både på sjø, kyst og land.For å være en komplett rådgiver har vi bygget opp kompetanse som gjenspeiler dette behovet, og oppdragene gjennomføres av mennesker med solid formell bakgrunn og lang erfaring med næringen.

Multiconsults solide kompetanse på prosjektering i alle prosjektfaser, kombinert med vår industrirådgivningskompetanse, gjør at vi kan tilby én kontakt og ett kundegrensesnitt for det aller meste som etterspørres innen fiskeri og havbruk. For å hjelpe bransjen og finne nye muligheter, trekker vi på relevant erfaring fra andre industrier. Slik bidrar vi til nytenking og utvikling av innovative løsninger.

Vi har rådgivere som kan hjelpe våre kunder med å planlegge og å sette de riktige kravene til hvordan virksomheten skal utvikle seg. Vi har fagspesialister som kan omsette dette i de gode løsningene.

Vi er lokalisert med kontorer langs hele norskekysten, og tilbyr tjenester i alle prosjektfaser - både i små og store oppdrag.

Link til Multiconsult her

Mørenot Aquaculture produserer notlin og oppdrettsnøter i Nylon og Dyneema® og leverer skreddersydde fortøyninger, avlusningspresenninger, taknett, dødfiskhover og annet utstyr til oppdrettsanlegg. Vi tilbyr også service som vask, reparasjon og coating/impregnering.

Link til Mørenot her

 

​Vi er litt spesielle innen visualisering. Da vi har teknisk forståelse og bakgrunn. Tenk på tiden det sparer deg. Vi er gode på idé og marked. Også.

 

Link til Nagelld her

Interaktivt kart som gir deg full oversikt over dine lokaliteter og fartøy. Du får med alle komponenter og utstyr med rapporter på utførte tjenester fra interne og eksterne. Du får også filmer og bilder fra ROV.

Link til Naviaq her

Link til Nofitech her

Nortek Akvakultur AS – Målinger som holder vann.

Vi tilbyr tjenester og produkter innen miljømålinger og har bransjen kanskje beste løsning for sanntidsstrømmåling.

Via vårt brukergrensesnitt Realfish, får du raskt og enkelt tilgang til dine miljødata gjennom brukervennlige nettsider som er skreddersydd for norske oppdrettere.

 

Link til Nortek her

Det beste innen LED-teknologi    

 • Philips Lighting Aquaculture har dyptgående kunnskap om fiskens fysiologi og utvikling
 • Philips har markedsledende ekspertise innenfor design, utvikling og produksjon av avanserte belysningssystemer
 • Vi bruker også erfaringen vår for å få flere innovasjoner ut på markedet
 • Philips samarbeider med ledende universiteter og forskningsinstitutter ved å finansiere doktorgrader og post-doc-prosjekter
 • Vi leverer den nyeste utviklingen innenfor LED-teknologi til fordel for kundene våre

Link her

ProAqua AS er leverandør til havbruksnæringen og satser for å alltid kunne være gode på innovasjon, utvikling, kunnskap, kapasitet og pris.

Link til ProAqua her

Pro-Flex er i dag blandt de markedsledende i Norge av slanger og kuplinger til havbruksnæringen, fiskeri og oppdrett og til båtprodusenter. Vi har store kunder innen verfts- og offshoreindustri, entreprenører, næringsmiddelindustri, Forsvaret, offentlige etater, VVS, mekanisk industri, industriproduksjon, transportnæring, landbruk

Link til Pro-Flex her

​Quantidoc AS is the commercialization of several years of fish health research at The University of Bergen (Professor Karin Pittman). Following scientific research over a number of years, we have a substantial 
database of tissue analysis coupled with the relevant background data.

This enables us to establish cause and effect related to fish slime and tissue analysis and the implications for fish health. The method is statistically robust, objective and comparable with regard
to time/location, sex etc.

Link til Quantidoc her

Saltimport ble etablert i 1915 av flere store sildesaltere på Vestlandet for å importere salt, hovedsakelig til eget forbruk. I årene etter 1915 vokste selskapet - og markedet, både i volum og produktbredde er i dag en av landets ledende saltimportører. Saltet importeres hovedsakelig fra Middelhavsområdet og land på kontinentet.

Vi leverer salt og saltrelaterte produkter til mange ulike industrier, blant annet veivedlikehold, fiskeri, næringsmiddelindustrien, landbruk og offshorebransjen.
Saltimport AS er en landsdekkende og effektiv importør av salt og saltrelaterte produkter med terminaler og lagre langs hele norskekysten.

 

Link til Saltimport her

Link til Schneider Electric her

Selstad er en internasjonal leverandør av kompetanse og utstyr til maritime næringer, og blant våre hovedprioriteter setter vi kvalitet, god service og innovasjon. Med over 60 år i drift, kan vi levere kvalitetsprodukter som er basert på lang erfaring og god kunnskap innen samtlige av våre fagområder. Disse områdene inkluderer oppdrettsutstyr, fiskeredskaper, tauproduksjon, sikkerhetsutstyr og utstyr til industri og offshore, og vår spisskompetanse ligger spesielt innen oppdrettsutstyr og fiskeredskaper.

Link til Selstad her

SHM er et teknologifirma i Molde med omfattende erfaring i maritim, offshore og akvakultur-industri. Våre løsninger og tjenester er bygd på våre kjernekompetanser:

 • Maritim Teknologi
 • Akvakultur
 • Datavitenskap og Automasjon
 • Kybernetikk      

Link til SHM her

Innovative og robuste LØSNINGER for tøffe forhold

Steinsvik leverer driftssikre produkter og løsninger for havbruk, skip og rigg. Vi er også ledende innen avansert maskinering, fabrikasjon og bygging av prototyper.

Link til Steinsvik her

Link til Sulzer her

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Resultatet av arbeidet vårt er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. Vi har 14 500 medarbeidere i Nord-Europa som sørger for at kundene våre får riktig ekspertise til alle typer prosjekter. Hvert år gjennomfører vi prosjekter i 70 land over hele verden. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap, med en årlig omsetning på rundt 15,44 milliarder NOK. Selskapet er børsnotert på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Link til Sweco her

TESS har over 60 servicesentre langs kysten, og kjenner behovene i havbruksnæringen.

TESS er en samarbeidspartner med fokus på innovative og miljøvennlige konsepter for havbruksnæringen. Også gjennom integrert forsyning kan TESS levere et komplett spekter med slanger for de behov som havbruksnæringen har, samt drift- og vedlikeholds produkter, bekledning, hansker og sko, spesielt velegnet for fire årstider ved sjøen.

Link til Tess her

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA

Nettløysing levert av Digitalbyrået Arego