Påmelding
Meny

AqKva-prisen

AqKva-prisen vert delt ut kvart år til nokon som har utmerka seg i næringa. Kom gjerne med innspel til kandidatar for årets pris!

AqKva-prisen

AqKva prisen er ei utmerking som blir gitt til ein aktør i havbruksnæringa som gjennom ein spesiell innsats eller langvarig engasjement har teke næringa eit steg framover og vore eit eksempel til etterfylgjing og dermed gjort seg fortent til ein hyllest frå heile havbruksnæringa. 

Prisen skal vera ein honnør for vel utført arbeid og inspirasjon til vidare innsats for næringa, og har vore delt ut kvart år sidan 2006.

Høgtideleg utdeling skjer under festmiddagen i etterkant av konferansen.

 

 

Fjorårets vinnar, Åsta Haugarvoll og komitèleiar Hans Inge Algrøy

 

Tidlegare års prisvinnarar er:

2006 - Jørgen Borthen

2007 - Erlend Waatevik

2008 - Gerhard Alsaker

2009 - Eivind Bergtun

2010 - Olav Svendsen / Salma

2011 - Cato Lyngøy

2012 - Magnar Ottesen

2013 - Elin Tveit Sveen

2014 - Harald Mundal

2015 - Bjørn Olav Rosseland

2016 - Torhild Lohne

2017 - Norsk Fiskeoppdrett

2018 - Sveinung Sandvik

2019 - Åsta Haugarvoll

Grunngjveving for tildeling av AqKva-prisen 2019:

AqKva prisen er ei utmerking som blir gitt til ein aktør i havbruksnæringa som gjennom ein spesiell innsats eller langvarig engasjement har tatt næringa eit steg framover og vore eit eksempel til etterfølgelse og dermed gjort seg fortent til ein hyllest frå heile havbruksnæringa.

Prisen skal vera honnør for vel utført arbeid og inspirasjon til vidare innsats for næringa.

Prisen i år er eit bilde laga av Harald Kryvi som er kjent både som kunstnar, forfattar og professor i anatomi med spesialfelt fiskeanatomi

 

Årets prisvinnar fyller fullt ut kravet både til langvarig engasjement og god innsats.

Juryen har lagt vekt på at vinnarane av AqKva prisen skal ha breidde i sitt engasjement i havbruksnæringa, og denne gongen har prisvinnaren minst to viktige roller som egentlig har vore utøvd samtidig, den eine kanskje meir synlig enn den andre.

Prisvinnaren har saman med ektefellen sin sin bygd opp ei blomstrande havbruksbedrift som er godt framoverlent og som gjennom 40 år har tilpassa seg nye rammebetingelsar og søkt nye utfordringar samstundes som god vestlandsk nøkternhet har lege til grunn. Prisvinnaren har stått fjellstøtt ved sida av ektefellen sin og der han har vore den som har figurert utad er det nok ho som har lest det som står med liten skrift og sørga for at også detaljane er på plass, ikkje alltid like synlig for omgivelsene i den rollen.

 Det er selvfølgelig ei kvinne vi snakkar om, for som vi veit er dei som har evne til å ha to eller fleire tankar i hovudet samtidig.

Slik sett kan ho vera ein god representant for dei mange som har hatt og har ei slik rolle i havbruksnæringa, og juryen har hatt dette i tankane når denne personen er utvalgt som prisvinnar

 

 

Vi snakkar stadig om næringa sitt omdømme, og klagar ofte over at det berre er negativ informasjon som vert formidla av media. Til trøst kan eg fortelja at dette ikkje er sant.  Studier viser at det ikkje er fleire negative saker i mediene om havbruksnæringa enn om andre næringar, men det er færre positive saker enn om andre næringar.

Eit viktig ledd i å forbedre omdømmet til havbruksnæringa er å fortelja omgivelsene kva vi held på med – kva det er som føregår frå rogna vert klekt til laksen ligg i fiskedisken. I landbruket har dei gjennom alle tider invitert folk inn på garden og vist fram det dei har og det dei gjer, og den næringa har eit positivt omdømme. Kan det vera ein samanheng?

 

Når vi snakkar om at vi må bli flinkare med markedsføring må markedsføringa omfatta både produktet vi lagar og produksjonen -  handverket og prosessane som fører fram til det ferdige produktet. Når dette vert sett i system og presentert på ein god måte, er det eit langt steg i retning av å ufarleggjera lakseproduksjonen og kanskje ufarleggjera lakseoppdrettarane og.

 Vi må visa og fortelja publikum at havbruksnæringa representerer verdens mest miljøvennlige matvareproduksjon. Vi lagar  eit produkt som er sunt, godt, og gir klar hjerne og det gjer vi på den mest bærekraftige måten som mat kan produserast på. Nokon meinar dessutan at vi blir både snillare og penare om vi et laks og ørret. Eit blikk utover denne salen bekreftar dette.

 

Nokon har gjort noko med dette, det er etterkvart etablert mange visningsanlegg for fiskeoppdrett, i alt 22 til no, og desse visningsanlegga er utrulig viktige for næringa. Dei gir kunnskap om og innsikt i det næringa driv med og står for, og har dermed ein rolle i omdømmebygginga som er livsviktig for næringa sin framtidige eksistens og utvikling

 

Det er på dette området den andre rollen til prisvinnaren kjem inn. Prisvinnaren var med og etablerte eitt av dei to første visningsanlegga for laks i landet i 2007. Heilt fram til nylig har ho vore den som har vore ansiktet utad for dette visningsanlegget.

 

Anlegget har hatt tusenvis av turistar frå inn- og utland på besøk, her har det vore møter, konferansar og delegasjonsbesøk og mange festlege samkomer på ein flåte som ligg midt i Fyksesundet i Hardanger.

Alle som har vore innom anlegget har fått god informasjon om kva lakseprodusentane eigentleg held på med, dei har fått sjå både gjennom undervannskamera og frå mærkanten korleis fisken oppfører seg  i merden og fått med seg allsidig kunnskap om samspelet mellom biologi, teknologi og dyktige medarbeidarer som kan faget sitt.

Etterpå har dei fått forsyne seg rikeleg av utsøkte rettar av laks og ørret som dagens prisvinnar smilande og profesjonelt har presentert og servert

Som deltakar og pådrivar i prosjektet Smak av Kysten har ho trylla fram dei  flottaste  rettar som tenkjast kan til dei mange som gjennom snart 12 år har besøkt dette anlegget i Hardangerfjorden.

 

Dette er omdømmebygging og framtidsbygging på sitt beste, dette er innsats som det er vel verd å setja pris på og gje AqKva prisen til.

Den eg snakkar om er selvfølgelig:

 

 Åsta Haugarvoll frå Lingalaks og Hardanger Akvasenter!

 

 

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA

Nettløysing levert av Digitalbyrået Arego