Påmelding
Meny

Utstillarar

Utstillarar

Konferansen startar kl 09:00 (registrering) / 09:30 (start) og varer til kl 17.00. I foajeen / vrimlearealet like utanfor konferansesalen vert det laga til utstillingar, her vil og kaffi/kaffimat verta servert i kaffipausane.   Det vert lagt opp til standbesøk slik: 1 t registrering (med kaffiservering og standbesøk), deretter undervegs i konferansen: 30 min kaffipause, 1 time lunsj, 30 min kaffipause og deretter etter avslutninga av konferansen.

Me har laga til følgande variantar som utstillar/stand:

Foajeen:

2x4m stand:                  -Fullt

 1. 2x2m stand:                  -Fullt
 2. Utstillarsalen:
 3. 2x4m stand:                  -Få ledige plasser
 4. 2x2m stand:                  -Få ledige plasser

Plassering som utstillar vert gjort etter førstemann-til-møllla-prinsippet, dei som melder seg på først får plass nærast konferansesalen. Det vert satt fram bord til dei som ønskjer det,  og straumkontakt. Ellers må ein ta med seg det ein treng. Salen er alminneleg belyst, men ta gjerne med egne spotlights.

Meld di interesse som utstillar her

Meld på ekstra personell (utanom den som er inkl i standprisen) her

Påmeldte utstillarar:

PTAqua are distributors of quality Algae and Larval feeds to the European, Middle Eastern and African fish farming markets.
Our main products are Chlorella Industry Company’s DHA enriched LIVE Chlorella for Rotifer cultivation, Marubeni Nisshin Otohime and our own brand Atlantic Gold diets specifically for cleaner-fish.

Dantherm Group utvikler, produserer og selger produkter og løsninger som er utviklet for å varme opp, kjøle ned, tørke, ventilere eller rense luften. På våre moderne europeiske produksjonsanlegg samles hundrevis av enheter hvert år av erfarne ansatte, og alle er bygget med tanke på pålitelighet, bærekraft, effektivitet og brukervennlighet.

Selskapets innovative ånd bygger på arven til merkene vi eier, og som våre produkter og løsninger er kjent for: Aerial, Biocool, Calorex, Dantherm, Heylo, Master, SET og Sovelor.

AllMaritim tilbyr maritime miljøberedskapsløsninger for å forebygge og håndtere uønskede hendelser, blant annet rømming av fisk og akutt forurensning til ytremiljø. Vi tilbyr et også et bredt utvalg oppbevaringsløsninger, alt fra miljøpaller til store miljøcontainere.

 Noe av det vi leverer til matfiskanlegg, settefiskanlegg og slakteri er:

 • NOFI gjenfangstsystem
 • Spill Kit både til landbasert og fartøy.
 • Oppbevaringsløsninger for kjemikalier med 110% oppsamling av største beholder.
 • Oljelenser tilpasset behov og bruksområde.
 • NOFI Kabelflåte. For «parkering» av landstrømkabel og flåtefortøyning ved brakklegging.
 • Besøk www.allmaritim.com og se gjerne vår presentasjonsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=EMs4JGCNIfc

Oxzo Norge leverer helautomatiserte systemer for produksjon av oksygen, luft og ozon til havbruksnæringen på sjø og land. Gjennom de komplette systemene følger Oxzo opp generasjoner med fisk, og gir beslutningsstøtte til kundene. Bedre for fisken – bedre for driften!  

Avfallsløsning for havbruk; Ragn-Sells Havbruk er en sentral aktør innen utvikling av teknologi og logistikk for gjenvinning av ressurser fra havbruk. Vårt mål er å styrke havbruksnæringen i møte med utfordringene innen miljø og gjenvinning.

Østerbø Solutions har gjennom snart 50 år har me vore ein praktisk problemløysar for havbruk, industri, offshore, landbruk, bygg og anlegg og offentlege.

Me har skapt nye produkt, sett nye måtar å gjere ting på, levert gode tenester.

 Me har sikra sjukehus og flyplassar med reservekraft, berekna og installert straum til heim og industri. Me har utforma heilskaplege løysingar til landbasert oppdrett og havbruk.

Me har rett og slett funne smarte løysingar på kundane sine utfordringar i snart 50 år. Litande løysingar både heilt lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

To gründer-bedrifter, Østerbø Maskin AS og Meland Elektro AS, har blitt eitt. No under felles namn som Østerbø Solutions AS. Østerbø er og skal framleis vere ein leiande leverandør av sikker strømforsyning og smarte løysingar til kundar innan havbruk, industri og det offentlege.

Litande løysingar. Det er dette vi alltid har jobba med og dette vi framleis skal jobbe med. Du er trygg med Østerbø på laget

Signify LED lighting is a powerful tool for enhancing fish production and improve welfare.

Adjustable LED technology create tailored lighting conditions to optimize aquatic environments as fish develop.

Philips LED solutions reduce feed  conversation rates, limit sexual maturation, and lower parasite infestations.

Light Recipes and controllable lighting products and systems to increase growth efficiency & minimize feed costs and disease risks.

https://www.lighting.philips.no/produkter/aquaculture

 

Videoproduksjon til havbruksnæringen

Sølvrev er et prisvinnende produksjonsselskap i Bergen og Oslo som tilbyr alle former for filmproduksjon til markedsføring.  Vi er kjent for effektive produksjoner og kommersiell teft.  Med lang erfaring og bred kompetanse bistår vi bedrifter med rådgivning, kreativ idèprosess og produksjon, frem til ferdig sluttprodukt av høy kvalitet.

Se vårt arbeid her:

https://vimeo.com/solvrev/maritimshowreel  

 

 

 

Aquaservice vi kan plast. Og det er også opplevelsen kundene våre sitter igjen med. Dette er det vi gjør. Og vi gjør det godt.

Det gjenspeiles i fleksibiliteten i produksjonen, i vår ”can do” innstilling, i valg av materialer, i kvaliteten, i yrkesstoltheten - og i løsningene vi presenterer.​

Moleaer™ leverer nanobobleteknologi i industriell skala, som gir ekstraordinære forbedringer innen vannbehandling, bærekraftig bruk av oksygen innen akvakultur og restaurering av sjøbunn.

 

«Previwo er et bioteknologiselskap som jobber med forebyggende mikrobielle produkter til oppdrettsfisk. Samspill med gode bakterier er en viktig forutsetning for sterk helse hos alle dyr. Produktet Stembiont™ Vital er det første i sitt slag tiltenkt oppdrettsfisk og basert på mer enn 10 år forskning og utvikling. Feltdokumentasjon fra mer enn 12 millioner laks med Stembiont er konsistent med resultater fra kontrollerte laboratorieforsøk, og viser redusert dødelighet pga sår , forekomst og alvorlighetsgrad. Stembiont™ Vital er et forebyggende tiltak som gir lavere biologisk risiko og økt velferd for oppdrettsfisken.»

Om EasyX

 • EasyX er en Bergensbasert teknologistartup som utvikler robotløsninger inn mot havnæringen.  
 • EasyX har utviklet en robot som kan kjøre på vertikale overflater uavhengig av materiale, og skal brukes til å vaske og rengjøre tomme fiskekar på settefiskanlegg og landbaserte oppdrettsanlegg.
 • Link til Home | easyX

 

Ahlsell tilbyr profesjonelle brukere et bredt spekter produkter og tjenester innen VVS, VA, Elektro, Verktøy og Personlig verneutstyr. 

Ahlsell er Nordens ledende distributør innen vårt virkeområde. I 2020 omsatte konsernet for drøye 33 milliarder kroner (SEK) og hadde omlag 5.700 ansatte.

Link til Ahlsell

Aanderaa tilbyr sanntids miljøovervåkingssystem, for en mer effektiv akvakulturdrift. Data for strømhastighet og -retning, vanntemperatur, salinitet, turbiditet og oksygen, benyttes av våre kunder for å planlegge og optimalisere fôring.

 Selskapet så dagens lys som svar på et behov: Vi så muligheten til å produsere mer kompakte, effektive slamrensingsanlegg med betydelig lavere strømforbruk enn det som var gjengs i havbruksmarkedet.

Tiår med erfaring fra oljenæringen, kombinert med oppdrettserfaring ga liv til en ny generasjon slambehandlingsanlegg – basert på å gjøre ting på en annen måte.


Vi har levert en lang rekke anlegg langs store deler av kysten, med mange flere under montering og prosjektering – i inn- og utland. Kundene er i første rekke settefisk og postsmoltanlegg – samt lukkede matfiskanlegg på land og i sjø.

Produktene markedsføres under de registerte varemerkene Plug&Farm® og Bluehouse Systems® og er spesielt utviklet for havbruksnæringen.  

 

 

Link til Blue Ocean Technology

CageSense er fremtidens trådløse og smarte miljøsensorsystem utviklet og produsert i Norge for å øke produktiviteten og lønnsomheten på moderne oppdrettsanlegg, samtidig som HMS-risikoen reduseres og bærekraften styrkes.

Brødrene Dahl AS arbeider innenfor kundesegmentene VVS, VMT, INDUSTRI, HAVBRUK, MARINE, VANNKRAFT og SAMFERDSEL.

Brødrene Dahl AS har bygget opp en landsdekkende organisasjon med nærhet til kundene som viktigste prinsipp. 

Virksomheten har over 50 servicesentre og mer enn 900 medarbeidere fordelt over hele landet. Brødrene Dahl er en del av Saint-Gobain Distribution.  

Link til Brødrene Dahl

 

Fluctus har menneskene man vil samarbeide med om utstyr og service til oppdrettsnæringen.

De ansatte har høy kompetanse og lang erfaring innenfor sine fagfelt, og har gjennom tiår stått for utvikling, produksjon, installasjon og service av produkter til havbruksnæringen.

Fluctus er tett på markedet og har fokus på service og samarbeid.

Mer om Fluctus

Framo AS er en pumpeprodusent med base på Vestlandet. Hovedkontor er på Florvåg på Askøy, og bedriften har tre fabrikker og et stort serviceverksted i Hordaland.  

Selskapet ble etablert i 1938 og er nå en verdensdekkende organisasjon med utekontor i hele åtte ulike land på tre forskjellige kontinenter.

I dag har selskapet rundt 1250 ansatte og er en ledende produsent av pumpesystemer for kjemikalietankermarkedetoffshoreindustrien og pumper til akvakultur. I tillegg produserer vi sugeankere for vindmøller til havs og ser på nye muligheter innen digitalisering og fiskeoppdrett.

Framo AS er en del av Alfa Laval-konsernet og Bergen er hovedkontor for marine pumpesystemer. Alle Framoprodukter blir solgt og vedlikeholdt av Framo AS.

 

 

Link til Framo AS

Froster AS er et Norskeid handelshus for industrielle pumper og prosessutstyr, samt utstyr til VVS og VA installasjoner.

Vi tilby kompetanse og kvalitetsprodukter med lave levetidskostnader til privat og offentlig sektor.  Vi har en bred portefølje av produsenter å velge fra og setter vår ære i å levere den løsningen som gir våre kunder en driftssikker og hensiktsmessig løsning på sine utfordringer. 

Vårt kompetansenivå er høyt og leverandørene, som i hovedsak er Europeiske, underbygger vår tilnærming og profil.

Link til Froster

Aquafacts offers comprehensive information and business intelligence about aquaculture in Norway, Iceland, United Kingdom and the Faroe Islands.

The information is public but finding it is highly complex due to language, cultural and national barriers. That is why we developed a simple solution based on automatization.

HavExpo er arrangør av den nye havbruks- og fiskerimessa i Bergen 6-8 mai 2024.

Link til HavExpo her

Imenco Aquacultur leverer smarte løsninger og produkter til land-, sjø-, havbasert oppdrett, samt til brønnbåter.

Vi er verdens ledende leverandør av kamera og sensor teknologi, foring, oksygen, engineering, software, support og service til havbruksindustrien.

Profesjonelle ROV-systemer for havbruk og maritime næringer.

JM Robotics AS har løsninger som raskt og enkelt gir deg "øyne" under vann i HD-kvalitet, enten du vil inspisere en merd, overvåke fiskehelse eller bistå under ulike behandlingsoperasjoner.  

Ta kontakt med JM Robotics

Nagelld AS ble startet av Helge Bjordal i 2011. Han har jobbet med digital design siden 1987 og digitale animasjoner siden 1992.

Selskapet har vokst fra et lite kontor i Alver til å også ha kontorer i Bergen, Os og Porsgrunn. Hovedkontoret er i dag lokalisert på Kronstad i Bergen og fortsetter å vokse i antall ansatte og oppdrag. Vi har spesialisert oss på å levere visuelt innhold innen energi, havbruk og maritime industrier da dette er industrier vi har god kjennskap til og jobbet med lenge. Vi jobber også en del med bygg og anlegg, samt tekniske produktpresentasjoner og innovasjonspresentasjoner. 

Link til NagellD

Nemko Norlab tilbyr et bredt spekter av analyser og rådgivning til havbruksnæringen og produsenter av sjømat.

Vi er utpekt av Mattilsynet for analyse av fiskepatogene virus og er akkreditert innen P27 Veterinærmedisin. I tillegg tilbyr vi kjemiske analyser, miljøundersøkelser og mikrobiologiske analyser for havbruk- og oppdrettsnæringen.

Nemko Norlab AS er Norges største norskeide laboratorieselskap og vi har 12 laboratorier i Norge fra Porsgrunn i sør til Glomfjord i nord.

Kom gjerne innom vår stand, like ved kaffeservering i foajèen.

Mer informasjon om våre tjenester og analysetilbud

Innovasjon i inspeksjon.

Smart, nøyaktig og kostnadseffektiv undervannsinspeksjon.  På en ny, grundig, godt dokumentert og kostnadseffektiv måte.

Du leier utstyret - vi kjører inspeksjonene fra vårt kontrollsenter - alt blir logget i vårt inspeksjonssystem - vi er ansvarlige for oppetid på utstyret - du blir varslet direkte fra systemet ved eventuelle alvorlige avvik, og mottar detaljert servicerapport.

Global GAP sertifisert undervannsinspeksjon

NorSea tilbyr logistikk og lagrings-tjenester langs kysten, på våre sentrale havneanlegg i Stavanger, Stord, Kristiansund, Harstad og Hammerfest.

Typiske tjenester vi leverer: fasilitere sammenstillingsprosjekter av merder, generelle havnetjenester til fartøyer/rederier, representere kunder gjennom våre "varehotell", fleksible løsninger for utleie av kontorer/lager (inne/ute) til selvstendig etablering i våre industriparker.

Våre havneanlegg inkluderer god kapasitet, tilgang på ulike personell-kategorier og stor maskinpark (kraner, trucker, traller, oa).  Dette sammen med umiddelbar nærhet til andre potensielle leverandører så vil våre havneanlegg representere sikre og effektive operasjoner.  Vil du vite mer om NorSea, vår posisjon, øvrige tjenester og ambisjoner så ta gjerne en titt på våre hjemmesider.

Vi står i "utstillerhallen" - velkommen til en prat!

Link til NorSea

ScanBio spiller en nøkkelrolle i forvaltningen av marine ressurser i Norge - og reduserer miljøavtrykket.

ScanBio Marine Group har en lang historie til tidlig 1900 tallet og har hovedkontor i Trondheim, med produksjonsanlegg i Bjugn og Lysøysund.  Vi befrakter råvarer langs Norskekysten med båter og bil.  Restprodukter vi henter inn omdanner vi til næringsrikt proteinkonsentrat og oljer.  Vi har ledende kompetanse på ensilering og er uhellet ute er vi godt skodd for nødvendig beredskap.

Se gjerne vår film

Nettside

Schneider Electric bidrar til å bygge en fremtidsrettet havbruksnæring med økt industriell automasjon og digitalisering.

Vi leverer teknologi for bærekraftige anlegg med energioptimalisering og driftssikkerhet i fokus.  Schneider Electrics løsninger er skalerbare og basert på fremtidsrettet digitalteknologi som kan bidra til alle ledd av næringen.

 

 

Les mer se.com/no/akvakultur

SLab er eit kvalitetslaboratorium som er akkreditert etter ISO 17025. 

Vi har over 18 års erfaring med å levere laboratorietjenester til akvakultur - DIN ENKLESTE VEG TIL PRØVESVAR.

 

Tormatic AS ble etablert i 1968, og er med sin lange erfaring en ledende leverandør av instrumentering til det norske markedet!

Våre produkter er fordelt på fire hovedgrupper:

 • Automatisering
 • Prosess
 • Testing - Måling - Kalibrering
 • Elektro - Elektronikk

Vi bestreber oss på å ha et bredt og tidsriktig produktspekter, for å kunne tilby deg som kunde helhetlige løsninger basert på dagens teknologi! Dette kompletteres av en kvalifisert stab hvor flertallet er ingeniører/teknikere. Tormatic ble ISO-godkjent så tidlig som i 1993, og kvaliteten i arbeidsprosesser og leveranserutiner dokumenteres gjennom vårt ISO 9001:2015 sertifikat!

Link til Tormatic her

Fish welfare and efficient operations.

 

Our sensors are your eyes below the water, whether or not you are able to go to site. We give you the data you need to manage the site efficiently with our aquaculture monitoring system.

Real-time marine conditions for your fish with the test winning Oxygen sensor with  temperature.
developed, produced and tested in the rough, coastal waters of Norway

LInk til Aanderaa

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA