Påmelding
Meny

Utstillarar

Utstillarar

Utstillingslokaler

Sjøsikkerhet i Havbruk 2018 vert arrangert på Scandic Maritim i Haugesund. Me vil nytta det store vrimlearealet i foajèen like utanfor konferansesalen for utstillarane. Med dette vil utstillingsarealet vera tett på konferansen. I pausane vert det servert kaffi og kaffimat like ved utstillingsarealet.

Konferansen startar kl 09:00 (registrering) og varer til kl 17:00.  Det vert lagt opp til standbesøk slik: 1 t registrering (med kaffiservering og standbesøk), deretter undervegs i konferansen: 30 min kaffipause, 1 time lunsj, 30 min kaffipause og deretter etter avslutninga av konferansen.

Stand

Standane vert laga med ei djupne på 2.0m og vert i lengder à 2 eller 3m.

 

 

Prisar

  • Stor stand (3 x 2m):  - kr 12.000,- inkl 1 deltakaravgift.
  • Liten stand (2 x 2m): - kr 10.000,- inkl 1 deltakaravgift

Bestilling

For spørsmål og evt bestilling av standareal - ta kontakt:

Vidar Onarheim
Aqkva AS
Telefon: 46 92 03 37
E-post: vidar@aqkva.no

 

Påmeldte utstillarar:

Risnes smedforretning ble startet av far og sønn Risnes helt tilbake i 1949 og er forløperen til dagens moderne skipsverft. Hovedproduktene den gangen var skipsbeslag, hovringer til sildelåten og takrenner.

Men, alt i 1951 ble den første loddebåten «Smart» bygget. Den ble bygget som en prøve, men ble svært populær og måtte etter hvert serieproduseres.

Båtproduksjonen tiltok og det ble solgt spesialbåter for elver og kanaIer til Glomma, Drammen og Skien. Pâ begynnelsen av 60 tallet ble det også produsert fire hurtiggående skip til forsvaret. Hovedproduksjonen frem til ca. 1980 var likevel underleveranser til andre skipsverft og offshore. I 1982 ble Risnes Sønner AS etablert, samtidig startet produksjonen av arbeids/oppdrettsbåter og havnebåter, som er dagens hovedprodukter.

Risnes Marine Craft er i dag en del av Marine-gruppen med Marine Construction as.

Link til Risnes Marine Craft

Ahlsell AS

Ahlsell gjør det enklere å være havbrukskunde. Vi leverer alt fra rør, pumper, ventiler til verktøy, elektromateriell og arbeidstøy tilpasset havbruksnæringens behov.

Link til Ahlsell her

Akvagroup ASA

AKVA group er aktiv i alle markeder med kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Hellas, Island, Canada, Australia, Iran og Tyrkia. AKVA group er en unik partner som kan tilby alt fra enkle komponenter til komplette installasjoner og service til både landbaserte og merdbaserte akvakultur prosjekter.

Link til AKVAgroup her

Allmaritim AS

AllMaritim AS er en ledende leverandør av oljevernprodukter og har vært engasjert i salg og markedsføring av oljevern produkter siden 1988. I dag er vi anerkjent i mer enn 30 land som leverandør av skreddersydde løsninger av oljevernberedskap til fordel for våre kunder og miljøet.

Link til Allmaritim her

Aqualine AS

Aqualine er en forsknings og utviklingsbasert systemleverandør, som startet med å levere flytekrager til oppdrettsnæringen for 37 år siden. I dag leverer vi komplette merder; flytekrage, not og fortøyning. Samlet eller hver for seg.

Aqualine er akkreditert som inspeksjonsorgan iht. forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften). Akkreditering gjelder gjennomføring av fortøyningsanalyser for akvakulturanlegg.

Link til Aqualine her

Aquality AS

Aquality er et ungt selskap som spesialiserer seg på innovative produkter for akvakulturindustrien. Vårt kjerneprodukt er systemer for automatisk foring av fisk. Vi tilbyr også tjenester som produktdesign, produksjon, montering og testing på bestilling for kunde.A

Link til Aquality her

Botngaard AS

Botngaard AS sine produkter er skreddersydd til den enkelte lokalitet. Gjennom kartlegging av våre kunders behov vil faktorer som merdstørrelse, slitestyrke og utforming bli vektlagt. Alle råvarene vi nytter til å skreddersøm er produsert av velrennomerte bedrifter i Vest-Europa og er grundig testet for å motstå de tøffe utfordringene de blir utsatt for.

Link til Botngaard her

Brimer

Brimer er en av Europas ledende produsenter av tanker, vannbasseng og oppdrettskar av komposittmaterialer. Vi håndterer hele prosessen fra design og styrkeberegning til produksjon av elementer, transport, montering, og ferdigstillelse av komplette basseng og tanker ute hos kunden.

Link til Brimer her

Brødrene Dahl AS

Brødrene Dahl er en trygg og solid samarbeidspartner for norsk havbruksnæring, og vi forenkler og effektiviserer forbindelsen mellom produsent og kunde. Med utgangspunkt i standardsortimentet vårt med over 27.000 lagerførte artikler for væsketransport har vi tilpasset produktutvalget etter de spesielle behovene i alle ledd i havbruksnæringen fra rogn til mat. Fra sentrallageret på Langhus og våre 56 servicesentre over hele landet leverer vi alt oppdretterne trenger innen rør, rørdeler, pumper, ventiler, slanger, ventilasjon, verktøy, arbeidsklær, osv.

Link til Brødrene Dahl her

Bygg og Ventilasjon AS

Vi utvikler og produserer løsninger til oppdrettsnæringen, og tilbyr bl.a.

-senterløsninger i kar for filtrering og fiskeavtapning, spesialdesign for siler og rister.

-Adkomstløsninger som stiger, repos, gangbaner og trapper.

-Ventilasjon og luftbehandling-avtrekk fra tekniske sentraler, trommelfiltre ol.

Link til BOV her

Eurofusion AS - EFAS

EFAS tilbyr lagerførte og markedsledende termoplastprodukter til kundegrupper innen havbruk, kommunal sektor, industri, entreprenørbransjen og grossistnæringen.

Link til EFAS her

Egersund Net AS / Egersund Trading AS / OK Marine AS

Egersund Net er en del av konsernet Egersund Group, som har sin opprinnelse tilbake i 1952

Egersund Net startet med produksjon av notposer tidlig på 1970 tallet og ble skilt ut som eget selskap i 1996. Siden har Egersund Net utviklet seg til å bli blant Europas ledende leverandører av notposer og servicetjenester til havbruksnæringen.

Kontinuerlig produktutvikling sammen med kunder og samarbeidspartnere vektlegges for å oppnå optimal kvalitet på våre produkter.

Alle våre avdelinger er sertifisert i henhold til NS 9415, ISO:9001:2008 og ISO:14001.g grossistnæringen.

Link til Egersund Net her

Fjell Technology Group

har mer enn 40 års erfaring fra mekanisk og termisk avvanning.

Våre referanser er fra mange applikasjoner og markedsområder, herunder slam fra RAS-anlegg.

LInk til Fjell Technology Group her

Frøystad AS

Frøystad (tidligere Frøystad Fiskevegn AS ) har lang tradisjon for levering av fiskeredskaper til den norske kystflåten. Siden 1972 har det blitt produsert og levert garn, teiner, ruser og tauverk både nasjonalt og internasjonalt fra denne bedriften, som har sine lokaler i Fosnavåg – Søre Sunnmøre.

Link til Frøystad her

Hesbynett AS

Hesbynett AS utfører totale IKT leveranser over hele landet til oppdrettsanlegg. Vi er den ledende bredbånd og drift leverandøren for oppdretts bransjen. Vi leverer bredbånd og strøm til anlegg i fjorder der ingen skulle tru.

Link til Hesbynett her

Highcomp AS

Link til Highcom her

Imenco Havbruk AS

Imenco AS have been supplying the aquaculture industry with high quality products and systems for many years.We aim to become a leading supplier of services within the field of electro-automation and consultancy services.

Link til Imenco her

Kartverket

Kartverket sjødivisjonen legger til rette for sikker og effektiv seilas i norske kyst- og havområder, men vi bearbeider også gode marine grunnkart som er nødvendig for effektiv forvaltning av kystsonen slik at en kan legge til rette for en bærekraftig utnytting av naturressurser, økonomisk vekst og sikrere ferdsel langs kysten.

Dette oppdraget utfører vi ved å samle inn, forvalte, bearbeide og tilgjengeliggjøre offisiell maritim informasjon. Kartverket er sjøkartmyndighet i Norge.

Link til Kartverket her

Landia

Landia leverer løsninger for flow making, mixing, MBBR-moving og håndtering av vanskelige medier, som slam og bi-produkter fra oppdrettsnæringen.

Portefølje: Ensilasje tanker, chopper pumper, resirkulasjons pumper, strømningsdannere, belufting, mixere.

Et Landia-produkt er konstruert for å vare i et utfordrende miljø.

Link til Landia her

Level Solutions AS

LEVEL Solutions AS representerer en banebrytende renseteknologi for sjøvann og ferskvann som gir trygge driftsvilkår for RAS-anlegg og lukket produksjon generelt.

Samtidig utvikler vi produkter og systemløsninger som gjør kundene skodd for både dagens og morgendagens utfordringer. Vårt kjennetegn er gjennomtenkte og bærekraftige løsninger med fokus på sikker og stabil drift.

Link til Level Solutions her

Multiconsult

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av mer enn 2500 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Samtidig utvikler vi produkter og systemløsninger som gjør kundene skodd for både dagens og morgendagens utfordringer. Vårt kjennetegn er gjennomtenkte og bærekraftige løsninger med fokus på sikker og stabil drift.

Link til Multiconsult her

Mørenot AS

Mørenot Aquaculture produserer notlin og oppdrettsnøter i Nylon og Dyneema® og leverer skreddersydde fortøyninger, avlusningspresenninger, taknett, dødfiskhover og annet utstyr til oppdrettsanlegg. Vi tilbyr også service som vask, reparasjon og coating/impregnering.

Link til Mørenot her

Nessco

Nessco er Norges største totalleverandør av kompressorer, blåsemaskiner og vakuumpumper med tilhørende servicetjenester.
Som totalleverandør kan vi betjene ditt komplette anlegg for trykkluft, blåseluft eller vakuum tilpasset dine behov og ønsker, samt foreta nødvendig service.

Nessco representerer noen av verdens mest anerkjente og ledende produsenter av kompressorer, blåsemaskiner og vakuumpumper, og stiller høye krav til produktkvalitet og kostnadsbesparende løsninger for brukeren.

Link til Nessco her

Norsk Fiskeoppdrett / kyst.no

Kyst.no er en uavhengig nyhetsleverandør for havbruksnæringen. Vår ambisjon er å dekke havbruksnæringen innen alle felt, men med spesielt fokus på forskningsformidling, teknologi, fiskehelse, ernæring og marked.

Kyst.no har sitt utgangspunkt i fagtidsskriftet Norsk Fiskeoppdrett som ble etablert i 1976. VI har vært på nett siden 2000. I dag består redaksjonen av fire journalister som daglig produserer saker for kyst.no og månedlig for fagtidsskriftet.

 

Link til kyst.no her

Norwater AS

Norwater AS is located in Kvinnherad on the west coast of Norway, between Bergen and Haugesund. From years of experience since 1995, Norwater AS has become a reputable supplier of freshwater maker systems (NorWater) and HSE equipment (NorBarrier) to vessels and rigs in the marine-, fish farming- and offshore industries.

Link til Norwater her

NWP Havbruk AS

NWP Havbruk har spesialisert seg på skreddersøm i duk og innovative produkter til havbruksbransjen der de er markedsleder. På AqKva 2018 stiller NWP med ferske nyheter og caser i kampen mot laskelusa og for et bedre miljø. 

Noen aktuelle produkter er : Luseskjørt, Midt Norsk Ringen, Ferksvannsbaseng og lysstyringstelt.

Link til NWP Havbruk her

Proaqua AS

Bak ProAqua AS står BRM Norway AS og Værlandet Fiskeredskap AS, to bedrifter med lang og allsidig erfaring innan utvikling og produksjon av utstyr til fiskeri- og havbruksnæringa.

ProAqua AS leverer bl.a kundetilpassa reinsefiskskjul, gjennfangstgarn samt taredyrkingsanlegget “ Buland “.

Link til Proaqua her

ResQ AS

ResQ er en totalleverandør av tjenester og kompetanse innenfor sikkerhet og beredskap.

ResQ har bred erfaring fra dette området og svært kompetente medarbeidere. Våre kunder kommer fra næringer som olje- og gassoperatører, riggselskaper og oljeserviceselskaper.

Link til ResQ her

Rianor AS

Vi kan tilby høy ekspertise med løsninger av mindre og større oppdrag innen industrien, oppdrettsnæringen, landbruket samt den kommunale sektor.
Vårt velassorterte lager innen ventiler av syrefast, vanlig og rustfritt stål samt plast, sikrer at leveranser og supplering blir utført på en effektiv og rasjonell måte.

Link til Rianor her

Schneider Electric

er en ledende global leverandør innen vannbehandling, marine, bygninger, matvareproduksjon og tilhørende kontrollromsløsninger for bygninger og industriell produksjon.

Verdikjeden i akvakultur berører alle disse områdene, og vi er dermed en solid leverandør til næringen – både lokalt og globalt.

Link til Schneider Electric her

Selstad AS

Selstad er en internasjonal leverandør av kompetanse og utstyr til maritime næringer, og blant våre hovedprioriteter setter vi kvalitet, god service og innovasjon. Med over 60 år i drift, kan vi levere kvalitetsprodukter som er basert på lang erfaring og god kunnskap innen samtlige av våre fagområder. Disse områdene inkluderer oppdrettsutstyr, fiskeredskaper, tauproduksjon, sikkerhetsutstyr og utstyr til industri og offshore, og vår spisskompetanse ligger spesielt innen oppdrettsutstyr og fiskeredskaper.

Link til Selstad her

Steinsvik AS

Steinsvik leverer driftssikre produkter og løsninger for havbruk, skip og rigg. Vi er også ledende innen avansert maskinering, fabrikasjon og bygging av prototyper.

Link til Steinsvik her

Steen-Hansen AS

Steen-Hansen utvikler og produserer spesialiserte malingsprodukter for industri og krevende miljø, på land og i sjø.

Link til Steen-Hansen her

Sulzer Pumps Wastewater Norway AS

Sulzer is a global partner offering reliable and sustainable solutions for performance-critical applications. Our innovative solutions add value and strengthen the competitive position of our customers.

Link til Sulzer Pumps her

Tess Vest AS

TESS har over 60 servicesentre langs kysten, og kjenner behovene i havbruksnæringen.

TESS er en samarbeidspartner med fokus på innovative og miljøvennlige konsepter for havbruksnæringen. Også gjennom integrert forsyning kan TESS levere et komplett spekter med slanger for de behov som havbruksnæringen har, samt drift- og vedlikeholds produkter, bekledning, hansker og sko, spesielt velegnet for fire årstider ved sjøen.

Link til Tess her

TruckTek AS

Totalleverandør av hydrauliske kraner og utstyr. Sakkyndig kontroll – inspeksjon. Mekaniske- og hydrauliske reparasjoner.

Link til TruckTek her

Xylem Water Solutions Norge AS

Vi leverer produkter og komplette løsninger for pumping av vann og avløpsvann, samt skreddersydde applikasjoner for industrien.

Våre varemerker Flygt, Lowara og Godwin er godt anerkjente i markedet.

Vi har også et bredt utvalg av løsninger for styring og overvåkning av pumpesystemer

Link til Xylem Water Solutions Norge her

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA

Nettløysing levert av Digitalbyrået Arego