Påmelding
Meny

Foredragshaldarar

 • AqKva konferansen
  • Solveig Van Nes

   Solveig van Nes er ordstyrer/konferansier under hele Aqkva Konferansen!

   Solveig van Nes har Dr.Grad innen akvakulturfag og mange års erfaring fra havbruksforskning, etterfulgt av miljøpolitisk arbeid og kommunikasjon.

   I dag leder hun selskapet Marine Prospects som driver med forskning, rådgivning og kommunikasjon for å fremme kunnskap om bærekraftig matproduksjon. Utover dette sitter Solveig i styret i flere selskap relatert til havbruk 

  • Jon Askeland (Sp)

   Jon Askeland, Fylkesordførar Vestland fra Senterparitet med bakgrunn som lokal-og regionalpolitiker, bl.a. som ordfører i Radøy kommune.  Han var tidligere regiondirektør i felleskjøpet.

    

    

    

  • Even Tronstad Sagebakken

   Even Tronstad Sagebakken-Statssekretær for fiskeri- og havministeren

   Even Tronstad Sagebakken er en norsk lokalpolitiker for arbeiderpartiet.
   Han var varaordfører i Mandal kommune fra 2011 til 2015. Etter kommunestyrevalget blei han valgt til ordfører i Lindesnes kommune, som etter kommunesammenslång i 2020 omfatter de tre kommunene Mandal, Marnadal og Lindesnes. Sagebakken har også erfaring fra Vest-Agder fylkesting, der han blei innvalgt i 2015 og gjenvalgt i 2019.

  • Hallvard Aarø

   Hallvard Aarø er partner og leder for Region Vest i PwC. Han er medlem av PwCs nasjonale ledergruppe hvor han har nasjonalt markedsansvar for familiekontrollerte virksomheter. 

    Hallvard er siviløkonom med spesialisering innen finans og strategi fra Norges Handelshøyskole og er i tillegg statsautorisert revisor. Han har mer enn 25 års erfaring med revisjon og rådgivning til store og mellomstore selskaper, hvor han har et særskilt engasjement og ansvar overfor sjømatsbransjen, en bransje han har fulgt og jobbet med i over 20 år. 

   Han og Simon Flatebø Selle vil forklare inngående om lakseskatten og konsekvensen av denne.

   3.1 PWC-Aqkva-konferansen 2024.pdf
  • Olav Sigurd Kjesbu

   Olav Sigurd Kjesbu er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, avdeling for marine økosystemer og ressurser. Hans hovedarbeidsområde er innenfor «klimasårbarhetsanalyser», hvor det brukes ulike metoder og verktøy for å få kjennskap til i hvilken retning produktiviteten for de viktigste fiskebestandene endres under klimaendringene. Dette omfattende arbeidet gjøres sammen med en rekke forskere innenfor ulike fagdisipliner. Kjesbu har tidligere vært forskningssjef og leder av store samarbeidsprosjekter med andre institusjoner, og han har dermed en omfattende kompetanse innenfor havforskning.

   4-1 Kjesbu-2024.pdf
  • Sigrid Bratlie

   Sigrid Bratlie jobber i skjæringspunktet mellom forskning, fagformidling og politikk på feltet bioteknologi. Til daglig jobber hun som prosjektleder i NCE Heidner Biocluster og som strategisk rådgiver i Kreftforeningen. Hun er også medlem i forskningskonsortiet GENEinnovate som utforsker genredigering som avlsverktøy i norsk landbruk og akvakultur. Hun har også sittet i Genteknologiutvalget som nylig leverte en offentlig utredning (NOU) om genteknologi. I tillegg driver Sigrid mye kunnskapsformidling til allmennheten. Målet hennes er å bygge bevissthet om hvordan bioteknologi kan bidra til mer bærekraftig utvikling og å fremme vitenskap som et verktøy for bedre politikkutforming. Sigrid er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia, og har en Phd fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet. 

   (Bilde krediteres Ole Magnus Kinapel/newslab og Tekna)

   6-1 Aqkva Genteknologi -2024.pdf
  • Ronald Herculeijns

   Ronald Herculeijns - We are revolutionizing fish quality. As Sales & Marketing Director of the most sustainable fish farm in Switzerland, I am proud that we raise Switzerland's most popular fish locally in a resource friendly way. Thanks to local farming and short distribution routes, unrivaled freshness is achieved. We raise salmon according to the highest quality standards with a consistent focus on sustainability at all levels. From fish farm to fork we provide exceptionally fresh and smoked salmon delicacies. 100% Swiss-made and free of hormones, antibiotics and other harmful chemicals. That's good for the consumer and good for the environment. 

   5-1 Swiss Lachs-2024.pdf
  • Anette Brock Mathiesen

   Anette Broch Mathisen Tvedt kommer fra oljebransjen, og er nå medgründer og administrerende direktør i ADEPTH Minerals. Målsettingen til selskapet er å utvinne mineraler fra norsk havbunn fra ca. 2030. Tvedt er utdannet geolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen.

  • Torbjørn Røe Isaksen

   Torbjørn Røe Isaksen - er samfunnsredaktør i E24, Norges største næringslivsavis. I fjor kom han med boken "Ingen tror på fremtiden" på Kagge forlag. Han har tidligere vært kunnskapsminister, næringsminister og arbeids- og sosialminister for Høyre 

   9-1 konferanse - Røe Isaksen.pdf
  • Hilde Talseth

   Hilde Talseth er administrerende direktør i Norsk Kylling. Talseth har mange års erfaring med bærekraftig innovasjon, og har ledet  Norsk Kyllings overgang til en mer saktevoksende kyllingtype, og vært prosjekteier for etableringen av det nye rugeriet til Norsk Kylling.  

    Talseth er opptatt av hvordan mer læring og samarbeid på tvers av matindustrien er en forutsetning for en mer ansvarlig og bærekraftig matproduksjon.  Hun sitter mellom annet i styret i Pronofa og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF). 

   Norsk kylling-Aqkva-konferansen 2024.pdf
  • Svein Martinsen

   Svein Martinsen har en mastergrader i akvakultur og teknologiledelse fra NTNU.

   Svein har bakgrunn ifra Biomar, SINTEF og Nekton. Han etablerte Morefish AS i 2014, som tilbyr tjenester opp mot markedet for landbasert oppdrettsindustri.

   Morefish etablerte i 2021 konferansen «Risiko i landbaserte oppdrettsanlegg» og arrangerte denne for 3 gang i år.

  • Kjetil Rykhus

   Ketil Rykhus, veterinær. Samfunnskontakt i SinkabergHansen. Jobbet tidligere i Sjømat Norge og i eget selskap, blant annet som "Nasjonal lusekoordinator". Før det ti år i EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) med ansvar for dyrehelse, dyrevelferd og internasjonal handel. 

  • Trond Håkon Schaug-Pettersen

   Trond Håkon Schaug-Pettersen tok over som CEO i Salmon Evolution i 2022 etter først å ha hatt rollen som CFO i to år. Han har bred erfaring både fra laksenæringen og kapitalmarkedet og kom fra stillingen som SVP Finance and Business Development i Hofseth International. Før den tid jobbet han en årrekke i Oslo med investment banking for norske og internasjonale selskaper med fokus på blant annet kapitalinnhenting, børsnoteringer og M&A.

   15 - 1 Salmon Evolution 2024.pdf
  • Jan Tore Fagertun

   Jan Tore Fagertun er forskningsleder i SINTEF Ocean, havbruksavdelingen. Hovedfokus er forskning på laster som oppstår i marine miljø og tilhørende responser i konstruksjonene, samt forskning på sikkerhet og risikostyring i havbruksnæringen. Han ledet forskningsområdet «Overvåking og beslutningsstøtte» i SFI Exposed, og har i tillegg vært involvert i flere prosjekter der anlegget er lokalisert i eksponerte forhold. Han leder også strategisk initiativ på tvers av instituttet kalt PFO Akvakultur (Prioritert ForskningsOmråde), som omhandler dynamiske konstruksjoner, nye oppdrettsarter og lukkede oppdrettsanlegg.

   Han har en MSc i marin teknikk fra NTNU og en MBA fra Universitet Nord. Han har jobbet i SINTEF Ocean siden 2018, og har 26 års erfaring fra utvikling av konstruksjoner som står i marine miljø, blant annet som prosjektleder i NSK Ship Design og som engineeringsleder i Statoil/ Equinor.

    

   7-1 SINTEF 2024.pdf
  • Halvard Hovland

   Halvard Hovland - HMY er i dag Berggylt selskapet. Genetikken i Havlandet Stammen er skilt ut i et eget selskap, Havlandet Breed AS. Yngelen blir produsert av Havlandet Marin Yngel Torsk AS. Havlandet har investert over 200 millioner de siste 2 årene i genetikk og yngel kapasiteter, og kan i dag produsere 50 millioner yngel i året, som gir potensiale for 150.000 tonn rund Torsk årlig.

   Hos Havlandet Marin Yngel har vi siden 2002 produsert yngel og settefisk av torsk (Gadus Morhua), fra anlegg lokalisert på Fjord Base i Florø. Anlegget er basert på gjennomstrømning, med omfattende vannbehandling av inntaksvannet.

    I 2003 etablerte vi vårt eget avls-program, Havlandet stammen. Vi produserer nå 8. generasjon egg fra stammen, og yngelprotokoller og genetikk er kontinuerlig utviklet siden starten. Dette gir oss grunnlaget for vår utvikling.

    Vi avler opp fisk på 25 kilo uten problemer. Vi mener torsk kan fungere på land. Vi har gjort dette i over 20 år gjennom avlsprogrammet, og har ikke hatt sykdom, uønsket kjønnsmodning eller noen av de vanlige problemene vi kan møte hos andre arter.

    8. generasjon av torsk er nå i produksjon hos oss. Disse vokser fortere, spiser mer og trives bedre enn noen gang. Vi avler opp kvalitetsfisk på 25 kilo uten trøbbel.

   13-1 Havlandet 2024.pdf
  • Cecilie Sviland Walde

   Cecilie Sviland Walde er utdannet fiskehelsebiolog og har jobbet i mange år med sykdomsdiagnostikk av oppdrettsfisk. Hun har en doktorgrad innen fagfeltene epidemiologi og økonomi, hvor hun har sett på kostnader ved avlusning av oppdrettet atlantisk laks. I dag jobber hun med fagfeltet dyrehelseøkonomi på seksjon for akvatisk biosikkerhet på Veterinærinstituttet.

   16 - 1 Aqkva 2024.pdf
  • Christian Balteskard

   «Resultatene så langt viser at fisken har vokst godt. Det er også god fiskevelferd og lave, stabile lusetall på vårfisk og høstfisk sier Christian Balteskard, Norther Light Salmon»

    Kampen mot lus opptar de fleste i oppdrettsnæringen, og bekjempelsen av luseproblematikken koster oppdrettsbransjen store summer hvert år. Nå lanseres OptiCage, og for første gang kan luseskjørtene senkes ned på hele 15 meter med en spesial not fra AKVA Group for å sperre lusene ute, mens AquaStream systemet fra Framo pumper opp lusefritt, friskt, temperert, og oksygenrikt sjøvann fra dypet. Dette skaper et optimalt og lusefritt miljø for laksen. Målet med OptiCage har fra første dag vært å kunne bruke eksisterende utstyr for å skape et konsept mot lakselus som kan brukes på de fleste av dagens matfisklokaliteter. Tanken er å bruke eksisterende infrastruktur som merder, flåter osv., og utstyre dem med «smarte» produkter som klargjør dem for fremtidens oppdrett.

   19-1 Opticage.pdf
  • Tina Marie Weier Oldham

   Tina Oldham is a researcher in the Dyrevelferd group at Havforskningsinstituttet. Her research focuses on the connections between environment, health and behavior, and how this knowledge can be used to improve farmed animal welfare.   She is also interested in developing information sharing platforms which connect academic research to public stakeholders, such as the PreventLice web application.

   https://havforskningsinstituttet.shinyapps.io/preventlice/ which provides site-specific environmental data for every active aquaculture facility along the Norwegian coast.

   11-1 Oldham_AqkvaConf_apolemia2024.pdf
  • Jan Henning Legreid

   Jan Henning Legreid - Primært handler slambehandling om å hente ut, avvanne og tørke slam. Pyrolyse er et nytt steg, en forbrenningsprosess som skjer ved at man først danner en oksygenfri gass kalt syngass, som deretter blir forbrent. Det man får ut av det er mye varme som kan utnyttes til alt fra direkte oppvarming til produksjon av elektrisitet, samt at vi sitter igjen med et restprodukt som består av karbon i tillegg til aske.

   12-1 Blue Ocean Technology 2024.pdf
  • Geir Magne Knutsen

   Floriana Lai is a young researcher at MDB group at the University of Bergen, with solid background in molecular biology and fish physiology. Over the past five years, she has been actively engaged in the field of aquaculture focusing on the study of salmon stress physiology, appetite regulation, feeding strategies, and their impact on growth. Her research spans the different life stages of this species, ranging from freshwater phase to their post-smolt phase in seawater.

   Floriana has been managing and WP-leader of national and international projects. Notably, she has been involved in the IPN-project NOFOOD2WASTE, which seeks to improve feed utilisation in the field of salmon farming and minimise the waste of feed.

   Geir Magne Knutsen er fagsjef for strategi og utvikling i Bremnes Seashore AS, hvor han har hatt en sentral og verdsatt rolle. Han har Cand. mag. i biologi ogmatematikk, i tillegg til bedriftsøkonomi fra BI. Han har 35 års erfaring fra oppdrettsnæringen. Geir Magne har et stort hjerte for lakseoppdrett og vil gjerne bidra med å utvikle en stor bærekraftig næring for Norge.

   20 - 1 Aqkva 2024-Flor-Geir.pdf
  • Alex Rosèn

   Alex Rosèn - Kvelden toastmaster og underholder.  Trenger vel ingen annen introduksjon en at vi vet dette blir moro!

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA