Påmelding
Meny

Foredragshaldarar

 • AqKva konferansen
  • Hans Kleivdal

   Hans Kleivdal er Konserndirektør Miljø hos NORCE. 

    

  • Harald T. Nesvik

   Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) skulle være godt kjent for dei aller fleste i næringa. Ministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

  • Dag Hessen
  • Per Grieg jr.

   Per Grieg jr. har vært tilknyttet Grieg Seafood ASA siden starten i 1992, og har vært sentral i oppbyggingen av selskapet. Han har vært styrets formann, administrerende direktør og nå styrets formann igjen.

   Han har sin utdannelse fra NTNU – marinteknisk avdeling med en MSc og INSEAD, Frankrike med en MBA. Han har øvrig arbeidsbakgrunn som forsker hos Marintek i Trondheim og skipsmegler i EA Gibson og Joachim Grieg & Co, der han også var administrerende direktør på 90-tallet, og nå er styrets formann.

   Han har vært involvert i oppstart av en rekke bedrifter innen ulike felt, og har arbeidet eller arbeider som styremedlem i selskaper som Fjord Seafood ASA, Marine Farms ASA, Erfjord Stamfisk AS og Aon Grieg AS, samt i en rekke selskaper i Grieg Gruppen. Han driver også sin egen investeringsvirksomhet.

   1045 Per Grieg pgj 2020 Aqkvakonferansen - Grieg Seafood.pdf
  • Sissel Rogne

   Sissel Rogne er direktør ved Havforskningsinstituttet. Hun tiltrådte i januar 2016. Havforskningsinstituttet er Europas nest største havforskningsinstitutt. Tidligere har hun vært direktør i Bioteknologirådet og har arbeidet ti år innen medisinsk forskning og ti år innen agro- og akvakulturforskning.

   Rogne ble professor i bioteknologi i 1992. Hun er utdannet cellebiolog med doktorgrad i molekylærgenetikk. Hun har bred erfaring fra styrer og råd innen forskning og utvikling, både nasjonalt og internasjonalt.

  • Tom Jarle Bjørkly
   1. Bjørkly er CEO i Mortenlaks AS, et familieeid selskap som ligger i Lødingen kommune, på grensen til Troms fylke. Mortenlaks  er medlem og aksjonær i Salmon Group. Bjørkly er også styreleder i Salmon Group.

   Han har bred erfaring fra fiskeri, havbruk, salg og markedsføring samt utdanning fra Aquakultur.

  • Einar Wathne

   Einar er tidligere konsernsjef i Ewos og var medvirkende i salget til Cargill for 1,5 milliarder dollar i 2015. Han ledet deretter det som ble Cargill Aqua Nutrition som president, en rolle han takket av i januar 2019. Han er nå styreleder for NCE Seafood Cluster, en organisasjon dannet av de største lakseoppdrettere og leverandørene i Norge for å fremme innovasjon innen sjømat. Einar driver i dag investering og rådgivning og har innehar en rekke styreverv i sjømat bransjen og er engasjert som rådgiver i start-up fondet Hatch Blue og i det nystartede PE fondet Neptune. Han er spesielt engasjert i innovasjon, teknologiutvikling, digitalisering og bærekraft.

   Einar Wathn - AqKva 2020 - foredrag.pdf
  • Jan Størksen

   Størksen sin såkalte popcornhjerne har vært motoren for en rekke eventer, foredrag, bøker, konsepter, musikk utgivelser og kampanjer. Arbeidsåret 18/19 ble tilbrakt i USA med boligadresse Corvallis, Oregon. Hovedtanken var å følge opp en gammel og god kjepphest — stoppe opp for å komme videre.

   Nå er tiden igjen moden for foredrag farget av et levd liv i grensesnittet børs&katedral. Fra høst 19 som rådgiver for Frelsesarmeens rusomsorg. Et godt resultat av å stoppe opp.

  • Erik Slinde

   Erik Slinde have been prof. II in “Meat technology” 1985-86 and “Processing of fish/fish technology” 2008-2014 at the University of Life Science, Ås. At the University of Bergen he has been prof. II in “Biochemistry” (process chemistry) from 1990, from 1994 in “Biotechnology” and from 1999-2002 in “Quality and improvement of fish”, with broad experience in education and guiding of students through master and doctorial thesis. He also have broad experience as an administrator both from the private and governmental sector and have been both president and board member in a number of small companies.

   He has a number of publications, proceedings and abstracts and have evaluated/refereed publications, Ph.D. thesis and application for grants (NFR) and positions. Slinde has also been president of The Norwegian Biochemical Society, and a member of The Norwegian Academy of Technological Sciences (NTVA).

   I have 100 referee publications and worked with transgenic salmon as well as triploid salmon. I have been responsible for development of a recombinant IPN vaccine for salmon and expression of the recombinant protein neuroglobine from salmon. I am connected to NMBU at Ås as professor emeritus.

  • Odd Magne Rødseth

   Odd Magne Rødseth er utdannet biolog og har siden 1983 vært tilknyttet havbruksnæringa i ulike stillinger. De første årene  som lakseoppdretter og forsker  og de siste 20 årene  som utvikler og leverandør av vaksiner og genetikk.  Siden 2013 har Rødseth ledet akvakulturdivisjonen i det tyske Agri-biotek konsernet EW Group som blant annet eier AquaGen og Vaxxinova

  • Albert K D Imsland

   Albert K. D. Imsland er forskningsleder i havbruk hos Akvaplan-niva AS i tillegg til å være Professor II i havbruk ved Universitetet i Bergen. Imsland er styreleder i SalmonTracking 2020 prosjektet som inkluderer sentrale havbruksaktører og forskningsmiljø i PO3

   1429 Albert Imsland AqKVA 160120, SALT2020 - Imsland.pdf
  • Ben Tommy Eriksen

   Ben Tommy er industridesigner, og jobber no som avdelingsleder for forskning og utvikling hos Andfjord Salmon. 

  • Trond Kathenes

   Trond Kathenes er CIO hos Grieg Seafood ASA

  • Åse Åtland

   Åse Åtland er forskningsleder ved Seksjon for Akvakultur og regionleder ved NIVA vest i Bergen. Hun har Dr. grad fra Universitetet i Bergen innenfor temaet vannkvalitet og fiskeadferd. Åtland arbeider særlig med problemstillinger knyttet til vannkvalitet, metallgiftighet og utvikling av vannbehandlingsmetoder for å forbedre fiskevelferd og -helse. Arbeidserfaringen hennes omfatter både prosjekter knyttet til både vill laksefisk og akvakultur. Hun var også ansvarlig for NIVAs etablering i Chile i 2008, og har et stort nettverk innen oppdrettsnæringen både i Norge, Chile og Skottland/UK. Åtland har ledet flere prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd – både bruker- og forskerstyrte prosjekter, og også vært involvert i flere EU prosjekter.

  • Rúni Dam
  • Tarald K. Øvrebø

   Bakgrunn fra oljenæringa med B.Sc i Geofysikk, jobbet som intern i Skagen44 i Stavanger før nedgangen i 2016. Hoppet samme høst over på det nyetablerte Siv.ing programmet i Havbruk og Sjømat ved Universitetet i Bergen. Avlegger i disse dager masterprosjektet som omhandler "Postsmolt produksjon i semi-lukkede systemer". Oppgaven tar for seg et metastudie av 6 generasjoner utsett + referansegrupper i et S-CCS system, analyse av biologisk prestasjon og ytelse på fisken i systemet, samt en økonomisk modell som ser på effekten ved å implementere S-CCS system inn i dagens konvensjonelle produksjonslinje. 

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA

Nettløysing levert av Digitalbyrået Arego