Påmelding
Meny

Påmelding

  Sjøsikkerhet i havbruk 2020

  Sjøsikkerhet i havbruk er ein konferanse som i fjor vart arrangert for første gong - i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet. Konferansen vart avhalden dagen før deira Sjøsikkerhetskonferanse i Haugesund i september - (me anbefalar alle maritimt interesserte og sjekka deira program og arrangement). Med bakgrunn i tilbakemeldingar frå besøkande har me i år flytta konferansen til Bergen slik at det vert endå enklare for fleire å reisa til konferansen. 

  På Sjøsikkerhet i havbruk får du læra om siste nytt innan regelverk, tilsynspraksis, sikkerhetsstyringssystem, ny teknologi og erfaringar frå andre maritime næringar for å nemna noko.

  Konferansen rettar seg mot oppdrettarar, servicebåtrederi, mannskap, offentleg mynde, verftsindustri og øvrig leverandørindustri, og skal vera ein årleg, nasjonal konferanse for næringa.

  Det vert ein felles, 3-rettars festmiddag om kvelden for alle deltakarar. I tillegg vert det underhaldningsinnslag... 

   

  Set av dagen - meld deg på no !

   

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA