Påmelding
Meny

Program

 • 09:30
  Velkommen til Vestland, v/ Jon Askeland - Fylkesordfører

  Jon Askeland, Fylkesordførar Vestland fra Senterparitet med bakgrunn som lokal-og regionalpolitiker, bl.a. som ordfører i Radøy kommune.  Han var tidligere regiondirektør i felleskjøpet.

   

   

   

 • 09:37
  TBA v/ Cecilie Myrseth - Fiskeri-og Havbruksminister
 • 09:57
  Lakseskatten ett år etter...... v/ Hallvard Aarø og Kjetil Raknerud - PwC

  Hallvard Aarø er partner og leder for Region Vest i PwC. Han er medlem av PwCs nasjonale ledergruppe hvor han har nasjonalt markedsansvar for familiekontrollerte virksomheter. 

   Hallvard er siviløkonom med spesialisering innen finans og strategi fra Norges Handelshøyskole og er i tillegg statsautorisert revisor. Han har mer enn 25 års erfaring med revisjon og rådgivning til store og mellomstore selskaper, hvor han har et særskilt engasjement og ansvar overfor sjømatsbransjen, en bransje han har fulgt og jobbet med i over 20 år. 

  Han og Simon Flatebø Selle vil forklare inngående om lakseskatten og konsekvensen av denne.

  3.1 PWC-Aqkva-konferansen 2024.pdf
 • 10:14
  Klima, økosystem, fiskebestander og havbruk v/ Olav Kjesbu - Havforsk

  Olav Sigurd Kjesbu er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, avdeling for marine økosystemer og ressurser. Hans hovedarbeidsområde er innenfor «klimasårbarhetsanalyser», hvor det brukes ulike metoder og verktøy for å få kjennskap til i hvilken retning produktiviteten for de viktigste fiskebestandene endres under klimaendringene. Dette omfattende arbeidet gjøres sammen med en rekke forskere innenfor ulike fagdisipliner. Kjesbu har tidligere vært forskningssjef og leder av store samarbeidsprosjekter med andre institusjoner, og han har dermed en omfattende kompetanse innenfor havforskning.

  4-1 Kjesbu-2024.pdf
 • 10:31
  Swiss Lachs - Sustainable Land-Based Salmon Farming in Switzerland v/ Ronald Herculeijns

   

   

  Ronald Herculeijns - We are revolutionizing fish quality. As Sales & Marketing Director of the most sustainable fish farm in Switzerland, I am proud that we raise Switzerland's most popular fish locally in a resource friendly way. Thanks to local farming and short distribution routes, unrivaled freshness is achieved. We raise salmon according to the highest quality standards with a consistent focus on sustainability at all levels. From fish farm to fork we provide exceptionally fresh and smoked salmon delicacies. 100% Swiss-made and free of hormones, antibiotics and other harmful chemicals. That's good for the consumer and good for the environment. 

  5-1 Swiss Lachs-2024.pdf
 • 10:51
  K A F F I P A U S E - 30 minutt
 • 11:21
  Genteknologi for bærekraftig akvakultur v/ Sigrid Bratlie - NCE Heidner Biocluster

  Sigrid Bratlie jobber i skjæringspunktet mellom forskning, fagformidling og politikk på feltet bioteknologi. Til daglig jobber hun som prosjektleder i NCE Heidner Biocluster og som strategisk rådgiver i Kreftforeningen. Hun er også medlem i forskningskonsortiet GENEinnovate som utforsker genredigering som avlsverktøy i norsk landbruk og akvakultur. Hun har også sittet i Genteknologiutvalget som nylig leverte en offentlig utredning (NOU) om genteknologi. I tillegg driver Sigrid mye kunnskapsformidling til allmennheten. Målet hennes er å bygge bevissthet om hvordan bioteknologi kan bidra til mer bærekraftig utvikling og å fremme vitenskap som et verktøy for bedre politikkutforming. Sigrid er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia, og har en Phd fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet. 

  (Bilde krediteres Ole Magnus Kinapel/newslab og Tekna)

  6-1 Aqkva Genteknologi -2024.pdf
 • 11:41
  Eksponert oppdrett - kunnskap og løsninger for å trekke lenger ut, uten å dra til havs v/ Jan Tore Fagertun - SINTEF Exposed

  Jan Tore Fagertun er forskningsleder i SINTEF Ocean, havbruksavdelingen. Hovedfokus er forskning på laster som oppstår i marine miljø og tilhørende responser i konstruksjonene, samt forskning på sikkerhet og risikostyring i havbruksnæringen. Han ledet forskningsområdet «Overvåking og beslutningsstøtte» i SFI Exposed, og har i tillegg vært involvert i flere prosjekter der anlegget er lokalisert i eksponerte forhold. Han leder også strategisk initiativ på tvers av instituttet kalt PFO Akvakultur (Prioritert ForskningsOmråde), som omhandler dynamiske konstruksjoner, nye oppdrettsarter og lukkede oppdrettsanlegg.

  Han har en MSc i marin teknikk fra NTNU og en MBA fra Universitet Nord. Han har jobbet i SINTEF Ocean siden 2018, og har 26 års erfaring fra utvikling av konstruksjoner som står i marine miljø, blant annet som prosjektleder i NSK Ship Design og som engineeringsleder i Statoil/ Equinor.

   

  7-1 SINTEF 2024.pdf
 • 11:58
  Havbunnsmineraler på Norsk sokkel v/ Anette Broch Mathisen Tvedt - Adepth Minerals

  Anette Broch Mathisen Tvedt kommer fra oljebransjen, og er nå medgründer og administrerende direktør i ADEPTH Minerals. Målsettingen til selskapet er å utvinne mineraler fra norsk havbunn fra ca. 2030. Tvedt er utdannet geolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen.

 • 12:15
  Stat og næring i en turbulent verden! v/ Torbjørn Røe Isaksen - Samfunnsredaktør E24

  Torbjørn Røe Isaksen - er samfunnsredaktør i E24, Norges største næringslivsavis. I fjor kom han med boken "Ingen tror på fremtiden" på Kagge forlag. Han har tidligere vært kunnskapsminister, næringsminister og arbeids- og sosialminister for Høyre 

  9-1 konferanse - Røe Isaksen.pdf
 • 12:45
  L U N S J-1 TIME
 • 13:45
  Bedre dyrevelferd - hva kan vi lære av av Norsk Kylling v/ Hilde Talseth - Administrerende Direktør

  Hilde Talseth er administrerende direktør i Norsk Kylling. Talseth har mange års erfaring med bærekraftig innovasjon, og har ledet  Norsk Kyllings overgang til en mer saktevoksende kyllingtype, og vært prosjekteier for etableringen av det nye rugeriet til Norsk Kylling.  

   Talseth er opptatt av hvordan mer læring og samarbeid på tvers av matindustrien er en forutsetning for en mer ansvarlig og bærekraftig matproduksjon.  Hun sitter mellom annet i styret i Pronofa og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF). 

  Norsk kylling-Aqkva-konferansen 2024.pdf
 • 14:07
  Færre perlesnormaneter i merd med skjørt v/ Tina Marie Weier Oldham - Havforskningsinstituttet

  Tina Oldham is a researcher in the Dyrevelferd group at Havforskningsinstituttet. Her research focuses on the connections between environment, health and behavior, and how this knowledge can be used to improve farmed animal welfare.   She is also interested in developing information sharing platforms which connect academic research to public stakeholders, such as the PreventLice web application.

  https://havforskningsinstituttet.shinyapps.io/preventlice/ which provides site-specific environmental data for every active aquaculture facility along the Norwegian coast.

  11-1 Oldham_AqkvaConf_apolemia2024.pdf
 • 14.24
  Slambehandling fra oppdrett ved hjelp av pyrolyse v/ Jan Henning Legreid - Blue Ocean Technology AS

  Jan Henning Legreid - Primært handler slambehandling om å hente ut, avvanne og tørke slam. Pyrolyse er et nytt steg, en forbrenningsprosess som skjer ved at man først danner en oksygenfri gass kalt syngass, som deretter blir forbrent. Det man får ut av det er mye varme som kan utnyttes til alt fra direkte oppvarming til produksjon av elektrisitet, samt at vi sitter igjen med et restprodukt som består av karbon i tillegg til aske.

  12-1 Blue Ocean Technology 2024.pdf
 • 14:41
  Oppdrett av torsk, status etter åtte generasjoner og veien videre v/ Halvor Hovland - Havlandet

  Halvard Hovland - HMY er i dag Berggylt selskapet. Genetikken i Havlandet Stammen er skilt ut i et eget selskap, Havlandet Breed AS. Yngelen blir produsert av Havlandet Marin Yngel Torsk AS. Havlandet har investert over 200 millioner de siste 2 årene i genetikk og yngel kapasiteter, og kan i dag produsere 50 millioner yngel i året, som gir potensiale for 150.000 tonn rund Torsk årlig.

  Hos Havlandet Marin Yngel har vi siden 2002 produsert yngel og settefisk av torsk (Gadus Morhua), fra anlegg lokalisert på Fjord Base i Florø. Anlegget er basert på gjennomstrømning, med omfattende vannbehandling av inntaksvannet.

   I 2003 etablerte vi vårt eget avls-program, Havlandet stammen. Vi produserer nå 8. generasjon egg fra stammen, og yngelprotokoller og genetikk er kontinuerlig utviklet siden starten. Dette gir oss grunnlaget for vår utvikling.

   Vi avler opp fisk på 25 kilo uten problemer. Vi mener torsk kan fungere på land. Vi har gjort dette i over 20 år gjennom avlsprogrammet, og har ikke hatt sykdom, uønsket kjønnsmodning eller noen av de vanlige problemene vi kan møte hos andre arter.

   8. generasjon av torsk er nå i produksjon hos oss. Disse vokser fortere, spiser mer og trives bedre enn noen gang. Vi avler opp kvalitetsfisk på 25 kilo uten trøbbel.

  13-1 Havlandet 2024.pdf
 • 14:58
  Hva er de viktigste risikoene i landbasert oppdrettsanlegg? v/ Svein Martinsen - Morefish

  Svein Martinsen har en mastergrader i akvakultur og teknologiledelse fra NTNU.

  Svein har bakgrunn ifra Biomar, SINTEF og Nekton. Han etablerte Morefish AS i 2014, som tilbyr tjenester opp mot markedet for landbasert oppdrettsindustri.

  Morefish etablerte i 2021 konferansen «Risiko i landbaserte oppdrettsanlegg» og arrangerte denne for 3 gang i år.

 • 15:15
  Salmon Evolution - Erfaring etter snart 2 år med storskalaproduksjon av laks på land v/ Trond Håkon Schaug-Pettersen

  Trond Håkon Schaug-Pettersen tok over som CEO i Salmon Evolution i 2022 etter først å ha hatt rollen som CFO i to år. Han har bred erfaring både fra laksenæringen og kapitalmarkedet og kom fra stillingen som SVP Finance and Business Development i Hofseth International. Før den tid jobbet han en årrekke i Oslo med investment banking for norske og internasjonale selskaper med fokus på blant annet kapitalinnhenting, børsnoteringer og M&A.

  15 - 1 Salmon Evolution 2024.pdf
 • 15:32
  P A U S E - 30 MIN
 • 16:02
  Biologiske og økonomiske kostnader ved avlusning v/ Cecilie Sviland Walde - Veterinærinstituttet

  Cecilie Sviland Walde er utdannet fiskehelsebiolog og har jobbet i mange år med sykdomsdiagnostikk av oppdrettsfisk. Hun har en doktorgrad innen fagfeltene epidemiologi og økonomi, hvor hun har sett på kostnader ved avlusning av oppdrettet atlantisk laks. I dag jobber hun med fagfeltet dyrehelseøkonomi på seksjon for akvatisk biosikkerhet på Veterinærinstituttet.

  16 - 1 Aqkva 2024.pdf
 • 16:19
  Hvorfor er lusebiologi og smoltadferd så viktig for trafikklyssystemet? v/ Solveig Van Nes - Marineprospects

  Solveig van Nes er ordstyrer/konferansier under hele Aqkva Konferansen!

  Solveig van Nes har Dr.Grad innen akvakulturfag og mange års erfaring fra havbruksforskning, etterfulgt av miljøpolitisk arbeid og kommunikasjon.

  I dag leder hun selskapet Marine Prospects som driver med forskning, rådgivning og kommunikasjon for å fremme kunnskap om bærekraftig matproduksjon. Utover dette sitter Solveig i styret i flere selskap relatert til havbruk 

 • 16:39
  Nedsenkbart - Hva er potensialet? v/ Kjetil Rykhus - Sinkaberg Hansen

  Ketil Rykhus, veterinær. Samfunnskontakt i SinkabergHansen. Jobbet tidligere i Sjømat Norge og i eget selskap, blant annet som "Nasjonal lusekoordinator". Før det ti år i EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) med ansvar for dyrehelse, dyrevelferd og internasjonal handel. 

 • 16:56
  OptiCage, et kraftig verktøy i kampen mot lakselus v/ Christian Balteskard - Northern Light Salmon

   

   

  «Resultatene så langt viser at fisken har vokst godt. Det er også god fiskevelferd og lave, stabile lusetall på vårfisk og høstfisk sier Christian Balteskard, Norther Light Salmon»

   Kampen mot lus opptar de fleste i oppdrettsnæringen, og bekjempelsen av luseproblematikken koster oppdrettsbransjen store summer hvert år. Nå lanseres OptiCage, og for første gang kan luseskjørtene senkes ned på hele 15 meter med en spesial not fra AKVA Group for å sperre lusene ute, mens AquaStream systemet fra Framo pumper opp lusefritt, friskt, temperert, og oksygenrikt sjøvann fra dypet. Dette skaper et optimalt og lusefritt miljø for laksen. Målet med OptiCage har fra første dag vært å kunne bruke eksisterende utstyr for å skape et konsept mot lakselus som kan brukes på de fleste av dagens matfisklokaliteter. Tanken er å bruke eksisterende infrastruktur som merder, flåter osv., og utstyre dem med «smarte» produkter som klargjør dem for fremtidens oppdrett.

  19-1 Opticage.pdf
 • 17:13
  Produksjon av laks til halv pris v/ Geir Magne Knutsen - Bremnes Seashore og Floriana Lai - UiB

  Floriana Lai is a young researcher at MDB group at the University of Bergen, with solid background in molecular biology and fish physiology. Over the past five years, she has been actively engaged in the field of aquaculture focusing on the study of salmon stress physiology, appetite regulation, feeding strategies, and their impact on growth. Her research spans the different life stages of this species, ranging from freshwater phase to their post-smolt phase in seawater.

  Floriana has been managing and WP-leader of national and international projects. Notably, she has been involved in the IPN-project NOFOOD2WASTE, which seeks to improve feed utilisation in the field of salmon farming and minimise the waste of feed.

  Geir Magne Knutsen er fagsjef for strategi og utvikling i Bremnes Seashore AS, hvor han har hatt en sentral og verdsatt rolle. Han har Cand. mag. i biologi ogmatematikk, i tillegg til bedriftsøkonomi fra BI. Han har 35 års erfaring fra oppdrettsnæringen. Geir Magne har et stort hjerte for lakseoppdrett og vil gjerne bidra med å utvikle en stor bærekraftig næring for Norge.

  20 - 1 Aqkva 2024-Flor-Geir.pdf
 • 17:30
  K O N F E R A N S E S L U T T
 • 19:30
  Aperitif, servert i foajèen
 • 20:00
  3-retters festmiddag med underholdning: Vi kan melde at Alex Rosen er tilstede! Bare å glede seg!

  Alex Rosèn - Kvelden toastmaster og underholder.  Trenger vel ingen annen introduksjon en at vi vet dette blir moro!

 • Velkommen !

  Av praktiske grunnar er påmeldinga no stengt.

  Ønskjer du allikevel å melda deg på - så ta kontakt med oss på allan@aqkva.no eller ring 909 48 108.

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA