Påmelding
Meny

Foredragshaldarar

 • Sjøsikkerhetskonferansen
  • Arild Rød

   Rød er Fagsjef Maritim hos Sjømat Norge. Han har bakgrunn fra ulike rederier og i tillegg solid kunnskap om tariffavtaler og reguleringer på sjøfartsområdet. Arild Rød har tidligere vært tilknyttet NHO Sjøfart, både som ansatt og som næringsrepresentant i flere utvalg, og har inngående kjennskap til fagfeltet. Rød kommer fra stillingen som maritim personalsjef i Redningsselskapet, og har før den tid også jobbet innenfor ulike rederier, Kystdirektoratet og Kystvakten.

  • Tor Arne Borge

   Tor Arne er administrerende direktør i Kystrederiene og har tidligere hatt lederjobber innen både luftfart, industri og skipsfart. Har variert utdanning med fagbrev som flyteknikker og ingeniørhøyskole. Har i tillegg en Executive MBA i Strategisk ledelse fra NHH. og lederprogram fra INSEAD i Frankrike.

   05 - Tor Arne Borge- AqKva sjøsikkerhet 2019.pdf
  • Ingunn Marie Holmen

   Ingunn M Holmen er utdannet sivilingeniør og jobber som seniorforsker i SINTEF Ocean. Hun har lang erfaring fra prosjekter innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i marine operasjoner. Foredraget omhandler FoU-prosjektet "Kystnær beredskap" som har hovedfokus på fare- og ulykkessituasjoner i havbruksnæringen som personskader, skipsulykker, rømming av fisk, akutte miljøutslipp eller – som Norge opplevde forsommeren 2019 – algeoppblomstring. Prosjektet er et samarbeid mellom trønderske havbruksaktører og ledes av havbrukskonsernet NTS ASA og SINTEF Ocean.

   20191119 Risikostyring i havbruksoperasjoner_Holmen_Aqkva_Bergen_for publisering.pdf
  • Oddbjørn Bugge Olsen
  • Ivan Østvik
  • Vegard Livik
  • Petter Gunnarstein
   1. Petter Gunnarstein, utdannet kokk og navigatør.  Startet som skipper i Sølvtrans i 1997. Begynte på land som COO i 2011 og ble salgssjef i 2014. Er salgssjef for Europa. Er ellers med i rederiets beredskapsgruppe. Er kundekontakt og jobber tett sammen med kundene innenfor sjøsikkerhet mellom brønnbåt og lokalitetene.   
  • Kine Asper Vistnes

   Forbundssekretær i den valgte ledelsen i Fellesforbundet. Ansvar for industri og havbruk.

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA