Påmelding
Meny

Praktisk info

Rensefiskkonferansen

 

Tid/Stad 

Torsdag 10. juni 2021 kl. 09:30 på Stord Hotel, Kjøtteinsvegen 67, 5417 Stord

Registrering frå kl. 08:30.

Påmeldingsfrist er satt til 01. juni, 

 

På grunn av restriksjonar må me i år setja tak for antal deltakarar inne i konferansesalen. Det betyr dessverre at me ikkje kjem til å ha plass til  alle som ønskjer å delta. Me beklagar dette!

Me kjem til å ha ein digital overføring av konferansen for dei som ikkje får plass eller av andre årsaker ikkje kan vera fysisk tilstade. Sjå påmeldingssida for meir informasjon.

 

Me tek imot påmeldingar i den rekkefølge dei kjem, og gjennomfører konferansen slik at alle kan halda naudsynt avstand til kvarandre – både ved registrering, inne i konferansesalen, i pausar og ved matservering. Det kan medføra at ting tar litt lengre tid, og me bed om forståing for dette.

 

 

Prisar

Konferanseavgift er kr 2.845,- for kaffi, lunsj, konferansedeltaking, samt festmiddag med vinpakke. Prisen er ekskl mva, prisen inkl mva er 3.201,-. Me har studentrabatt, ta kontakt med oss for påmelding av student.

For dei som ikkje har anledning til å delta på festmiddagen vert prisen redusert med kr 750,- inkl mva.

For Digital overføring/streaming er prisen er 990,- inkl. mva pr. streamning.

Nærare info kjem.

 

Overnatting

For å gjera det enkelt for konferansedeltakarar og utstillarar, kan overnatting på Stord Hotell bestillast saman med påmelding på konferansen. Du vil finna avkrysningsboks for valg av overnatting når du melder deg på. Alternativene er rom for 1 eller 2 netter.enten frå torsdag til fredag (1 natt) eller frå onsdag til fredag (2 netter). Legg inn kommentar/melding i påmeldingsskjemaet dersom du har andre ønskje.

Pris for hotellrom er 1.490,-.Prisar er inkl 12 % mva. Hotellrom kan kansellerast kostnadsfritt inntil 7 dagar før arrangementet. Etter denne fristen vert hotellrommet fakturert til full pris. Når hotellet er fullt, har me ikkje lenger anledning til å tilby denne servicen,då må ein sjølv eventuelt finna eit anna hotell.

 

Parkering 

Parkering utandørs på hotellet sin parkeringsplass eller innandørs i hotellets garasje. Følg skilting.

 

Beredskap og tiltak covid-19

Me held oss til helsemyndighetene sine gjeldande retningslinjer.

For meir informasjon, sjå Stord Hotell sine nettsider: https://stord-hotell.no/


 

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA