Påmelding
Meny

Utstillarar

Utstillarar

Konferansen startar kl 09:00 (registrering) / 10:00 (start) og varer til kl 17.00. I foajeen / vrimlearealet like utanfor konferansesalen vert det laga til utstillingar, her vil og kaffi/kaffimat verta servert i kaffipausane.   Det vert lagt opp til standbesøk slik: 1 t registrering (med kaffiservering og standbesøk), deretter undervegs i konferansen: 30 min kaffipause, 1 time lunsj, 30 min kaffipause og deretter etter avslutninga av konferansen

Påmeldte utstillarar:

Ahlsell tilbyr profesjonelle brukere et bredt spekter produkter og tjenester innen VVS, VA, Elektro, Verktøy og Personlig verneutstyr. 

Ahlsell er Nordens ledende distributør innen vårt virkeområde. I 2020 omsatte konsernet for drøye 33 milliarder kroner (SEK) og hadde omlag 5.700 ansatte.

Link til Ahlsell

AKVA group er tilstede i alle markeder med kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Hellas, Island, Canada, Australia og Tyrkia. Vi jobber hardt for å være en foretrukket samarbeidspartner for våre kunder og tilbyr komplette tekniske løsninger og service både innenfor sjøbasert og landbasert oppdrett.  

LInk til Akva Group her

 Vi utvikler morgendagens systemer for matproduksjon i havet gjennom maskinlæring og kunstig intelligens. Vi tilbyr tall på fiskevekt, lusetall og fiskevelferd. Bilde for bilde - byte for byte

 

Link til Aquabyte

Aqua Robotics AS ble startet i 2016. Bak selskapet står Knut Molaug, Anders Molaug og Ole Molaug, alle med solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer. Selskapet holder til på Bryne på Jæren.

Molaug-familien stod også bak oppstarten av AKVA Group og utviklet de anerkjente foringsanleggene. Knut Molaug var selv leder for AKVA Group fra 1988 og fram til 2010. Inngående kjennskap til oppdrettsnæringen og lidenskap for teknologi dannet grunnlaget for Aqua Robotics og HALO-systemet.

Link til Aqua Robotics her

"The New Digital Platform, Aquafacts, offers comprehensive information and business intelligence about aquaculture in Norway, Iceland, United Kingdom and Faroe Island

 

Link til Aquafacts

Link til Aquastructures her

Blueye ønsker å bidra med økt forståelse og kunnskap til havet ved å tilgjengeligjøre enkel tilgang til å se under overflaten.

Blueye springer ut fra det maritime forskningsmiljøet ved NTNU, og tilgang på verdensledende kompetanse og ressurser har tydelig preget Blueyes teknologi.

Vi har fokus på å tilby eksepsjonell brukeropplevelse gjennom utsøkt design. Ved å samle et team med ledende kompetanse på havteknologi og eksperter innen software og interaksjonsdesign, genererer vi innovasjon og tekniske løsninger i et høyt tempo.

LInk til Blueeye

 Selskapet så dagens lys som svar på et behov: Vi så muligheten til å produsere mer kompakte, effektive slamrensingsanlegg med betydelig lavere strømforbruk enn det som var gjengs i havbruksmarkedet.

Tiår med erfaring fra oljenæringen, kombinert med oppdrettserfaring ga liv til en ny generasjon slambehandlingsanlegg – basert på å gjøre ting på en annen måte.


Våre anlegg er utviklet spesielt for havbruksnæringen.

Vi har levert en lang rekke anlegg langs store deler av kysten, med mange flere under montering og prosjektering – i inn- og utland. Kundene er i første rekke settefisk og postsmoltanlegg – samt lukkede matfiskanlegg på land og i sjø

 

Link til Blue Ocean Technology

Brødrene Dahl AS arbeider innenfor kundesegmentene VVS, VMT, INDUSTRI, MARINE, VANNKRAFT (Hywer) og SAMFERDSEL. Brødrene Dahl AS har bygget opp en landsdekkende organisasjon med nærhet til kundene som viktigste prinsipp.  Vi har 55 servicesentre og mer 1100 medarbeidere fordelt over hele landet.

LInk til Brødrene Dahl

Cage CTRL har utviklet en teknologi for preventiv anti-groe, noe som løser en av de store utfordringene innen havbruksnæringen, nemlig å holde merder rene. Cage CTRL tilbyr en miljøvennlig løsning ved bruk av Ultralyd, en teknologi som er fri fra kjemikalier og som eliminerer behovet for notvask.


Ved bruk av ultralyd stopper vi dannelse av den så kalte Biofilmen. Biofilm er første fase i næringskjeden og danner grobunn for andre organismer som trenger næring for å etablere seg. Ultralydsvingere sender signaler i et spesifikt frekvensbånd som resulterer i kavitasjoner rundt notlinen, noe som gjør det praktisk talt ubeboelig for uønsket marint liv, samtidig som det er trygt og ikke forstyrrer fisken i merden.


Ved å ta i bruk Cage CTRL vil du se økt resultatgrad gjennom bedre fiskehelse, raskere vekstrate samt lavere vedlikeholdskostnader for å holde merdene rene.

LInk til Cage CTRL her

Chasing-Innovation Technology Co., LTD is a world-leading developer and manufacturer of unmanned underwater vehicles and micro-ROVs. Chasing focuses on R&D, production and global sales of consumer-grade underwater drones, light industrial-grade, professional-grade underwater micro-ROVs and portable smart unmanned equipment. Currently, Chasing has built 3 factories, of which the new production base, located in Ganzhou, Jiangxi, is the world's largest portable underwater products manufacturing base.

Focus Nordic is the leading distributor of photo and video in Europe with more than 60 brands represented in 28 markets. We lead the industry forward and are dedicated to share knowledge and inspiration.

With economies of scales across countries, languages, currencies and cultures, Focus Nordic efficiently represent a large number of manufacturers and brands within photo, video, and optics in order to provide a wide extensive product range. With a centralized head office in Sweden covering logistics, product management, marketing, finance, and IT together with local market expertise in our local sales teams, we cover all our markets locally as one.

LInk til Chasing-Innovation Technology

COGNITE DATA FUSION - DATADREVEN INNSIKT FRA ROGN TIL BORD

Cognite ble grunnlagt for å gjøre det mulig for kapitalintensive industrier å oppnå mer datadrevet drift på tvers av verdikjeden. Vårt mål er å overkomme klassiske utfordringer med industrielle data, slik som silobaserte datasystemer, lav datatilgjengelighet og dårlig datakvalitet. Vi ser det som vårt oppdrag å tilby en sanntids, åpen digital representasjon av den industrielle virkeligheten, med kapabiliteter som gjør det raskere å utvikle og skalere data-drevne forbedringer, slik som data-analyse, maskinlæringer, og applikasjoner.

Innen akvakultur brukes vår dataplatform, Cognite Data Fusion, til å samle og kontekstualisere data på tvers av verdikjeden for å realisere verdi for et bredt sett med brukergrupper. Dette gjør oss i stand til å fange opp hele livssyklusen til fisken, fra rogn til bord, som vi ser som kritisk for å kunne realisere det fulle verdipotensialet av dataen. På denne måten muliggjøres et bredt spekter av høy-verdi use caser, inkludert avansert dataanalyse, operasjonelle dashboards, automatisert rapportering og sporbarhet.


Link til Cognite: www.cognite.com

DESMI er en global pumpeprodusent med energi-effektive og robuste pumper til maritim og landbasert industri.

 

Link til DESMI Norge AS:

Sjøsterk er en ledende produsent av integrerte betongflåter for havbruksnæringen i Norge. Fôrflåtene er utviklet for utsatte og krevende omgivelser, og skreddersys kundens individuelle behov.

 

Link til Endur Sjørsterk her

Eviny elektrifiserer oppdrettsanlegg. Vi bygger et av verdens første hurtigladere-nettverk for elbåter. Vi legger fiber og bygger IoT-nett helt ut til merdene. Vi bygger landstrøm for skip til kaier og havner, og vi er blant de største på hurtiglading i Norge. I over 100 år har vi vært BKK, men nå blir våre kommersielle satsninger Eviny.

Link til Eviny her

FiiZK tilbyr effektive oppdrettsløsninger for økt sikkerhet og tilvekst. Gjennom årtier av leveranser til vind og sjøutsatte lokaliteter verden over, vet vi hva som kreves av produktene våre for optimal funksjonalitet under alle værforhold. I all utvikling og produksjon av tekstilprodukter er kvalitet og fiskehelse vårt hovedfokus. Med 140-års erfaring innenfor industrisøm og en av Nord Europas mest moderne produksjonsanlegg for produksjon av tekstiler til oppdrettsbransjen, vil dette sammen med våre medarbeideres kompetanse, komme deg som kunde til gode!

Link til Fiizk her

Fjord Maritime er en teknisk
leverandør til havbruksnæringen

Vi tilbyr kostnadseffektive tjenester og produkter. Vår komplementerende bakgrunn og over 40 års fartstid i havbruksnæringen gir oss evnen til raskt å sette oss inn i kundens situasjon. Selv om selskapet er relativt nyetablert, er personene bak ikke nye i næringen. Vi har godt etablerte nettverk, og bevist gjennomføringsevne i havbruksnæringen.

Link til Fjord Maritime her

 Framo AS er en pumpeprodusent med base på Vestlandet. Hovedkontor er på Florvåg på Askøy, og bedriften har tre fabrikker og et stort serviceverksted i Hordaland.  

Selskapet ble etablert i 1938 og er nå en verdensdekkende organisasjon med utekontor i hele åtte ulike land på tre forskjellige kontinenter.

I dag har selskapet rundt 1250 ansatte og er en ledende produsent av pumpesystemer for kjemikalietankermarkedetoffshoreindustrien og pumper til akvakultur. I tillegg produserer vi sugeankere for vindmøller til havs og ser på nye muligheter innen digitalisering og fiskeoppdrett.

Framo AS er en del av Alfa Laval-konsernet og Bergen er hovedkontor for marine pumpesystemer. Alle Framoprodukter blir solgt og vedlikeholdt av Framo AS.

 

 

Link til Framo AS

Guard er en ledende leverandør av industriell automasjon og systemintegrasjon i Norge og Sverige.

Siden 1984 har Guard jobbet med komplette, integrerte løsninger hvor prosesskomponenter og

styringssystemer fungerer som en helhet innen vann og miljø, samferdsel, smarte bygg og prosessindustri.

 

Link til Guard her

HavExpo er arrangør av den nye havbruks- og fiskerimessa i Bergen i mai 2020.

Link til HavExpo her

 HighComp ble etablert i våren 2006 og ble slått sammen med CSUB i 2015. I dag har vi over 230 ansatte lokalisert i Bokn, Arendal og Klaipeda i Litauen.

Vi designer, produserer og leverer fiskekar og gangbroer med høy kvalitet til akvakultur industrien verden rundt. Våre løsninger er optimaliserte til både land- og vannbaserte oppdrettsanlegg.

HighComp står for High Quality Composite og er stolt leverandør av Ingeniør-, Anskaffelse- og Konstruksjonstjenester og produsent av store kompositt konstruksjoner til akvakultur-bransjen.

 

Link til HighComp

Hyperthermics AS is a Norwegian biotechnological company with its head office in Ulsteinvik, Norway and a laboratory in Regensburg, Germany. The business idea is to develop and construct fast-working plants for breaking down and converting different types of biomass in processes at an operating temperature of 80°C, based on micro-organisms and bacteria from extreme environments beneath the seabed. The benefits are commercial products with a green profile, for example, protein powder, biogas and soil improving agents.

LInk til Hyperthermics her

 

 

 

Link til Innovasjø Akvakultur AS

 KROHNE er en verdensledende produsent og leverandør av måleinstrumenter til prosessinstrumentering.

Vi tilbyr landsdekkende service og en lang rekke lagerførte måleinstrumenter for rask levering.

 

Link til Krohne her

Marine Construction AS har siden 1992 i vært en ledende leverandør av teknologi til havbruksbransjen i Norge og utland på sjø og land. "Det ligger i detaljene" har lenge vært vårt kjennemerke. Kundetilpassede løsninger er noe vi får til!

LInk til Marine Construction her

Mørenot leverer løsninger for bærekraftig høsting av havets ressurser. Vi er en global leverandør til fiskeri, oppdrett og seismikkindustrien og har 800 dedikerte ansatte innen salg, service og produksjon verden over.

LInk til Mørenot Aquaculture

Nagelld AS ble startet av Helge Bjordal i 2011. Han har jobbet med digital design siden 1987 og digitale animasjoner siden 1992. Selskapet har vokst fra et lite kontor i Alver til å også ha kontorer i Bergen, Os og Porsgrunn. Hovedkontoret er i dag lokalisert på Kronstad i Bergen og fortsetter å vokse i antall ansatte og oppdrag. Vi har spesialisert oss på å levere visuelt innhold innen energi, havbruk og maritime industrier da dette er industrier vi har god kjennskap til og jobbet med lenge. Vi jobber også en del med bygg og anlegg, samt tekniske produktpresentasjoner og innovasjonspresentasjoner. Link til NagellD

NAVIAQ – ENKELT, EFFEKTIVT OG LØNNSOMT.

Få kontroll på utstyr, servicearbeid og større operasjoner:
  • Naviaq Location Hub: Drifts- og vedlikeholdsystem anlegg og båt
  • Naviaq Operation Hub: Forretningssystem servicebåt
  • Naviaq Onboard: Forretningssystem brønnbåt

Naviaq digitaliserer Havbruk!

Link til Naviaq

 

 

 

 

Link til Nessco

Nippon Gases er en av Norges største leverandører på oksygen til havbruksnæringen. Vi tilbyr også oksygeneringsteknologi til landbasert og lukket anlegg, tørris til superkjøling av fisk, installasjon og vedlikehold av gassrelatert utstyr. Med over 100 års erfaring har vi har en stolt norsk industrigasshistorie fra Hydro, via Yara, Praxair og nå Nippon Gases. 

LInk til Nippon Gases

 Vi utvikler framtidas RAS-løsninger

Nofitech ble etablert i 2011. Vi leverte vår første RAS-modul for ferskvann i 2012, og det første ModulRAS-anlegget for drift med sjøvann allerede i 2015. Samtlige anlegg vi har levert, har svært gode produksjonsresultater. Vår ambisjon er og har hele tiden vært den samme: videreutvikle og tilpasse vårt konsept til framtidas krav slik at vi kan fortsette å levere markedets mest kostnadseffektive og kompakte RAS-løsninger.

Link til Nofitech

Ocein (Ocean Innovations) er et innovasjon- og utviklingsselskap som jobber med verdensledende teknologi og smarte løsninger for oppdrettsservice. I vår produktportefølje har vi - StealthCleaner – en patentert notvasker og inspeksjonsverktøy for oppdrettsnøter, - Safety Link - utstyr for sikker og effektivt dekksarbeid på servicebåter, og - DiveOps, digital monitorering for dykkere til servicebåter i havbrukdsnæringen.

Link til Ocein

 Vi skaper lønnsomme løsninger

Plany AS ble etablert i 1964 som seglmakerverksted, først og fremst som leverandør til skip og skipsindustri. I dag er de fleste av kundene våre fra marin og maritim sektor. De største markedene er havbruk, skips- og verftsindustri.

 

Link til Plany

Vi løser innovasjonsprosjekter og utvikling i havbruksnæringen med kostnadseffektive løsninger.

LInk til Plastinvent

Mikrobiell forsterkning for bedre fiskehelse

Link til Previwo her

Based in Ireland, Pacific Trading Aquaculture Ltd. distributes exclusively high-quality hatchery nutritional products for marine fry production and on-growing.
Our mission is to offer only the class-leading products supported by fast on-time delivery and total commitment to complete customer satisfaction.
 
We source and co-develop our products from leading manufacturers in Japan, USA, and Europe and are proud to count virtually all of the large marine species producers in Mediterranean, Scandinavia, and the Middle East as long-term customers, partners, and friends.
 
Link til PT Aqua her

 Viktigste produkter:

Mørepumpen Light: enkel og meget effektiv pumpe for bedre miljø i luseskjørtområdet

CageOx®: oksygensystem for merd

TankOx®: oksygensystem for kar

SENECT: rimelige og robuste fórautomater

 

Link til Pufab her

Ragn-Sells Havbruk har som mål å bli en sentral aktør innen utvikling av teknologi og logistikk for gjenvinning av ressurser fra havbruk. Vi skal bli en av de ledende aktørene, og skal styrke havbruksindustrien i møte med utfordringene innen miljø og gjenvinning.

 

LInk til Ragn Sells

ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk. Vi leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt.

Link til ScaleAQ

Ledende produsent av fôringredienser fra bærekraftig hav- og havbruksnæring

Scanbio Marine Group er etablert i Trondheim, Norge, med produksjonsanlegg i Bjugn og Lysøysund og transportfartøy langs norskekysten. Scanbio er en ledende norsk produsent av næringsrike fiskeproteinkonsentrater og fiskeoljer. Disse er verdifulle ingredienser innen akvakulturfôr, dyrefôr, og biodrivstoffmarkeder fra pelagisk-, hvitfisk- og lakse-biprodukter. Selskapets virksomhet adresserer den økende globale etterspørselen etter proteinbaserte ingredienser fra bærekraftige og fornybare kilder.

Bærekraft er en kjerneverdi for ScanBio. Ingen fisk fanges kun for å gå til produksjon av våre produkt.

LInk til Scanbio her

 

 

 

Link til Schneider Electric

Det er enorme mengder rensefisk i arbeid i oppdrettsnæringen, og rensefiskens velferd får et stadig økende fokus. Rensefisk representerer store verdier i innkjøp, og god fiskevelferd er avgjørende for overlevelse, trivsel og ikke minst effektivitet ved utførelse av rensefiskens oppgave.

Ideen om SeaNest ble til da vi så at habitat for rensefisk kunne lages med bedre og mer effektive løsninger.

​Vi så at vi kunne utvikle en løsning som imiterer rognkjeksens naturlige habitat, og som i tillegg er enkel å håndtere, krever betydelig mindre rengjøring og ivaretar miljøet ved at produktet er kompakt og laget for å vare.

LInk til SeaNest her

 

 

LInk til Serge Ferrari her

Vårt tilbud innen havbruksbelysning bygger på våre tradisjoner, der vi har blitt anerkjent for å sprenge grensene for belysning som understøtter kundenes behov. Lys har vist seg å være et viktig verktøy for å forbedre fiskeproduksjon og beskytte dyrevelferd.
 

Philips havbruksbelysning imøtekommer de spesifikke behovene til utklekkings- og voksesteder på land eller langs kysten, og er utviklet i nært samarbeid med ledende universiteter og institutter. Våre lys har de mest avanserte LED-brikkesettene og lysstyringen med de fineste materialene til marin bruk, noe som sikrer holdbarhet under de tøffeste forhold.

Link til Signify her

Lukt og gassrensingsløsninger - Vi tar hånd om utslipp til luft.

STEINDE Environmental har 27 års erfaring med å rense utslipp til luft. Vi sitter derfor på den ypperste kompetansen innen lukt og gassrensing.

Vi bistår med kartlegging av luktutslipp og optimalisering av prosesser for å forhindre utslipp til luft, og vi leverer løsningene som trengs for å løse utfordringene.

 

Lukt og gassutslipp er teamarbeid – og vi er din medspiller og samarbeidspartner.

TA KONTAKT, SÅ HJELPER VI GJERNE.

 

Her finner du oss: www.steinde.com

STIM hører til på kysten. Med hovedkontor på Leknes i Lofoten og kundenære lokasjoner i Tromsø, Harstad, Trondheim, Florø og Bergen tilbyr vi våre produkter og tjenester til oppdrettere fra nord til sør.

Vår fremragende forskningsavdeling er samlokalisert med Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås, og vi har i tillegg en distriktsavdeling i Oslo.

STIM er for øvrig etablert i Chile, Skottland, Island og Canada.

 

Link til Stim

Tormatic AS ble etablert i 1968, og er med sin lange erfaring en ledende leverandør av instrumentering til det norske markedet!

Våre produkter er fordelt på fire hovedgrupper:

  • Automatisering
  • Prosess
  • Testing - Måling - Kalibrering
  • Elektro - Elektronikk

Vi bestreber oss på å ha et bredt og tidsriktig produktspekter, for å kunne tilby deg som kunde helhetlige løsninger basert på dagens teknologi! Dette kompletteres av en kvalifisert stab hvor flertallet er ingeniører/teknikere. Tormatic ble ISO-godkjent så tidlig som i 1993, og kvaliteten i arbeidsprosesser og leveranserutiner dokumenteres gjennom vårt ISO 9001:2015 sertifikat!

Link til Tormatic her

Med 30 års drift har vi bygget opp  svært solid kompetanse innen behandling av vann. Våre ingeniører og fagfolk kan sine fag.

Vi er lokalisert på Os i Hordaland, ca 30 km sør for Bergen. Produktene blir levert og montert i hele Norge – og store deler av verden for øvrig. Produktene er blanding av egenutviklete teknologier, komplettert med det fremste fra utlandet. Vi har kontinuerlig videreutvikling av egne produkter og løsninger, parallelt med allianser og samarbeide med det beste av internasjonale  leverandører. Til glede og trygghet for våre kunder.

Vi leverer alt – fra del- komponenter til komplette løsninger – gjerne med nøkkelferdige bygg og anlegg. Vi leverer også anlegg installert i containere for mobile eller midlertidige løsninger.

LInk til Unik Filtersystemer her

Vard Aqua er en ledende leverandør av utstyr med mer enn 30 års erfaring innen akvakultur. Selskapet har virksomhet i Norge, Skottland og Chile og leverer produkter og løsninger innen fôring, oksygen, biomassemåling, kontroll og automasjon av merdmiljøet.

Link til Vard her

Fish welfare and efficient operations

Our sensors are your eyes below the water, whether or not you are able to go to site. We give you the data you need to manage the site efficiently with our aquaculture monitoring system.

Real-time marine conditions for your fish with the test winning Oxygen sensor with  temperature.
developed, produced and tested in the rough, coastal waters of Norway

LInk til Aanderaa

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA