Påmelding
Meny

Foredragshaldarar

 • AqKva konferansen
  • Arne Hjeltnes

   Arne Hjeltnes er en av landets mest kjente kommunikatører og var siden 1992 med på oppstarten av TV2. Han har mange års erfaring både nasjonalt og internasjonalt med komplekse og strategiske kommunikasjonsoppgaver. Han har flere tiårs erfaring i reklamebransjen, og var blant annet med på å bygge opp Creuna, Nordens største digitalbyrå. Arne elsker et godt måltid, en god tur og en god samtale.

  • Erlend Vassbotten

   Vassbotten er tredje generasjons oppdretter hjå Steinvik Fiskefarm og er vaksen opp tett på merdkanten.


   Han er utdanna innan økonomi (Handelshøgskulen BI) og havbruksdrift og leiing (Universitetet i Nordland), og medgrunneleggar av nettverksorganisasjonen YoungFish.


   Han starta jobblivet 100% i 2013 i Lerøy Sjøtroll som Trainee. Herav arbeid i samme selskap som Driftsleiar Fra 2014 til 2016 og til slutt som Biologisk Controller frå 2016 til 2020.


   Vassbotten flytta heim og tok over som Dagleg leiar i familieselskapet Steinvik Fiskefarm i starten av 2020.

   LinkedIN-profil

  • Asbjørn Dyrkorn Løland

   Løland er utdanna fiskehelsebiolog frå Universitetet i Bergen og har fartstid frå EWOS og frå PHARMAQ Analytiq der han hhv arbeidde med utvikling av nye funksjonelle fôr og nye diagnostiske verktøy. No er han dagleg leiar i Akvahub heime i Hyllestad kommune, eit selskap som tilbyr kompetanse og nettverk innan forsking, utvikling og innovasjon til eigarane våre. Prosjekta deira omhandlar mellom anna landbasert oppdrett av postsmolt og matfisk, gjenbruk av slam frå landbaserte anlegg, pilotanlegg for taredyrking, samt kompetanseheving innan havbruksnæringa.

   https://www.linkedin.com/in/asbjornloland/

  • Frode Oppedal

   Frode Oppedal er forsker ved Havforskningsinstituttet og har i mer enn 25 år hatt fokus på hvordan det merdmiljøet påvirker laksen og motsatt. I et velferdsperspektiv er toleransegrenser for oksygen, temperatur og vannstrøm funnet. Nye merdteknologier for å minimere lusepåslag er testet i forhold til biologisk egnethet.

    

  • Duncan J. Colquhoun
   1. Duncan J. Colquhoun er seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo og Professor II ved Universitet i Bergen. Han har en B.Sc. (Hons.) in Akvakultur og en M.Sc i Akvatisk Patologi fra Stirling Universitet i Skottland og en Ph.D. fra Norges Veterinærhøgskole. Han har mer enn 20 års erfaring i diagnostisk og forskning relatert til bakterielle patogener hos fisk. Duncans forskning fokuserer på taksonomiske studier og molekylær epidemiologi av bakterielle sykdommer av relevans for norsk oppdrettsnæring.

   LinkedIN-profil

  • Arne E. Karlsen

   Karlsen er Daglig leder i Klo Holding AS, som driver med oppdrett, fiskeindustri og rederidrift med base på Myre, Øksnes i Vesterålen. Er også daglig leder i Green Cod AS som er vår satsing på torskeoppdrett.

   Har jobbet i næringen siden 90-tallet i diverse stillinger, herunder adm. direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond. Vi er medlem i Sjømat Norge og Torskenettverket/Cod Cluster.

   LinkedIN-profil

  • Bjørnar Selnes Skjæran

   Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran er født i 1966 og kommer fra Lurøy i Nordland. Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet siden 2019 og var mellom 2011 og 2019 leder for Nordland Arbeiderparti.

   Skjæran var medlem av Lurøy kommunestyre fra 1987 til 2015, og ordfører fra 2011 til 2015. 

    

  • Jørgen Wengaard og Jon Arne Nygård

   Jon Arne Nygård har fartstid fra merdkanten med 10 års erfaring i sekken, startet i Finnmark som fagarbeider i Villa Arctic, deretter Salmar før han endte opp i Nova Sea.
   Han er utdannet innen akvakultur og nå talerør for ansatte i Nova Sea som Fagarbeider og Hovedtillitsvalgt.

   Videre sitter han i Bransje/tariffrådet og HMS-utvalget sentralt og styremedlem i egen avdeling fra fellesforbundet.

   Nygård er genuint engasjert i havbruk, er 30 år gammel Helgelending fra Mo I Rana Nordland.

   ---

   Jørgen Wengaard er en 30 år gammel bergenser som har jobbet halve livet sitt i oppdrettsnæringen. Han jobber til daglig som røkter og konserntillitsvalgt i Mowi, der han også er ansattvalgt styremedlem. Jørgen har en rekke ulike verv innenfor fiskeri og havbruk, og er engasjert i saker som omhandler de ansatte og deres arbeidsforhold. Av utdanning har han gått Tekniske- og Allmenne fag (TAF Marin, 4-årig), årsstudium i Havbruksdrift og ledelse ved NORD Universitet og tar nå årsstudium i Ledelse ved UiT.

    

    

    

  • Bendik Fyhn Terjesen

   Bendik Fyhn Terjesen leder utviklingen av landbaserte innovasjoner i Cermaq og det globale ferskvannsteamet med representanter fra Cermaq Chile, Canada og Norge. Hans mål er å bidra til at fisk oppdrettes effektivt, bærekraftig og at fiskens helse og velferd sikres. Terjesen har 25 års erfaring som forsker med fokus på fiskefysiologi og oppdrettsteknologi og han gjorde sine første forsøk i anlegg med resirkulering av vann (RAS) i 1993.

  • Nils Gunnar Kvamstø

   Nils Gunnar Kvamstø (57) er direktør for Havforskningsinstituttet fra 1. januar 2022. Kvamstø kommer fra stillingen som professor ved Universitetet i Bergen, der hovedfokus har vært meteorologi og klimadynamikk. Kvamstø har bred ledererfaring – blant annet som nestleder og instituttleder for Geofysisk Institutt. I 2019 ble Kvamstø utnevnt til dekan for marin vitenskap – et av UiBs strategiske satsingsområder. 

    

  • Arve Nilsen

   Arve Nilsen er veterinær og forsker ved Veterinærinstituttet. Han har jobbet med oppdrett av laks i lukkede merdsystemer siden 2011 og leverte en doktorgrad på dette emnet i 2019.

    

  • Alf-Gøran Knutsen

   Alf-Gøran Knutsen er Daglig leder i Kvarøy Fiskoppdrett, og sitter i styret til en rekke selskap innen havbruk og annet. Han er utdannet Almennlærer, med Økonomi og markedsførings utdanning i tillegg. 

   LInkedIN-profil

  • Tor Andrè Ljosland

   Tor Andre Ljosland (KrF) er leder for hovedutvalg for næring i Vestland fylke. Ljosland er også nestleder i styret for regionalt forskningsfond, styreleder for Akasia og styremedlem i Grieghallen.

   Ljosland har tidligere arbeidet som politisk rådgiver for byrådet i Bergen, vært ansatt i Den norske kirke og jobbet som selger for Coca-Cola. Han er bosatt på Søreide i Bergen og er gift med Rebekka og har to barn. Ljosland er en middels god bridgespiller og heier på Liverpool.

    

  • Anne Flore Bakke

   Anne Flore Bakke er født og oppvokst på en gård rett utenfor Måløy i Nordfjord, med havet som nærmeste nabo.

   Bakke er Molekylærbiolog med  doktorgrad i akvatisk immunologi fra veterinærhøgskolen (oktober 2021, Doktorgrad: Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på - Kyst.no).

   Hun har en spesiell interesse for immunologiske responser i laks og hvordan forskjellige stimuli påvirker immunsystemet. Og ikke minst - betydningen av dette med tanke på sykdomsbekjempelse, velferd og tilvekst for fisken.   

  • Joakim Hauge

   Joakim Hauge leder Miljøstiftelsen Bellonas Bio-program, og jobber med en rekke innovative løsninger knyttet til bioøkonomi og økosystemtjenester. Han leder blant annet arbeidet med Råvareløftet, en samarbeidsplattform mellom Bellona, Sjømat Norge og 7 selskaper knyttet til produksjon av fôr for havbruksnæringen. Hauge er utdannet biolog og har bred erfaring med strategiutvikling, innovasjonsprosesser og miljøteknologier fra organisasjoner, privat sektor og gjennom rådgiving for internasjonale institusjoner.

    

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA